Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

ds. G. Boer

Ds. G. Boer (1913-1973) was predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en diende onder andere de gemeenten Lunteren, Huizen en Zoetermeer. Van hem zijn verschillende prekenbundels verschenen. Dr. ir. Van der Graaf schreef een biografie over hem: Passie voor het evangelie.

2 boeken geschreven door ds. G. Boer

Ds. G. Boer (1913-1973) was een markant hervormd-gereformeerd predikant, die in de gemeenten die hij diende met zijn trinitarische en vaak als profetisch gekenmerkte prediking diepe sporen trok. Bovendien kreeg hij brede bekendheid tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969), vooral in de drie jaren dat hij daarvan voorzitter was. Het eerste deel van deze uitgave bevat een selectie preken die Boer vrijwel alle zelf al aan het papier had toevertrouwd. In het tweede deel zijn artikelen en publicaties over kerkelijke en theologische zaken thematisch gebundeld, waarvan zijn ‘gedachtewisseling’ met dr. H. Berkhof het meest bekend is. Ds. Boer maakte ook deel uit van een commissie in de Hervormde Kerk, die in de jaren zestig de opdracht kreeg studie te maken van het toen aangevochten leerstuk van de verzoening. Alles wat in die commissie omging en wat hijzelf in publicaties en in een minderheidsnota hierover te berde bracht, is door hem in boekvorm bijeengebracht. Die uitgave treft men ook geheel in dit verzameld werk aan. De verzoening vormde ook het hart van zijn prediking. In zowel zijn prediking als in zijn theologische arbeid was de Bijbelse vreemdelingschap een doorlopend thema. Maar vreemdelingschap was geen wereldvreemdheid. Boer stond met heel zijn arbeid midden in zijn tijd, ook midden in de geestelijke strijd die gaande was. Vandaar de titel van dit boek: Tijdbetrokken vreemdelingschap. Meer...

Ook als e-bookDownloadlink per email

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten