Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

ds. M. van Kooten

Ds.M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente in Elspeet.

Hij schrijft als columnist in familieblad Terdege.

 

5 boeken geschreven door ds. M. van Kooten

Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel. Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft ... En zo is het ten diepste ook. Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus. Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet. Lees hier de recensie van de RO: Ds.Van Kooten heeft in 57 meditaties de 1 Korinthe brief toegelicht. Elke bijdrage heeft een omvang van 3 á 4 pagina’s. Elke bijdrage eindigt met enkele gespreksvragen. Er wordt aangegeven wat er gelezen kan worden uit de Bijbel en wat er gezongen kan worden. De schrijver licht het bijbelgedeelte toe en slaat een brug naar onze tijd. Er is niets nieuws onder de zon. De apostel Paulus vertroost en vermaant. Er is veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, en wantoestanden rond  de avondmaalstafel. Paulus roept de gemeente op om God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente van God is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus. Het is en goed leesbaar en leerzam boek geschikt om als dagboek te lezen , voor de stille tijd, voor de kerkenraadsvergadering,de verenigingen en de bijbelstudiegroep. Ik geef enkele citaten: 1 Korinthe 1: 1-9  ‘God is getrouw. Ondanks onze ontrouw. Dat maakt geen hoogmoedige, maar ootmoedige christenen. Het heeft hen geroepen in het hart tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus. Dat hadden zij toch niet verdiend. Wie wel?’(13).                    Gespreksvragen: 1. Welke betekenis heeft de groet aan het begin van de kerkdienst voor ons?                                                                                                                                                                           2. Als Paulus ons een brief schreef, zou hij dan ook mogen zeggen dat genade aan ons gegeven is?         Zingen: Psalm 138:4 1 Korinthe 3: 9-15 ‘Bouwen op het Fundament. ‘Dat ene Fundament wil hij (Paulus) preken in elke gemeente. Maar als hij vertrekt uit een gemeente, hoe gaat het dan verder? Dat is ook vandaag de dag actueel. Hoe vaak gebeurt het niet dat na vertrek van een oprechte dienstknecht een predikant komt die ’bedektelijk  dwalingen invoert’. Daarom zegt Paulus: ‘Maar een iegelijk zie toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus’ (33/34). 1 Korinthe 11:27-34 De noodzaak van zelfbeproeving. ‘De misstanden rond het Avondmaal waren echt te erg om er niet op tijd voor te waarschuwen. Het moge ook ons tot onderzoek nopen en tot de bede: ‘Beproef m’en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden’ (125). Van harte aanbevolen! Dr. I. A. KoleMeer...

Ook als e-bookDownloadlink per email

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten