Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Jan van Reenen

Ik ben geboren op 7 mei 1954 geboren in Barneveld als tweede van zes kinderen. Mijn vader had een boerderijtje aan de rand van het bos, die toen ik jong was, het bedrijf nog niet geautomatiseerd had. We hadden in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nog geen trekker en geen melkmachine. Mijn vader werkte met een paard.

Bij de boerderij hoorde ongeveer zes hectare grond, zowel weiland als bouwland. Op het bouwland werd koren, aardappels voor eigen gebruik en voederbieten verbouwd. Mijn vader had twaalf koeien, honderd varkens en zevenhonderd kippen. We woonden aan de rand van een bos, waarin we vaak heerlijk speelden. Ik heb er mijn belangstelling voor de natuur aan te danken.

Toen ik zes jaar was ging ik naar de christelijke lagere school in Terschuur, een dorpje in de omgeving van Barneveld. Na de lagere school ging ik naar de Ulo in Barneveld en daarna naar de havo in Ede. Vanaf 1972 tot 1976 heb ik vier jaar bij het Reformatorisch Dagblad gewerkt als leerling-journalist. Van 1976 tot 1976 volgde ik de onderwijzersopleiding.

In 1979 ben ik getrouwd met Teunie van Wessel. We zijn in Veenendaal gaan wonen, waar ik onderwijzer werd aan de dr. C. Steenblokschool. We kregen zes kinderen, van wie er een op jonge leeftijd gestorven is. In 2003 ben ik voor me zelf gaan werken als freelance journalist en freelance notulist. De overige tijd vul ik met het schrijven van boeken.

Ik heb altijd veel van lezen gehouden. Het lievelingsboek van mijn jeugd is de trilogie 'Scheepsmaat Woeltje" in een gele band, van K. Norel, die ik van mijn ouders kreeg, omdat ik mijn vader tijdens zijn ziekte goed had geholpen. Ik heb het, denk ik, wel vier keer helemaal gelezen. Later heb ik "Engelandvaarders" van K. Norel ook met veel plezier gelezen en "Reis door de nacht" van Anne de Vries. W.H. van de Hulst las ik ook graag, vooral Jaap Holm en willem Wijcherts.

Naast kinderboeken heb ik veel theologische boeken en romans gelezen, onder andere van de kerkhervormer Maarten Luther en over de Tweede Wereldoorlog. Het leven van Luther heeft me geïnspireerd en ik heb heel wat reizen naar de plaatsen waar hij leefde gemaakt. Ik houd veel van geschiedenis, vooral van kerkgeschiedenis, de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog.

De ideeën voor mijn onderwerpen komen doorgaans uit boeken. Vooral literatuur uit de Tweede Wereldoorlog heeft voor veel inspiratie gezorgd. Altijd probeer ik een christelijke thema aan de orde te stellen. Wel spelen gebeurtenissen uit het leven van alle dag een grote rol in mijn verhalen. Je kunt het beste schrijven over datgene wat je zelf hebt meegemaakt.

 e-mail: jvanreenen@kliksafe.nl

10 boeken geschreven door Jan van Reenen

Ja … de deur gaat open. De verborgen man hoort stemmen. Ze komen eraan. Even nog, dan zal hij tevoorschijn komen! Ja nu! Het ogenblik is gunstig, de prins is heel dichtbij, hij staat op de tweede trede van de trap. Balthasar springt uit zijn schuilhoek tevoorschijn tot vlak bij de prins. Hij heft zijn zinkroer, richt even, schiet één keer, twee keer, drie keer. De schoten weergalmen door het gewelf. Dan vlucht de moordenaar zo snel hij kan. De nietsvermoedende prins zakt dodelijk getroffen in elkaar. Een vriend snelt dadelijk toe en weet hem op te vangen. Voorzichtig leggen ze de lijkbleke prins onder aan de trap neer. Zijn lippen bewegen zich. Hij wil wat zeggen. Degenen die er bij staan buigen zich voorover om de woorden te kunnen opvangen. Heel zacht komt over de lippen van de stervende: ‘Mon Dieu, ayez pitié de mon âme, mon Dieu, ayez pitié de ce pauvre peuple’ (Mijn God, heb medelijden met mijn ziel, mijn God, heb medelijden met dit arme volk). Deze laatste woorden brengt hij er met de grootste moeite uit. ‘Kunt gij uw ziel overgeven in de handen van Christus Jezus?’ vraagt zijn zuster de prins. ‘Ja’, prevelen de lippen van de stervende.In de armen van zijn vrouw blaast hij even later de laatste adem uit. Willem van Oranje is de strijd te boven. In dit boek komt de geschiedenis van Nederland tot leven. Allerlei gebeurtenissen uit de verschillende tijdvakken worden chronologisch beschreven. Veel verhalen sluiten naadloos aan bij de onderwerpen uit de Canon van Nederland. Daarnaast krijgt ook de kerkgeschiedenis nadrukkelijk aandacht. Om die reden is dit een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die meer wil weten van de geschiedenis van Nederland. De prachtige illustraties van Jaap Kramer en Daan van Oostenbrugge dragen sterk bij aan de leesbeleving. Kinderen vanaf 10 jaar zullen dan ook zelfstandig met groot genoegen dit boek lezen. In deze herziene herdruk zijn de laatste vijf hoofdstukken herschreven en geactualiseerd tot en met het jaar 2015.Meer...

Ook als e-bookDownloadlink per email

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten