Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Biblebelt online

Biblebelt online

Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media

Anneke Pons (red.)

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789462780316 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:276
ISBN:9789402904413 (E-book)
Bekijk eerste pagina's
Biblebelt onlineSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
aanbieding
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

€ 9,95

aanbieding
E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 11,99

€ 9,99

Lange tijd leefden bevindelijk gereformeerden vooral bij boek en schrift: de Bijbel boven alles, maar allerlei stichtelijke lectuur en persoonlijke correspondentie niet in de laatste plaats. Nieuwe communicatiemiddelen als radio en televisie werden door hen met wantrouwen bejegend als inbreuk op een traditionele geloofscultuur. 

De digitale revolutie heeft echter het medialandschap van deze bevolkingsgroep ingrijpend gewijzigd. De reformatorische zuil lijkt door het wereldwijde web te worden opengebroken of ondermijnd. De biblebelt ondergaat een virtualisering.

Wat is er aan de hand? Hoe wordt erop gereageerd? Welke visies zijn er vanuit verschillende invalshoeken mogelijk? Betekent virtualisering het einde van de biblebelt of biedt het juist kansen voor een nieuwe vorm van digitaal protestantisme? Over dergelijke vragen gaan de bijdragen in deze bundel, die het resultaat is van een studiedag van het interdisciplinaire Biblebelt Netwerk.

Recensies

Biblebelt online

Reformatorisch Dagblad | 10-01-2015

In Biblebelt online. Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media staat de verhouding van bevindelijk gereformeerden ten opzichte van de digitale revolutie centraal. Verschillende scribenten leverden een bijdrage aan deze bundel.

”Biblebelt online” biedt veel interessante en goed leesbare artikelen. Er valt veel te leren: niet reageren vanuit angst; naast bedreigingen ook kansen zien en benutten; op zoek gaan naar de bronnen van de eigen identiteit, voor het aangezicht van God. De mooie casestudies in de bundel laten ook zien hoe belangrijk het is om opvattingen over vermeend effect te toetsen aan de praktijk, waarbij ik overigens wil pleiten voor een én-én-benadering, liever dan voor een verschuiving van het effectparadigma naar het praktijkparadigma (blz. 18, 46).

lees de volledige recensie van Steef Post

Biblebelt online

Reformatorische Omroep | 15-01-2015

De digitale revolutie heeft het medialandschap ook van de bevindelijk gereformeerden ingrijpend veranderd. De refozuil wordt door het wereldwijde web opengebroken (of ondermijnd?).

In deze uitgave zijn lezingen gebundeld en aanvullende studies toegevoegd, die zorgen voor één geheel, geschikt voor bezinning op het gebruik van de nieuwe media. De meeste bijdragen vragen een intellectuele kennis van havo/vwo-niveau. Het is een uitgave die niet genegeerd mag worden bij de bezinning in: het onderwijs, de jeugdorganisaties, de studentenverenigingen e.a. Onderzoeken geven aan dat jongeren uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte significant minder vaak achter het scherm zitten, dan leeftijdsgenoten uit het kerkelijk midden en de linkerkant. Aangetekend moet worden dat de ouders uit deze groep gemiddeld het minst vaak hierover in gesprek gaan met de kinderen. Het gaat toch een wezenlijke zak: de noodzaak van bezinning vanuit de heilzame geboden die God gegeven heeft. Johan Roeland waarschuwt tegen mediapaniek:een negatieve benadering die moderne media als een gevaar ziet. Dat ontneemt het zicht op wat er werkelijk aan de hand is. Voor de reformatorische gezindte vormen de nieuwe media enerzijds een bedreiging – openheid naar de wereld van amusement, oppervlakkigheid bij de meningsvorming en gezag accepteren als je het nodig hebt. De moderne media kunnen ook een brug slaan over de kerkmuren en de landsgrenzen (zending e.a.) heen. Anneke Pons beschrijft op basis van interviews vier typen van religieuze gebruikers van sociale media: onthouders, zelfontplooiers, bewakers en verbinders. Uit casestudies van Otten/De Haan wordt duidelijk dat TV-kijken steeds meer geaccepteerd wordt,maar dan via de website uitzendinggemist. Een grotere openheid naar de wereld die een dorp geworden is. Ook de aandacht voor de Online forumparticipatie door orthodox-protestantse homoseksuelen. Een platform dat van belang is. De uitgave biedt veel goed leesbare artikelen. Niet reageren uit angst (bedreigingen) ook kansen zien en die dan ook aktiveren. Het is fijn dat we niet blijven afwegen :wel of niet doen, maar bij de tijd reageren met bijdragen die ons helpen bij de bezinning op moderne media .

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten