Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Praktische en inhoudsvolle toerusting voor jonge ouders

drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789462783096 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:140
ISBN:9789462783683 (E-book)
Bekijk eerste pagina's
Je baby verzorgen is ook opvoedenSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 11,99

De geboorte van een baby verandert het leven van ouders ingrijpend. Alles lijkt vanaf nu alleen nog maar om de baby te draaien. Met name moeders kunnen soms helemaal opgaan in de verzorging van hun kind, alsof er niets anders is dan voeden, verschonen en wassen, elke dag opnieuw. Maar de zorg voor een baby houdt veel meer in. Terwijl ouders hun kindje verzorgen zijn zij namelijk ook al aan het opvoeden. Wat dat betekent en hoe belangrijk dat is voor baby’s, is het onderwerp van dit boek.
Met gespreksvragen voor ouders en suggesties voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring.

Serie Christelijke Opvoeding

De serie Christelijke Opvoeding is geschreven vanuit een pedagogische visie: het opbouwen van een veilige gehechtheid tussen ouders en kind. We proberen in alledaagse – mooie én moeilijke - situaties kinderen te begrijpen in hun doen en laten. Als je je kind beter begrijpt, in alle ontwikkelingen die het doormaakt, weet je ook beter wat je kind nodig heeft en hoe je het beste op hem kunt reageren. Dit helpt kinderen om zich veilig te voelen bij hun ouders. Die basis van vertrouwen heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen: in het uiten van zijn emoties, in contacten met anderen, in het durven van nieuwe dingen en nog veel meer. Deze basis in de dagelijkse opvoeding geeft ook een veilige ruimte om te vertellen én voor te leven Wie God is.

In de boekjes staan suggesties, vragen en verwerkingen voor het gebruik in een opvoedkring.

In 1991 kwam het eerste deeltje uit van de serie Christelijke Opvoeding onder redactie van dr. J. Stolk. Na tien deeltjes in de eerste serie, kwamen er in 2011 en 2013 twee Handboeken uit over de opvoeding van schoolkinderen en pubers. In 2015 is gestart met een nieuwe serie van kleine deeltjes rond de christelijke opvoeding. De huidige redactie wordt gevormd door Marieke Post en Aline Hoogenboom.

Recensies

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Eilanden-Nieuws | 03-06-2016

‘Je baby verzorgen is ook opvoeden’, door Aline Hoogenboom en Joop Stolk. Dit boek verschijnt in de serie Christelijke opvoeding, en is uitgegeven bij De Banier onder ISBN nummer 9. 789.462.783.096 en kost € 14,95.

Over de auteurs: Drs. M.A. Hoogenboom-Versluis heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is daarna werkzaam geweest als intern begeleider in het basisonderwijs. Zij schrijft ook regelmatig artikelen en dagboekstukjes en verwerkingen bij Bijbelstudiemateriaal. Zelf is ze ook actie in het kerkelijk jeugdwerk. Ze is getrouwd en moeder van vier kinderen in de leeftijd van 1 tot 9 jaar. Dr. J. Stolk was tot zijn pensionering als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek richtte zich op de hechtingsproblemen van kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen en op de zinervaring van de ouders van deze kinderen. Sinds lange tijd verzorgt bij bijscholing voor pedagogen en leraren in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse land. Samen met zijn vrouw heeft hij twee zoons en schoondochters en vijf kleinkinderen van 1 tot 11 jaar. Dit is het eerste deel van de serie Christelijke Opvoeding. De redactie Christelijke opvoeding bestaat uit de volgende personen: • Dr. J. (Joop) Stolk (hoofdredactie) • Drs. P.A.J. (Nella) van Dijke-Reijnoudt • Drs. M.A. (Aline) Hoogenboom – Versluis • M.C. (Marieke) Post – de Bel (MSc) • F. (Froukje) Hulsman – ten Hove MA (De Banier) In Woord vooraf geeft Dr. Stolk een uiteenzetting over opzet en inhoud van dit boek. Enkele korte uitspraken, die ik tegenkwam: het leven van ouders verandert door geboorte va neen baby ingrijpend, ineens is er voor hen geen dag en nacht meer. De baby huilt wanneer hij wil. De hoofstukken één en twee laten duidelijk zien dat verzorgen en opvoeder helemaal bij elkaar horen, zeker bij baby’s. In boeken over baby’s wordt het gezinsleven vaak mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Maar dan wordt teveel voorbij gegaan aan de moeite die er ook kan zijn. Hoofdstuk 8 laat daar iets van zien. Aan elk hoofdstuk zijn vragen toegevoegd. Waarom? Om de stap van lezen naar doen te vergemakkelijken. Ze vormen ook de mogelijkheid tot een gesprek tussen ouders. Maar dit boekje is ook uitermate geschikt voor opvoedkringen. Wat is fundamenteel voor de serie? Het christelijk karakter. Auteurs van deze serie gaan uit van een Bijbelse visie op opvoeding en ouderschap. Een laatste citaat uit het woord vooraf: Ook willen wij ons laten inspireren door de gereformeerde belijdenisgeschriften. Ouders worden aangemoedigd en geholpen de principes uit Bijbel en belijdenis in de praktijk te brengen. Het is de hoop en het gebed van de medewerkers dat de serie Christelijke Opvoeding ouders houvast biedt om in onze verwereldlijkte samenleving kinderen op Christus te wijzen. Het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen, plaatjes en schema’s. Een bijzonder waardevol boek bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Heel praktisch, Bijbels, maar ook voor deze tijd geschreven. De auteurs weten het heel actueel, maar toch principieel aan de orde te stellen. Ze zijn er in geslaagd om helder, eigentijds, maar tegelijk op een Christelijke wijze gestalte te geven aan opvoeden en verzorging van kinderen. Dit mag in geen enkel gezin ontbreken, die korter of langer geleden of in de toekomst een kind als geschenk van God hebben gekregen, of nog krijgen zullen. De inhoudsopgave geeft met rood de onderwerpen aan: 1. Baby’s begrijpen meer dan je denkt 2. Opvoeden met vertrouwen 3. De ontwikkeling va neen baby in vogelvlucht 4. Ontdekken wat je baby nodig heeft 5. Verzorgen is ook opvoeden 6. Rust en regelmaat voor baby’s en ouders 7. Praten met je baby 8. Als de zorg voor je baby niet vanzelf gaat Tips en gesprekvragen voor opvoedkringen maken er één geheel van.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten