Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

In Koninklijke dienst, deel 1

In Koninklijke dienst, deel 1

Predikanten, oefenaars en evangelisten

L. Vogelaar

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402905076
Druk:1e druk
Pagina's:288
Bekijk eerste pagina's
In Koninklijke dienst, deel 1Sluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 23,95

Sommigen waren heel bekend, anderen zijn in het vergeetboek geraakt. De een was alom geacht, de ander had een roerige levensloop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij?

Dit boek bevat een bundel levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van Ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika.

In Koninklijke dienst is een vervolg op de vijfdelige serie Predikanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis dat in de jaren 1988-1999 verscheen.

Recensies

In Koninklijke dienst

Op de boekenplank | 9 februari 2018

'In Koninklijke dienst, deel 1' onder redactie van L. Vogelaar, gaat over levensbeschrijvingen van predikanten, oefenaars en evangelisten uit de (Oud)Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Het is min of meer een vervolg op de destijds uit vijf delen bestaande serie 'Predikanten en oefenaars', een Bibliografisch Woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis, dat uitkwam bij Den hertog te Houten. Nu werd de utigave van dit eerste deel uit een serie onder redactie van RD-journalist Vogelaar, uitgegeven door Uitgeverij 'De Banier' te Apeldoorn.

Medewerkers bij dit eerste deel zijn: ds. D.J. Budding, C.A. Don, A. Groenendijk, E. Hazeleger, auteur H. Hille, J.A. Jobse, R. van Kralingen, C. Kruk, auteur J.P. Neven, J. Tanger, auteur J.M. Vermeulen, drs. J.M. Verwijs en uiteraard de heer L. Vogelaar zelf, die het geheel op keurige wijze heeft gecoördineerd. Een plaatsnamenregister en een persoonsnamenregister completeren het boek. We kunnen er slechts een greep uit doen. Ds. J. Baaijens is de eerste persoon die beschreven wordt. Nadat een persoon beschreven is, volgt, indien dat van toepassing is, een lijst met geschriften van de persoon en een lijst met literatuur, die over de beschreven persoon is verschenen. Ook predikanten die vorig jaar overleden zijn, zoals ds. P.L. Bazen en student G.E. Bron, krijgen een plaats in dit deel. Frappant en opmerkelijk goed beschreven vond ik de bijdrage over ds. H. Hofman sr., die ik goed gekend heb. Het geestelijke leven dat deze man mocht beoefenen, wordt treffend weergegeven. Als hij Censura Morem hield met de kerkenraad van Waarde, deed hij dat meer dan eens tijdens een ingelaste aparte kerkenraadsvergadering. Hij was wars van allerlei pluimstrijkerijen, gebruikte vaak ook de verklaring van Patrick, Polish & Wells en was een autodidact. Veel heeft hij getoefd op de studeerkamer. Hij beminde de geschriften van Engelse en Schotse oudvaders en preekte ook in hun lijn. Wat kon hij de Christus der Schriften rijk in het middelpunt van zijn prediking plaatsen. Dat was doorleefd. Hij sprak uit het geloof. Ook de persoon van evangelist J. Kwantes wordt schitterend belicht. Niet minder valt de schijnwerper op het leven en de persoon van al de andere beschreven personen. Ds. J.C. van Ravenswaay, geboortig uit Heiligenhaus in het Roergebied, omdat zijn ouders destijds daarheen verhuisd waren vanwege een grote werkloosheid in ons eigen land, is kenmerkend beschreven. Maar ook ds. J. Veenendaal, een van het Driebergse driemanschap, wordt door zijn vriend en broeder ds. D.J. Budding weergegeven zoals hij was. Ds. Rogier Boogaard, geboortig uit het Walcherse Meliskerke, zie je zo nog voor je. Het boek boeit van het begin tot het eind. Ook minder bekende personen komen voor het voetlicht. Het is een uitstekende gedachte geweest van de heer L. Vogelaar om dit aspect van de kleine kerkgeschiedenis nieuw leven in te blazen. Hopelijk mogen er in de loop der komende jaren nog meer delen verschijnen in deze serie, die voor alle geïnteresseerden in de kerkgeschiedenis uit de kerken van de kleine luyden en van veel nakomelingen uit de afgescheidenen kerken, een must dit boek zich aan te schaffen. Waardevolle bijdragen zijn er in te lezen. Publicist en auteur H. Hille uit Opheusden schrijft over menige oefenaar, zoals o.a. J. van Holland, A. Oost, maar ook over de predikanten ds. M. van Leeuwen en ds. A. de Reuver. We stoppen, maar bevelen dit werk zeer hartelijk aan!

In Koninklijke dienst

Reformatorisch Dagblad | 1 mei 2018

In het eerste deel van In Koninklijke dienst zijn 49 levensverhalen van overleden voorgangers –predikanten, oefenaars, evangelisten– gebundeld, geschreven door 13 medewerkers.

Het boek bevat levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika. Het is een vervolg op de vijfdelige serie ”Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis” dat in de jaren 1988-1999 verscheen. De bundel gelezen hebbende, kwam mij de titel in gedachten van een boek van ds. H. J. de Groot: ”Schaap en bok in één hok”. Nu is het niet aan mij om uit te maken wie schaap of bok is. Maar toch – het boek dat onder redactie van L. Vogelaar verschenen is, beschrijft ook vreemde vogels uit de kerkelijke volière. Of al deze voorgangers werkelijk in Koninklijke dienst waren? Ons komt het oordeel niet toe, maar uit de levensopenbaring van enkele scheveschaatsenrijders is dat bepaald niet gebleken. Laat ik positief beginnen, want eerlijk gezegd staat er veel lezenswaardigs in deze bundel: wetenswaardigheden, tijdelijke uitreddingen en zaligmakende Godsopenbaringen. Juist die zorgen ervoor dat het boek waardering verdient. Het laat zich ook gemakkelijk lezen; vijf of zes biografietjes op een avond en je hebt wel iets om over na te denken. Zoals over een citaat van ds. R. Boogaard: „Een dienaar van het Woord moet daar nieuwe en oude dingen uit voortbrengen. In die volgorde. De nieuwe gaan voorop, maar we moeten blijven in de lijn van het oude.” Daar is niets tegen in te brengen! Goede herinneringen Er kwamen al lezend goede herinneringen boven; van deze 49 Woordverkondigers (voor sommigen geldt dat ik beter geen hoofdletter W kan gebruiken) heb ik er zeventien persoonlijk gekend of horen preken. Er zijn voor mij ook volslagen onbekenden onder. Met name enkele Amerikaanse voorgangers, zoals Jan Friesema, schoonzoon van ds. J. van Zweden. En Pieter van Woerden. Hij was anti-alcohol. Daar is wat voor te zeggen. In Smitshoek verklaarde hij „de roeping in zich te gevoelen om als evangeliedienaar op te treden, niet onder vreemden in verre streken.” Dat was in 1898. Vier jaar later treffen we hem echter wél aan in Amerika! Hij fungeerde als kwakzalver en urinekijker, speelde een leidende rol in een linkse politieke partij… In twaalf bladzijden is het weinige wel en het vele wee beschreven. M. P. V. Riveaux was monnik geweest. Een man van opgaan, blinken en verzinken. Hij maakte naam als ledeboeriaan. Ds. Pieter van Dijke wilde hem graag tot predikant bevestigen. De classisvergadering van 16 oktober 1867 oordeelde evenwel „dat Riveaux niet langer tot haar behoort.” Cees Schelling uit Goudswaard (Riveaux heeft vele malen gepreekt op de zolder van zijn boerderij) noemde hem „een man die de rechtvaardigmaking in de vierschaar Gods, maar ook in de vierschaar der consciëntie zuiver predikte.” Maar een zekere H. Heuvelman Czn. uit Ouderkerk aan den IJssel heeft hem na een preek, waaronder veel geoefend volk zat, gezegd dat hij als huichelaar en spotter tot de wereld zou terugkeren. Dat is ook gebeurd. Het kan ver gaan. Overgedoopt Ook met ds. Kl. van Twillert, predikant in de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland, verliep het ambtelijk leven niet vlekkeloos. Met enkele antwoorden van de catechismus had hij moeite. Moeite kreeg hij ook met de kinderdoop. Na zijn losmaking werd hij reizend prediker in pinkstergemeenten; hij en zijn vrouw werden overgedoopt. Gelukkig vormen deze mannen niet de hoofdmoot van het boek. Stichtelijk zijn de verhalen over de predikanten J. Goudriaan, W. Hage en J. Veenendaal, de evangelisten J. Kwantes, J. van de Panne, oefenaar G. J. van Holland en nog anderen. Over ds. Veenendaal is geschreven dat hij eens in de kerk zat waar ds. G. M. van Dieren voorging. Tijdens de preek hield deze op, en zei: „Gemeente, ik word van ’s Heeren wege gedrongen in uw midden de woorden door te geven van de Heere Jezus Christus, die Hij eens sprak tot Simon Petrus: „En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders.” De Heere weet voor wie deze woorden bestemd zijn en degene voor wie ze bestemd zijn, zal het ook weten.” Dat woord trof Veenendaal in zijn ziel. Op 22-jarige leeftijd werd hij aangenomen als student aan de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Met nog drie anderen. Vier, van de veertig die zich hadden aangemeld. Het boek is eerlijk in de beschrijvingen – in het geval van evangelist G. H. Kieviet té eerlijk. Onbekende vader De schets over evangelist Anthonie Veldhuizen is aansprekend. Wie zijn vader was? Onbekend. Hij droeg de naam van zijn moeder. Dat stond de Heere niet in de weg om hem in Zijn dienst te nemen. Van Veldhuizen had een veelbewogen leven. Vanwege de inhoud van zijn prediking werd hij belasterd. Zijn preken waren te lijdelijk, hij sprak in platte bewoordingen kerkgangers op hun fouten aan en weigerde gezangen op te geven. Bewijs ontbrak grotendeels. Maar toen hij vanaf de preekstoel de hoofdonderwijzer van de christelijke school erop aansprak dat er tijdens een avond van de zangvereniging wijn en bier was geschonken, waren de rapen gaar. Huiselijk leed bleef hem niet bespaard; driemaal werd hij weduwnaar. In 1886 wilde hij opnieuw trouwen, zijn aanstaande bruid woonde al bij hem in. Dat gaf grote ergernis en het huwelijk ging niet door. Op 28 mei 1895 overleed hij. Er is nog veel meer te schrijven over deze bundel. Niet onvermeld mag blijven dat deze uitgave vrucht is van zeer diep spitwerk! Soms onbekende foto’s kwamen boven water (van acht personen was geen foto te vinden). Het is echter de vraag of het zestal op het omslag met zo’n prominente foto blij zou zijn geweest. Een zeer uitputtende opgave van geschriften, literatuur en een plaats- en persoonsnamenregister completeren dit boek.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten