Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Ontmaskerd

Ontmaskerd

Wat je moet weten over popmuziek

Bart Bolier

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402901153 (Paperback)
Druk:3e druk
Pagina's:199
ISBN:9789462789951 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
OntmaskerdSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 9,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

‘Je moet niet moeilijk doen over popmuziek. Je hoeft toch niet overal iets achter te zoeken?’

‘Ik luister selectief. Ik beoordeel per liedje of het verantwoord is of niet.’

‘Als ik bekeerd was, zou ik niet naar popmuziek luisteren.’

Zomaar een paar veelgehoorde opmerkingen van christenjongeren over popmuziek. Misschien denk jij er ook zo over. Je luistert naar popmuziek,  omdat de liedjes je raken en misschien zelfs steun geven. De auteur van dit boek wil jou laten zien wat er onder dat aantrekkelijke masker van popmuziek verborgen is. Hij geeft een grondige bespreking van de verschillende stromingen en artiesten en beoordeelt ze aan de hand van de Bijbel. Vanuit de wetenschap dat alleen Gods Woord de leugen kan ontmaskeren en de waarheid aan het licht brengen.

Achterin is een lijst van artiesten en begrippen opgenomen en een register van Bijbelteksten.

 

Bart Bolier (1982) is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen. In het verleden was hij dj en producer van housemuziek.


Recensies

Kerkblad HHK

Kerkblad HHK | 05-01-2017

Muziek is een gave van God. De hervormer Luther heeft dat keer op keer onderstreept. De Heere kan en wil muziek en zang gebruiken om geestelijk leven te versterken. In de tempeldienst namen muziek en zang een grote plaats in. Luther zei ook dat de duivel de aap van God is. Ook de vader der leugenen gebruikt muziek in zijn dienst. Bij de verbreiding van de nazi-ideologie nam muziek, vooral marsmuziek, een grote plaats in.

Het aanzien van de westerse samenleving is mede door de opkomst en brede verbreiding van popmuziek veranderd. En dat bepaald niet ten goede. Alom horen we deze muziek. Bijna nergens is er stilte. Het boek Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek geeft een overzicht en analyse van popmuziek. Ik beveel het op voorhand jongeren van harte aan. Voor ouders en opvoeders biedt het meer dan genoeg aanknopingspunten voor een gesprek over deze materie. Bart Bolier (1982), ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager weet waar hij over schrijft. Ik stond in Elspeet toen hij een carrière begon te maken als diskjockey. Een carrière die hij combineerde met kerkgang. God greep in zijn leven in en er kwam een alles omvattende wending. Meer dan eens zag ik hem doordeweeks onder mijn gehoor. Op bescheiden maar toch ook besliste wijze brengt de schrijver onder woorden hoe God hem Zijn genade schonk en zo leerde breken met popmuziek. Bolier maakt onderscheid tussen occulte, vleselijke, seculiere en religieuze popmuziek. Bij de beschrijving wordt wel duidelijk dat de grenzen vloeiend zijn. Bolier laat zien dat er achter het masker van onschuld iets anders, iemand anders schuilgaat. Vandaar de titel van zijn boek: Ontmaskerd. Hij verwijst niet alleen naar songteksten, maar ook naar de beelden van de videoclips en citeert uit interviews met de artiesten. In veel popmuziek zitten occulte elementen en nog meer valt op hoe zeer een vrije seksuele moraal wordt gepropageerd. Ritme, lichteffecten enz. hebben tot doel dat remmen wegvallen. Wat mij betreft had het hoofdstukje over religieuze popmuziek nog wat uitgebreider mogen zijn. Op mij zelf heeft deze muziek geen aantrekkingskracht. Dat ligt voor meerdere jonge mensen die trouw naar de kerk komen anders. Nu bespreekt Bolier voorbeelden waarvan het duidelijk is dat die afvallen. Er zijn meer vormen. Ik denk aan een groep als Sela. Bolier zegt zelf dat om deze materie recht te doen er een apart boek geschreven zou moeten worden. Ik hoop dat hij ook die taak spoedig op zich wil nemen. Daarmee kan hij evenals met zijn eerste publicatie velen een dienst bewijzen. Zelf benadruk ik altijd: Wat je ook meer zingt of beluistert, zing en beluister in ieder geval Psalmen en klassiek geestelijke liederen. Dan denk ik aan liederen als Vaste Rots, Amazing Grace, Beveel gerust Uw wegen, Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe Naam enz. Ik weet dat meerderen dat als een advies van een andere wereld zien. Maar als de Psalmen en klassieke gezangen ons hart niet meer raken, is er geestelijk sprake van een diepe leegte en laat dat zien hoezeer waarachtige bekering nodig is. Dat geldt ook als wij op zich nog heel godsdienstig zijn. En wie muziek van mannen als Bach leert waarderen, zal weinig behoefte meer voelen aan het beluisteren van popmuziek. Ouders moeten zo jong mogelijk kinderen tot liefde tot goede muziek en liefst ook het bespelen van een muziekinstrument stimuleren. Terugkomend op Ontmaskerd. wat je moet weten over popmuziek; het is een boekje dat ik zeer hartelijk ter lezing en overdenking wil aanbevelen. Zeker is dat het merkbaar wordt in ons leven – en dan ook in de muziek dat wij zingen en beluisteren – als wij iets gaan verstaan van wat er staat in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Wie het eigendom is van Christus, gaat Hem dienen. Daar valt geen enkel terrein van het leven buiten. Boven-Hardinxveld, Ds. P. de Vries

CIP.nl

CIP.nl | 19-12-2016

“In popmuziek wordt op een mens geprojecteerd wat alleen de Heere ons kan geven.”

Bart Bolier maakt in zijn boek ‘Ontmaskerd’ duidelijk dat achter het masker van de popmuziek een duistere wereld schuil gaat. Maar van een opgeheven vingertje moet de schrijver niets hebben. “Alleen spreken over wat allemaal niet mag werkt volgens mij niet. Ik zeg liever: dit moet je niet willen. Er is iets – of beter gezegd: Iemand Die veel schoner is. Voor iedere verloren zondaar die iets van Jezus ziet verdwijnt de liefde tot goddeloze of lege muziek.”

lees de volledige recensie van Jeffrey Schipper

Ontmaskerd

Reformatorische Omroep | 22-11-2016

Bart Bolier: Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek. De auteur is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. In het veleden was hij DJ en producent van housemuziek. Bolier geefteen grondige bespreking van de verschillende stromingen en artiesten en beoordeelt ze aan de hand van de Bijbel. Toegevoegd een lijst van artiesten en begrippen en een register van Bijbelteksten. Hij spreekt uit ervaring.

Waarom dit boek geschreven? Popmuziek raakt bijna iedereen, de onwetendheid is groot en daardoor ontstaat er geen goed gesprek over popmuziek en Bolier spreekt uit ervaring. Doelstelling:een goed naslagwerk waarin je de waarheid over popmuziek in het licht van Gods Woord kunt vinden’(14). Inhoud van het boek: Hfd.1: Inleidend hfd,: overdenken over muziek in het algemeen; Hfd.2: Bijbel en muziek: scheppingsgave ; misbruik en tot Gods eer; hfd.3: Wie is de duivel? Hoe werkt hij?We proberen helder te krijgen hoe hij muziek naar zijn hand zet. Hfd.4: Verschijnsel popmuziek: Wat is popmuziek? Waarom heet deze muziek zo? Waarom zo populair?. Hfd.5: Indeling popmuziek : 4 categorieën: occulte popmuziek/ muziek met een duivels karakter, soms wordt de duivel openlijk beleden .Een briesende leeuw. Hfd.6: Vleselijke popmuziek. Muziek met een anti-Bijbelse boodschap: de duivel als een verleider. Hfd. 7: Seculiere popmuziek: veel ogenschijnlijk neutrale popmuziek die toch niet aan Gods opdracht voldoet: de duivel als een leugenaar. Hfd.8: Religieuze popmuziek , door gelovige artiesten gemaakt en soms ook een religieuze boodschap verspreidt: de duivel als bedrieger, een engel des lichts. Gods Woord naast deze muziek. Hfd.9: Diverse muziekstijlen worden besproken. De genoemde soorten popmuziek lopen door elkaar heen. ‘Afscheid nemen van popmuziek is niet genoeg. Daarmee is je schuld niet weg en de leegte van je natuurlijke hart niet gevuld. Je hebt Jezus nodig.(-) Alleen de drieenige God kan je hart werkelijk vervullen’(194). Indrukwekkend: Uit het vuur gered door Gods genade! De verleidingen worden aangegeven; het gevaar is groot dat je meegesleept wordt. Geschikt om zelf te lezen, te bespreken in jongeren groepen: kerk, catechisatie, school e.a. Pas op een hellend vlak! Met dank aan de auteur!

Ontmaskerd

Gezinsgids | juni 2017

Bart Bolier weet waarover hij het heeft in zijn boek Ontmaskerd. Als voormalig dj’er kent hij de popmuziek van binnenuit. Hij weet echter ook dat als de Heere in je leven komt, de zonden de deur uitgaan.

Als ouderling en docent godsdienst mag hij nu de jeugd op een andere manier van dienst zijn. Hij wil jongeren en oude ren waarschuwen voor de verwoestende gevolgen van popmuziek. Hij doet dat op een eerlijke, fundamentele en bewogen manier. In het eerste deel van zijn boek wijst hij op de kracht van de muziek, de muziek als scheppingsgave en de muziek tot Gods eer. Hij noemt onder andere het loflied van Mirjam, de psalmen van David, de eredienst van Salomo en het gezang van Paulus en Silas. Hij verdeelt de popmuziek in occulte, vleselijke, seculiere en religieuze muziek. Hierbij gaat de schrijver met kennis van zaken te werk. Daarin klinkt ook door dat alleen Gods Woord in de hand des Geestes de leugen (van de popmuziek) kan ont maskeren. Ouderen die niets van popmuziek weten, zullen het boekje wel een paar keer moe ten lezen. Jongeren die opgaan in deze muziek zullen, als ze eerlijk zijn, bekennen dat dit boek een betere weg aanwijst dan de door hen gemaakte keus. De schrijver heeft velen een grote dienst bewezen met dit boek.

Ontmaskerd

De Saambinder | 24 augustus 2017

Popmuziek is al decennialang een actueel thema. Binnen de kerk, in het jeugdwerk, zijn er al veel woorden aan gewijd, liedjes beluisterd en besproken. De popcultuur is een terrein waar satan z’n miljoenen verslaat. En dat moet telkens weer voor jongeren ontmaskerd worden. Dat is precies wat Bart Bolier in zijn boek “Ontmaskerd” op een sympathieke manier doet. Hij richt zich (als oud-disc-jockey) op een deskundige, maar heel toegankelijke manier tot jongeren en ontmaskert de duivelse, wereldse kant van popmuziek.

Na enkele algemene, inleidende hoofdstukken bespreekt Bolier verschillende soorten popmuziek. Diverse bands en artiesten worden vrij uitgebreid besproken. Eerlijk en evenwichtig, maar ook onthullend en onthutsend. Aan de andere kant laat hij ook het tegenovergestelde zien: het goede van de dienst van de Heere, ook in de muziek. ‘Je hebt Jezus nodig. Alleen in en door Hem kunnen we terugkrijgen wat we in het paradijs zijn kwijtgeraakt’. Het mooie is ook dat de schrijver veel toepasselijke Bijbelteksten aanhaalt. Het geeft diepgang aan het boekje. Een nadeel van zo’n actueel boekje is dat het snel veroudert. Popartiesten komen en gaan. Slechts enkele namen blijven. Dat maakt het boek in de toekomst minder aantrekkelijk om te lezen. Maar voor nu en de komende tijd heeft het absoluut z’n waarde! Ik hoop daarom dat vooral jongeren die naar popmuziek luisteren, dit boek lezen. Als ex-disc-jockey heeft Bolier recht van spreken. Dat is veel overtuigender dan dat ik iets over popmuziek zeg. Maar ook jongeren die niet naar popmuziek luisteren, kunnen hun winst doen met dit boekje. Het is inzichtgevend, maar niet te confronterend. Dat zijn sommige avonden waarbij heftige beelden worden getoond en indringende muziek wordt beluisterd, wél. Tenslotte beveel ik dit boekje ook hartelijk aan aan opvoeders. Je kunt het je kind( eren) cadeau doen, maar misschien is het wel beter om het zelf te lezen en met de opgedane inzichten het gesprek aan te gaan. Popmuziek zal voor veel jongeren aantrekkelijk blijven, maar laten we ze helpen tegen die aantrekkingskracht te strijden. Opdat ze zouden strijden om in te gaan door de enge poort in het Koninkrijk der hemelen. Daar zal een heerlijk lied klinken: ‘De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest...’ (Ex. 15: 2). Dat lied zal uiteindelijk alle liederen van de wereld overstemmen. Tot lof en prijs van het Lam.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten