Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Opvoedingsreis deel 3

Opvoedingsreis deel 3

Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen

Frans van Hartingsveldt en Andrea van Hartingsveldt-Moree

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402902426
Druk:1e druk
Pagina's:151
Bekijk eerste pagina's
Opvoedingsreis deel 3Sluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 11,95

Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat tegen de stroom in. Een voortdurende bezinning op opvoeding is daarom nodig. Met behulp van Opvoedingsreis deel 1 denken (aanstaande) ouders na over het doel van de opvoeding, de weg daarnaartoe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig is. Dit is het fundament of uitgangspunt van een Bijbelse opvoeding. In Opvoedingsreis deel 2 wordt dit concreet ingevuld voor de huisgodsdienst: bidden en Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk, de zondag in het gezin ... Opvoedingsreis deel 3 gaat over de opvoeding aan jonge kinderen: rust en regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en het karakter vormen, omgaan met emoties …
Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij. Deze uitgave is geschikt om als ouderpaar samen door te nemen, maar kan ook op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente gebruikt worden.

Frans en Andrea van Hartingsveldt zijn door studie, gezin en werk nauw verbonden aan opvoeding en onderwijs. Ze zijn betrokken (geweest) bij opvoedingsgroepen in de gereformeerde gemeente van Elspeet, van waaruit deze serie is ontstaan.

Recensies

Opvoedingsreis, deel 3

De Saambinder | 17 augustus 2017

Opnieuw is een deeltje in de reeks ”Opvoedingsreis” van Frans en Andrea van Hartingsveldt verschenen. In deel 1 denken ouders na over het doel van de opvoeding. In deel 2 staat de huisgodsdienst centraal. In het nu verschenen derde deel gaat het over Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen van 0 tot en met 10 jaar. De schrijvers geven aan dat dit niet alleen een leesboek is, maar ook een luister- en doeboek. Het is geschreven om ouders steun te bieden bij de opvoeding. Opvoeden is een moeilijke opgave.

Dat geldt zeker vandaag in onze geseculariseerde maatschappij. Daarin zijn wel adviezen te krijgen, maar vaak zonder relatie met de Bijbel. Dat doet ”Opvoedingsreis, deel 3” wel. Steeds wordt de vraag gesteld: Wat zegt Gods Woord over de opvoeding aan onze kinderen? Er komen heel concrete onderwerpen aan de orde, zoals: ”Beheers je”, ”Luister”, en ”Ben je boos?” Heel herkenbaar voor ouders. De schrijvers van de reeks ”Opvoedingsreis” zijn door hun studie en beroep nauw verbonden met de opvoeding en het onderwijs. De inhoud komt steeds weer op eenzelfde wijze aan de orde. Dat geeft structuur en houvast. Deze delen zijn te gebruiken door ouders, maar kunnen ook gebruikt worden in opvoedgroepen. In zulke groepen kunnen ouders ervaringen uitwisselen en delen, en elkaar ook handvatten geven om in opvoedingssituaties te gebruiken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat, wat in het ene gezin goed gaat, in het andere gezin ook resultaat oplevert. Bijbelse opvoeding is - voor ons - een onmogelijk werk, maar wel een plicht. Het vraagt om een gestructureerde doordenking en daarvoor biedt dit boek zeker goede handreikingen. Het vraagt ook om Gods Zegen. Voor sommige ouders zal het in de hectiek van het gezin niet eenvoudig zijn er tijd en rust voor te vinden. Ook bereiken in de verminderde leescultuur en de overheersing van de moderne media boeken als deze lang niet altijd onze ouders. Kerk, gezin en school hebben elkaar hierbij hard nodig.

Opvoedingsreis, deel 3

Eilandennieuws | 25 augustus 2017

Bij de geboorte (eigenlijk al voor de geboorte) beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Zoals voor elke reis is het zeker bij de opvoedingsreis van groot belang dat ouders zich voorbereiden op die reis. Ouders die al een poosje op reis zijn hebben nodig dat zij de goede koers blijven houden. Het is duidelijk dat een Bijbelse opvoeding haaks staat op deze tijd en tegen de stroom in gaat. Vanzelfsprekend is een voortdurende bezinning op opvoeding nodig.

Dit is deel drie in deze serie. In Opvoedingsreis deel 1 denken (aanstaande) ouders na over het doel van de opvoeding, maar ook de weg daarnaartoe en de bagage die voor ouders en kinderen op die weg nodig is. We zouden dit de basis, uitgangspunt of fundament van een Bijbelse opvoeding kunnen noemen. In Opvoedingsreis deel 2 worden deze zaken concreet ingevuld voor de huisgodsdienst, zoals bidden en Bijbellezen met kinderen, het meegaan naar de kerk en de zondagsinvulling in het gezin. Wat kunt u in deel 3 van Opvoedingsreis verwachten? In het bijzonder de opvoeding aan jonge kinderen: rust en regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en karakter vormen, omgaan met emoties… Zomaar wat thema’s die ter sprake komen. Hoe is het boek opgebouwd? Elk hoofdstuk begint met een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, vandaar uit worden lijnen getrokken naar de praktijk van de dagelijkse opvoeding. Door middel van vragen en een casus komen de onderwerpen dichtbij. Dit boekje kan uitstekend gebruikt worden om als ouderpaar door te nemen, tegelijk is het breder inzetbaar, bijvoorbeeld op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente. In het voorwoord (woord vooraf) zetten de schrijvers uiteen hoe ze er toegekomen zijn om deze serie te schrijven. Aan de hand van kernwoorden: opvoedingsteun, opvoedingsgroep, opvoedingsboek, opvoedingsopdracht geven zij de richting aan hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. Zij eindigen op blz. 9 met de volgende passage: ‘Bijbels opvoeden blijft onmogelijk van onze kant. Ouders en kinderen hebben van zichzelf een hart dat onwillig is om Gods richtlijnen voor de opvoeding en het leven op te volgen. Maar… opvoeden is door genade mogelijk bij God vandaan. Daarom is opvoeden vooral een zaak van omhoogkijken: ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloeding.’ Na het woord vooraf volgt een routewijzer. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw, goed te onthouden aan zes keer ‘B’: • Bijbelstudie: Bijbelgedeelte lezen en bespreken aan de hand van vragen (antwoorden staan achterin) • Basis: een stukje verdieping met betrekking tot het thema van het gelezen hoofdstuk • Bespreken: vragen, een stelling, dan wel een citaat of casus om met elkaar te bespreken • Betrekken: Hoe betrek je kinderen bij de zoektocht naar de Bijbelse opvoeding: verschillende tips worden aangereikt • Boekentip: Titels van christelijke boeken om meer te kunnen lezen ( het is raadzaam om met onderscheidingsvermogen te kiezen, want veel leerzame boeken hebben soms een (totaal) ander invalshoek dan we gewend zijn) • Beklijven: ruimte voor persoonlijke aantekening en bepaalde dingen, die je echt wilt onthouden De titels van de hoofdstukken geven aan welke thema’s worden aangereikt, bijvoorbeeld: ‘In de wolken’ (geboorte van Simson) met als kernvraag: ‘Wat wilt U dan wij doen?’ ‘Het kompas afstellen’, (Psalm 119: 9-16): bouwen aan het geweten. Dit boekje is een waardevolle bijdrage voor ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ik kan dat ieder gezin aanbevelen. Van harte aanbevolen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten