Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Orde in het gezin

Orde in het gezin

Ambrosius

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402904901
Druk:1e druk
Pagina's:76
Bekijk eerste pagina's
Orde in het gezinSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 12,95

Isaac Ambrosius (1604-1664) schreef een dun boekje over het christelijke gezinsleven: ‘The well-ordered family’. De bekende puritein geeft daarin tal van praktische aanwijzingen voor het huwelijks-en gezinsleven.
Het houden van Gods geboden is heilzaam voor het hele gezin, zo benadrukt Ambrosius steeds weer. Bovendien is een ordelijk gezinsleven tot eer van God.

The ‘well-ordered family’ is in het Nederlandse vertaald door Henk-Jan Koppelman.

Recensies

Orde in het gezin

Bewaar het Pand | 26 februari 2018

De auteur is het meest bekend vanwege zijn boek ‘Het zien op Jezus.’ Ds. Isaac Ambrosius leefde van 1604-1 664. Dit boekje, dat onderdeel is van het geschrift ‘Prima, Media en Ultima’, heeft als oorspronkelijke titel ‘The well ordered family’, ook wel uitgegeven onder de naam ‘Of family duties.’ Het bevat waardevolle, Schriftuurlijke aanwijzingen voor het christelijke gezinsleven.

Hieronder vallen niet alleen de plichten van ouders tegenover hun kinderen en omgekeerd, maar ook de plichten van werkgevers ten aanzien van werknemers en omgekeerd. In het verleden maakten immers werknemers (knechten en dienstmeisjes) deel uit van het gezin. Tenslotte willen we iets doorgeven over het straffen van kinderen. Als ouders kinderen moeten straffen kan het zijn dat ze hun eigen zonden bestraffen moeten. We lezen hierover op blz. 37 “Ouders, wanneer u boos bent op uw kinderen, wees dan ook met een heilige boosheid over uzelf vervuld. Gebruik dan de volgende ofwel een gelijkende meditatie over uzelf: ‘Heere, zal ik nu mijn eigen zonde bestraffen in mijn kind?”

Orde in het gezin

De Saambinder | 26 april 2018

Van de Engelse predikant Isaac Ambrosius (1604-1664), onder ons bekend door zijn werk ”Het zien op Jezus”, is een heruitgave van ”Orde in het gezin” verschenen. G.H. Koppelman verzorgde deze heruitgave en voegde er een verhelderende inleiding aan toe. In de inleiding vraagt hij aandacht voor het feit dat ”Orde in het gezin” onderdeel uitmaakte van een groter geheel (namelijk het werk ”Prima, Medium et Ultima; De eerste, middelste en laatste dingen”) en niet bedoeld is geweest als een op zichzelf staande publicatie. Ambrosius laat de opvoeding en de orde in het huisgezin vallen onder deel II van zijn werk, dat handelt over de heiligmaking.

Overigens is niet de gehele tekst in deze uitgave van Ambrosius zelf. Een deel van de tekst bestaat uit waardevolle en uitleggende toevoegingen afkomstig uit de eerste Nederlandse bewerking van 1688. Verder vraagt Koppelman in de inleiding terecht aandacht voor de historische context van het werkje. Niet alle onderdelen zijn één op één over te zetten naar onze eenentwintigste eeuw. Desalniettemin blijkt uit het boekje overduidelijk dat de mens in aard en wezen dezelfde is gebleven en dat er wat dat betreft weinig is veranderd in de laatste eeuwen. Ambrosius staat stil bij de plichten die de diverse gezinsleden ten opzichte van elkaar hebben. Steeds fundeert hij zijn adviezen op de Bijbel. Opvallend is dat Ambrosius zich niet verliest in allerlei pedagogische adviezen en casuïstiek, maar zich vooral richt op de onderlinge verhoudingen. Het boekje is enerzijds heel praktisch en anderzijds ook meditatief van aard. Steeds roept Ambrosius de lezer op tot zelfonderzoek naar de eigen houding ten opzichte van de ander in het gezin. Hij benadrukt dat de onderlinge verhoudingen in het gezin een van God gewilde orde dienen te weerspiegelen, waarin ieder zijn eigen specifieke plaats heeft. Het boekje heeft een beperkte omvang (inclusief inleiding slechts 75 bladzijden), is niet al te duur, heeft een fraaie opmaak en een handzaam formaat en leest vlot weg. Het werkje laat zien dat een tekst niet modern hoeft te zijn om toch verfrissende opvattingen te kunnen bevatten.

Orde in het gezin

Gomarus | 12 oktober 2018

Een heilig gezinsleven Veel aandacht hadden de oudvaders voor de praktijk der godzaligheid. Ze verlangden ernaar dat Gods Woord het hele leven als een zuurdesem doortrekt. Dit was het gemeenschappelijke ideaal van Nederlandse, Engelse en Schotse oudvaders. We spreken in dit verband over de Nadere Reformatie en het Puritanisme. Ook de puritein Isaac Ambrosius (1604-1664), vooral bekend door het boek ‘Het zien op Jezus’, had oog voor de praktijk der godzaligheid. Hij richtte zich daarbij onder meer op het gezin. Daarover verscheen een klein boekje met een grote betekenis.

Op een kernachtige wijze verwoordt Ambrosius hoe hij een gezin naar de norm van Gods Woord ziet. Voor een gezin is een goed fundament nodig. Daarom heeft de vader een bijzondere plicht om te streven naar een bijzondere kennis van Gods Woord en om een heilige levenswandel te hebben. Wel, deze ene zin heeft ons al genoeg stof tot overdenking en zelfonderzoek. Laten we aan deze zin niet te snel voorbij gaan. Ouders hebben de opdracht om na te gaan of hun kinderen de Heere dienen. Ze moeten hun kinderen voorbereiden op het horen van Gods Woord. Dat betekent dat we niet zonder huiselijk gebed naar de kerk gaan. De plichten van ouders omtrent hun kinderen beginnen al voor de geboorte. Kinderen aan de Heere opdragen begint niet pas als er moeilijkheden zijn. Als de kinderen geboren zijn, dan is het de plicht van de ouders dat ze de kinderen overgeven aan God. Het boekje gaat ook over de verhouding werkgever en werknemer en over het huwelijk. Als een werkgever iets opdraagt wat ingaat tegen mijn oordeel? Laat de werkgever dan in ootmoed en nederigheid zeggen: Op uw woord zal ik het doen. Dat vraagt zelfverloochening. En juist die zijn we kwijtgeraakt in onze zondeval in het paradijs. Ofwel, we moeten bekeerd worden. Het huwelijk is als een parel uit het paradijs die de Heere nog geeft. Is het huwelijk ook een afschaduwing van het geestelijke huwelijk van Christus met Zijn Bruidsgemeente? Wat een hoge norm is dat! Wat kan het huwelijk in het tegendeel veranderen. Dan is het huwelijk, zo waarschuwt Ambrosius, een fontein van twist, geruzie en discussie, waardoor het paradijs van de huwelijkse staat verandert in een hel. Hoe moet een man zich opstellen als zijn vrouw te vermanen is? Vermaan haar regelmatig, berisp haar zelden en treed haar nooit met geweld tegemoet! Zulke wijsheid, afkomstig uit Gods Woord en het onderwijs van de Heilige Geest, veroudert niet. Deze korte indruk van dit boekje is bedoeld als een aansporing om het onderwijs van het voorgeslacht op ons in te laten werken. Tot ons nut en bovenal tot eer van Gods Naam.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten