Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Puriteinen over geloof, gebod en gebed

Puriteinen over geloof, gebod en gebed

dr. R. Bisschop

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402904833
Druk:1e druk
Pagina's:304
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
aanbieding
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 19,95

€ 9,95

Het puritanisme – van oorsprong een kerkelijke en geestelijke reformatiebeweging binnen de Anglicaanse Kerk – kreeg tussen 1640 en 1660 een uitgesproken politiek gezicht. Tussen 1640 en 1653 nodigde het parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om voor haar te preken. Uit de honderden preken voor het parlement zijn voor deze bundel 150 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.

Recensies

Puriteinen over geloof gebod en gebed

Bewaar het Pand | 23 januari 2018

De tijd tussen 1640 en 1660 was de tijd van de ‘Puriteinse revolutie.’ Tussen 1640 en 1653 nodigde het Britse parlement regelmatig puriteinse voorgangers uit om een preek te houden. Dit waren niet alleen ‘politieke’ preken, want de Bijbelse boodschap klonk daarin duidelijk door.

Uit de honderden preken die voor het parlement gehouden werden heeft de auteur zon 200 citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed.’ Voorafgaand aan de citaten treffen we een duidelijk historisch overzicht aan. De citaten staan op de rechter bladzijde en enkele gegevens aangaande de prediker op de linker bladzijde. Het boek is keurig verzorgd. Ter kennismaking geven we enkele regels door van Joseph Caryl (1602-1673) die we lezen op blz. 217 “Christus zal ten slotte hen, die opzettelijk Zijn banden verbreken en Zijn koorden van zich werpen, neerslaan. En allen die in oprechtheid bidden en ijveren voor de komst van Zijn Koninkrijk, zullen verhoord en gezegend worden — hoewel misschien niet op de manier die zij nastreefden.”

Puriteinen over geloof gebod en gebed

Reformatorisch Dagblad | 23 april 2018

Tussen 1640 en 1653 vond er in Engeland iets bijzonders plaats. Het parlement nodigde tijdens zogenaamde vastendagen puriteinse voorgangers uit om tijdredes of politieke preken te houden. Dr. R. Bisschop heeft in Puriteinen over geloof, gebod en gebed allerlei citaten uit deze vastenpreken verzameld.

Binnen de puriteinse preekarbeid vormen de preken voor het Engelse parlement een bijzonder onderdeel. Ze werden gehouden in een tijd van heftige spanningen tussen koning Karel I en het parlement. Tegenover het beleid van de kroon ging het parlement steeds meer een eigen puriteinse koers varen. Het zocht een verdere hervorming van de kerk, de overheid en de samenleving en schreef daarvoor maandelijks een vastendag uit. Op deze dagen kregen puriteinse predikanten de gelegenheid om voor de leden van het parlement een tijdpreek te houden. De uitgenodigde voorgangers preekten dus op een bijzondere plaats en in een rumoerige politieke en maatschappelijke tijd. Inhoud Zoals we kunnen verwachten, laten deze tijdpreken een samenhang zien van centrale geloofswaarheden en toespitsingen op de eigen tijd en situatie. De actuele toepassingen laat Bisschop echter bewust rusten. Hoewel deze volgens hem boeiend kunnen zijn voor geïnteresseerden in (kerk)geschiedenis, licht hij juist citaten met een ”boventijdelijk karakter” eruit. Daarin komt namelijk de kern van het geloof aan de orde. Zo wil hij zijn boek echt een stichtelijk werk laten zijn. Aan de orde komen kernachtige uitspraken van bekende puriteinen, zoals Thomas Brooks, Thomas Watson, Samuel Rutherford, Jeremiah Burroughs en John Owen. Tegelijk krijgen ook allerlei veel minder bekende puriteinen een stem. De preekcitaten staan op de rechterbladzijde, terwijl op de linkerpagina een korte levensbeschrijving van de predikant is opgenomen. Onder aan de rechterpagina is bovendien zowel de bron van het citaat vermeld als de datum waarop de preek is gehouden. En verder vinden we vele afbeeldingen van predikers, kerkgebouwen en boektitels. Dit alles maakt het boek tot een levendig geheel. Meditatief Bisschops boek heeft een dubbele betekenis. In de eerste plaats haalt het preken voor het voetlicht waaraan nog weinig aandacht is gegeven. Deze invalshoek biedt niet alleen een goede kennismaking met puriteinse lectuur, maar helpt ook geïnteresseerden om zich verder te verdiepen in een bepaalde prediker of in de tijd van toen. De tweede en belangrijkste betekenis van het boek ligt duidelijk in het meditatieve karakter ervan. De kernachtige aanhalingen over geloof, gebod en gebed zijn uiterst geschikt om ook het geloofsleven van onze tijd goede geestelijke leiding te geven. We kunnen dr. Bisschop dan ook dankbaar zijn voor zijn nuttige verzamelwerk. Onduidelijk blijft echter wel waarom Bisschop heeft gekozen voor een selectie uit de vastenpreken voor het parlement. Als je hiermee wilt aangeven hoe deze predikers het Woord hebben verkondigd in een tijd van politieke en kerkelijke onrust, zou je de keuze kunnen begrijpen. Toch is dat niet de reden, want –zoals gezegd– de toespitsingen naar de spannende tijd van toen zijn er bewust uit wegelaten. Dan blijven de tijdsoverstijgende uitspraken over de kernen van het geloof over. De vele citaten zijn het overdenken waard. Maar het is dan toch de vraag waarom juist deze preken als uitgangspunt zijn genomen. De selectie heeft dan ook iets willekeurigs, want er zou ook uit tal van andere puriteinse preken geciteerd kunnen worden. Ik houd het erop dat deze keuze ligt in de rust en rijkdom die het geloof vindt in God, ook als de tijd onrustig is.

Puriteinen over geloof gebod en gebed

De Saambinder | 30 augustus 2018

In de tijd van de ‘Puriteinse revolutie’ (1640-1660) werden regelmatig puriteinse voorgangers door het parlement uitgenodigd om een preek te houden. Veel van deze predikers waren lid van de Westminster Assembly, die door het parlement bijeengeroepen was. Uit deze honderden preken zijn voor dit boek ongeveer tweehonderd citaten geselecteerd rond het thema ‘geloof, gebod en gebed’.

Het gaat om kernachtige uitspraken met een rijke geestelijke inhoud. De geselecteerde citaten staan op de rechterpagina afgedrukt. Op de linker pagina is een passende illustratie en een biografische schets van de geciteerde predikant opgenomen. Door middel van een uitvoerige inleiding schetst de schrijver en de verzamelaar van de citaten de politieke, kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot de ‘puriteinse revolutie’. Dit helpt om de aangehaalde citaten beter in de tijdsomstandigheden te plaatsen. Achterin het boek is een alfabetisch overzicht opgenomen van alle 63 geciteerde puriteinen met verwijzing naar de citaten uit hun preken. We komen bekende namen tegen zoals Thomas Brooks, John Owen en Samuel Rutherford. Maar ook minder bekende of zelfs onbekende namen. Het boek is een keurige uitgave die de lezer laat proeven van de rijke boodschap van de puriteinen. Hoewel de citaten slechts een deel van een preek zijn, geven ze een goede indruk van de rijke erfenis die in de preken van de puriteinen ons is nagelaten. Deze uitgave kan gebruikt worden als een soort naslagwerk, maar ook voor persoonlijke overdenking. Het mooiste zou zijn als het de lezer motiveert om voor meer verdieping de genoemde preken zelf te gaan lezen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten