Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Schuld en vergeving (7)

Schuld en vergeving (7)

Een helder boek over een veel besproken onderwerp

drs. P. Eikelboom

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789462783317 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:96
ISBN:9789462783652 (E-book)
Bekijk eerste pagina's
Schuld en vergeving (7)Sluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 9,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

Schuld is een last. Verkeerd handelen maakt iemand boos, berokkent verdriet, beschadigt verhoudingen of beschaamt vertrouwen. In een gezin, vriendschap, binnen de kerk of daarbuiten.

Verhoudingen moeten goed zijn, maar is vergeving altijd mogelijk? De auteur beschrijft wat vergeving is en hoe je vergeeft. Hij gaat in op de betekenis van berouw.

Niet altijd kan iemand vergeven. Hoe kun je dan verder?

Als je weet dat God je vergeven heeft dan kun je niet zeggen dat alles is opgelost en dat de ander je ook moet vergeven. Mag je jezelf iets vergeven? 

Vergeven is een geheim. Het is een opgave, maar vooral een gave. Vergeven is loslaten. Ten diepste is het een overgave aan de leiding van de Heere.

Drs. P. Eikelboom studeerde psychologie en volgde de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. Tot 2005 was hij werkzaam als manager en hulpverlener bij Eleos. Op dit moment is hij als directeur verbonden aan Zending Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Wageningen en lid van de Commissie van Advies inzake seksueel misbruik in kerkelijke en/of pastorale gezagsrelaties van de Gereformeerde Gemeenten.

Recensies

Schuld en vergeving (7)

Reformatorische Omroep

De schrijver was tot 2005 werkzaam als manager en hulpverlener bij Eleos. De brochure uit 2010 is grondig herzien en met een aantal hoofdstukken uitgebreid. Her is een toegankelijke uitgave, met kennis van zakengeschreven, gezien de praktijkvoorbeelden . De 17 hoofdstukken zijn beperkt van omvang, goed leesbaar geschreven en leerzaam. De actualiteit van de bijbelse boodschap t.a.v. schuld en vergeving is manifest.

Aan te bevelen voor persoonlijk gebruik, voor gebruik op verenigingen en Bijbelstudie groepen én bezinning in de kerkenraad e.a.. Aan de orde komen o.a.: Schuld, Schaamte, Bedrog, Vergeving tussen mensen: ‘Er is sprake van vergeving als degene die benadeeld is iemand het onrecht en de schuld niet meer aanrekent’(30). ‘Door vergeving kan een relatie hersteld worden, maar zij wordt anders dan voorheen’(31); Vergeving in de Bijbel: ‘De vergeving door de mens is altijd ten dele. Bij de Heere is dat anders .Hji is zonder zonde, Hij kreeg volmaakte genoegdoening en Zijn vergeving is volkomen”(38); Altijd vergeven? Twee vragen: 1.Is berouw en toegeven van schuld nodig voor vergeving. (2)En als iemand zijn schuld belijdt en vergeving vraagt, moeten we dan altijd vergeven? ‘Vergeven zonder dat er berouw is getoond, maakt jezelf hoogmoedig en het stijft de dader in het kwaad’(46/47). ‘Is berouw een voorwaarde voor vergeving? (-) De conclusie is niet eensluidend. Vergevingsgezindheid wordt onderstreept. Daarnaast moet met vergeving zorgvuldig worden omgegaan om de vergeving niet goedkoop te laten zijn’(51). Vergeven of aanvaarden. ‘Aanvaarden is niet gemakkelijker dan vergeven’(61). Als je schuldig bent: ‘’ Als je vergeving krijgt, is dat een bevrijding. Er valt een pak van je af. Het maakt relaties met een aantal mensen weer mogelijk’(84). Deze voorbelden zijn een aanzet om tot kopen en lezen over te gaan. Van harte aanbevolen.

Schuld en vergeving (7)

De Saambinder | 16-06-2016

Vanuit jarenlange ervaring als psychotherapeut en vanuit ambtelijke ervaring als ouderling in Wageningen, verscheen van de hand van broeder P. Eikelboom, nu directeur van het zendingsbureau, kortgeleden een uitermate interessant boekje over ”Schuld en vergeving”. Iedereen die met deze problematiek worstelt, maar ook ambtsdragers en hulpverleners, wil ik dit boekje hartelijk aanbevelen.

Het begint met een leerzame inleiding over algemene begrippen als schuld, schaamte en bedrog. Daarna richt het boekje zich verder vooral op vergeving. Vergeving wil zeggen dat iemand die benadeeld is, een ander het onrecht en de schuld niet meer aanrekent. De schuld wordt vereffend en kwijtgescholden. Daardoor kan een relatie hersteld worden, zij het dat die vaak anders zal zijn dan voorheen. Aan de orde komt hoe de Bijbel schrijft over vergeving. De Bijbel roept op tot het afzien van wraak en tot het liefhebben van de naaste. De Heere Jezus leerde Zijn discipelen te bidden ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Er volgt een inkijkje in de kerkgeschiedenis. Ursinus en Calvijn benadrukken het belang van vergevingsbereidheid. Voetius voegt daar heel praktisch aan toe ‘middelen tot verzoening’, zoals: erkennen en belijden van zonde en genoegdoening in woord en daad (herstel van aangerichte schade). Uit de genoemde vergevingsgezindheid kan vergeving voortvloeien. Maar bij belijdenis van zonde hoort wel oprecht berouw en een vraag om vergeving. Daarbij zijn er bijzondere situaties. Op erge zonden, als moord en bepaalde vormen van verkrachting, stond vroeger in de Bijbel de doodstraf. In zulke gevallen kan een slachtoffer niet moreel gedwongen worden tot contact of vergevingsgezindheid. Zeker als er sprake is (zoals in de genoemde voorbeelden) van aantasting van menselijke integriteit, is zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. In zulke gevallen kan vergeving echt niet geëist worden. De weg naar vergeving kan vrijgemaakt worden door oprechte boetvaardigheid (wat onder anderen blijkt uit een oprecht besef van de schade die men bij anderen heeft aangericht), en door een respectvolle en afwachtende houding, zonder enige vorm (opnieuw) van dwang of respectloos overschrijden van de grenzen van het slachtoffer. Belijdenis aan een kerkenraad is goed, maar niet voldoende. Wie zich verder wil bezinnen op deze problematiek, doet er goed aan dit boekje zelf te lezen. Vooral vragen rond schuld en vergeving bij seksueel misbruik komen aan de orde. Waarbij het boekje niet alleen theoretisch onderbouwt, maar vooral ook heel praktisch oog heeft voor de moeizame en langdurige weg waarin slachtoffers ruimte kunnen krijgen om te mogen vergeven.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten