Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Tolerantie in balans

Tolerantie in balans

Tussen drang en dwang van individu en collectief

dr. M.J. Kater

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402901481 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:350
ISBN:9789462789975 (E-book)
Druk:1e druk
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1 dag

€ 14,95

E-book
In winkelmandje
Direct download

€ 10,99


Lange tijd heeft het woord tolerantie binnen de gereformeerde gezindte geen positieve klank gehad. Nog altijd zijn er christenen die tolerantie verbinden met een toegeeflijkheid die tekort doet aan de Bijbelse principes van waarheid. Aan de andere kant is in onze samenleving een beperkte, liberale opvatting gaan domineren van wat onder tolerantie verstaan wordt. Dat heeft geleid tot een complete uitholling van dit begrip. Men zou dan in principe alle meningen als gelijkwaardig en even waar moeten zien.

In dit boek wordt daarom het woord tolerantie onder de loep genomen. Allereerst door een overzicht te geven van hoe men binnen de SGP-kring daarover gesproken heeft. Vervolgens door het woord zelf te overwegen. Het belangrijkste deel vormt de theologische bezinning op de vraag of tolerantie niet een begaanbare weg kan zijn of zelfs moet zijn voor christenen. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen die tezamen de contouren schetsen van een Bijbels genormeerde politiek waarbinnen tolerantie een legitieme plaats heeft. Deze publicatie beoogt een verantwoording te geven naar binnen en naar buiten.

Drang is een beweging van binnenuit. Is het goed als een christen tolerant wil zijn? Dwang suggereert iets dat van buitenaf wordt opgelegd, zoals wetgeving. Tolerantie staat onder spanning van deze twee aspecten. Wanneer we zoeken naar een balans, komt ook onze visie op de verhouding tussen individu en collectief ter sprake. Om op een gezonde manier te kunnen samenleven, is een ontspannen omgang met tolerantie nodig, die geworteld is in een christelijke, gereformeerde levensovertuiging. Gelijktijdig is een studie door mw. dr. A.A. Kluveld uitgevoerd naar de actualiteit van de Gewetensvrijheid.

Dr. M.J. Kater (1962) is als universitair hoofddocent praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Het onderzoek voor deze publicatie verrichtte hij in opdracht van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

 

Recensies

Tolerantie in balans

Reformatorische Omroep | juni 2017

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP gaf de opdracht, stelde een studiebeurs ter beschikking om het woord tolerantie te bestuderen, met het doel duidelijkheid te verschaffen naar binnen en buiten over wat men kan verstaan onder tolerantie.

Inhoud:
1. Een terreinverkenning naar binnen en buiten.
‘Ten slotte zullen dus de contouren geschetst worden voor een staatkundig gereformeerde opvatting van tolerantie, die een samenleving ten dienste staat. Daarmee is het doel van deze studie bereikt’(38).
2. Tolerantie nader bekeken.
‘Het is nodig om duidelijk te maken dat doctrina en tolerantia (c.q. theocratie en tolerantie) geen elkaar uitsluitende begrippen zijn’(63).
3. De Bijbel – bron van intolerantie of tolerantie.
‘Tolerantie beoefenen staat in het kader van een leven in de Geest, zoals bijvoorbeeld Romeinen 12 dat duidt’(116).
4. Tolerantie in balans- een verantwoorde tolerantie in het publieke domein.
’De mythe van de neutraliteit van de seculiere staat dient ontmaskerd te worden. Onmiskenbaar hebben seculieren hun eigen levensbeschouwelijke overtuigingen en daarom kunnen ook zij niet neutraal staan tegenover andersdenkenden of gelovigen’(148).
5. Contouren van staatkundig gereformeerde tolerantie.
’De balans zal alleen gevonden worden als er sprake is van de drang van binnenuit om te verdragen kan worden, zonder dwang van buitenaf door een (al dan niet democratisch)collectief’ (171)
Deze studie is goed leesbaar en leerzaam voor de beoogde groep. Van harte aanbevolen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten