Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Waar komen wij vandaan?

Waar komen wij vandaan?

Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat

Prof. dr. M.J. Paul

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402906325 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:184
ISBN:9789402902181 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Waar komen wij vandaan?Sluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 13,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 9,99

Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mens afzonderlijk geschapen door God?

De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over schepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het nadenken over deze vraag. De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraag beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.

Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequenties met zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onze visie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaad en het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprong bepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. 

De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp, getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waar komen wij vandaan? vat hij de kern hiervan op een toegankelijke manier samen. Dit boek is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Recensies

Waar komen wij vandaan?

De Saambinder | 13 augustus 2018

Het is belangrijk en waardevol dat de uitvoerige studie ”Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie” van dr. M.J. Paul voor een groter publiek (met name jongeren) toegankelijk is gemaakt in het boekje ”Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat”. De doelgroep vormt de leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Het risico van zo’n uitgave is dat het niet meer dan een beperkte samenvatting van de uitgebreide studie is. Toch is de auteur erin geslaagd om een goed leesbaar en helder boek te schrijven met een eigen lijn en opbouw. Op sommige plaatsen (zoals in de uitleg van Genesis) had de auteur wat uitvoeriger mogen zijn. Bij andere passages vraag ik me af de middenweg tussen opsomming en bespreking de leesbaarheid ten goede komt (zoals hoofdstuk 6). Moeilijke begrippen worden over het algemeen goed uitgelegd (op een enkele na, zoals ‘kosmologische tempelbouw’ en ‘kosmische tempel’ in hoofdstuk 8.1). De titel van het boekje vind ik wat minder geslaagd. De auteur bespreekt immers niet zozeer de oorsprongsvraag, maar wat de Bijbel ons aanreikt over het ontstaan van de mens en in hoeverre bepaalde opvattingen houdbaar zijn. Nadrukkelijk wijst dr. Paul in het slot op de verbondenheid tussen de historiciteit van Adam en Eva en het verlossingswerk van Christus. Dit vormt de onopgeefbare basis van de Schrift, zoals Paulus, geleid door de Heilige Geest, verwoordt in Romeinen 5. ‘Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens (Adam) velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen (Christus) velen tot rechtvaardigen gesteld worden’ (Rom. 5:19). De kern van het verlossingswerk in Christus vraagt om blijvende aandacht voor de historiciteit van Adam en Eva, juist met het oog op onze jongeren in deze verwarrende tijd. Ik hoop dat velen door deze ‘jongereneditie’ de weg vinden naar de meer uitvoerige studie ”Oorspronkelijk”.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten