Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

De boom van Isaï; alleen als e-book leverbaar

De boom van Isaï; alleen als e-book leverbaar

Uitzien naar het Kerstfeest

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

Genre:Jeugdboeken
ISBN:9789402901658
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
De boom van Isaï; alleen als e-book leverbaarSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 3,99

 

Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï.

 

Jesaja 11:1a

 

De Adventstijd is als vanouds een periode om uit te zien naar het Kerstfeest. De Boom van Isaï is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin.

 

Iedere dag van de Adventstijd staat er een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de beloofde Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn wederkomst.

 

De Boom van Isaï bevat dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool ophangen, bijvoorbeeld aan een tak of op het raam.

 

Leeftijd: 3-8 jaar.

 

 

Recensies

De boom van Isaï

Reformatorische Omroep | 31-08-2016

De boom van Isaï (Jes.11:1a) bevat 30 dagboekstukjes (van 1 pagina), met bijbehorend Bijbelgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Nadat het gedeelte van de dag gelezen is, kan het kind het bijbehorend symbool uitknippen achter in het boek opgenomen en op een boom plakken of aan een tak hangen.

Elke bijdrage heeft een vaste opzet: Onderwerp: 1. De boom van Isaï. Lezen: Jesaja 11:1-10. Overdenking. Vragen: Heb jij weleens een afgekapte boom gezien? Kan daar nog een nieuwe boom uit groeien? Kijk jij ook uit naar het kerstfeest? Afbeelding symbool (in kleur): boomstronk (geel). ’We lezen van de Messias, Die komen zal. Maar vooral zullen we horen over God, Die doet wat Hij belooft’. Onderwerp: 29 Jezus. Lezen: Lukas 2:1-7. Overdenking. Vragen: Waarom moest de Heere Jezus zo arm worden en lag Hij niet in een mooi wiegje in en paleis? Ben jij ook blij dat de Heere Jezus is gekomen? Waarom? Afbeelding: een voerbak met stro. ‘Daarom is voor ons allemaal vandaag maar één ding belangrijk: Kom, laten wij aanbidden, die Koning’. De keurig verzorgde uitgave is geschreven door moeders, die de leeftijdsfase van de kinderen goed kennen. De teksten spreken goed aan en de vragen geven gelegenheid om door te praten. De afbeeldingen, apart opgenomen, dienen om terug te vragen. Voor gebruik in gezin, kleuterklassen , kinderopvang e.a. Van harte aanbevolen.

De boom van Isaï

GezinsGids | 10-11-2016

Dit boekje bevat dertig dagboekstukjes met een te lezen Bijbelgedeelte, een aantal gespreksvragen en een symbool (een tekening van bijvoorbeeld een slang met appel, een ark met regenboog, sterren, een kribbe, een zwangere vrouw en dergelijke).

Deze symbolen laten zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe ook vandaag nog uitgezien mag worden naar Zijn komst. Het is de bedoeling dat het kind elke dag een symbool ophangt. Bijvoorbeeld aan een tak, op het raam of op een deur. Het principe van dit boek komt overeen met de zogenoemde ‘Jesse-tree’ die in verschillende varianten op diverse websites rond huisgodsdienst circuleert.

De boom van Isaï

Kerkbode Ger. Gem. Rotterdam | 09-12-2016

De ondertitel van dit boekje luidt: uitzien naar het kerstfeest.

Dat is ook heel kort de samenvatting van dit waardevolle dagboek. In dertig hoofdstukjes wordt op een eenvoudige manier duidelijk gemaakt hoe de Heere Zijn beloften heeft vervuld, van Adam tot Christus. Bovenaan elk hoofdstukje staat een Bijbelgedeelte om met de kinderen te lezen. Daarna kan het dagboekstukje gelezen worden. Daarin wordt het Bijbelgedeelte uitgelegd, maar wordt ook duidelijk waarom het past bij advent. Onderaan de pagina staan twee of drie vragen om samen over na te denken. Daarnaast is er bij elke dag een symbool, die past bij het overdachte gedeelte. Ook de onbekende profeten zoals Micha en Habakuk worden behandeld en zo krijgen de kinderen al jong zicht op de inhoud van Kerst: de vervulling van Gods beloften. Van harte aanbevolen!

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten