• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus

Auteur(s): J.B. ten Hove
Pagina's: 608

In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke 'dorsvloerteksten' in al zijn werken brengt grondpatronen van zijn denken in beeld. Aan de orde komen thema's zoals de kerk in de verschillende fasen van de heilshistorie, discussies over de eenheid en de heelheid van de kerk, het spanningsveld tussen tolerantia en heiligheid in de kerk, het onderscheid tussen koren en kaf, de verhouding tussen predestinatie en paraenese, en de toekomstige scheiding in het laatste oordeel. Verder zijn interessante vondsten gedaan over het chiliasme en over Augustinus en de Joden.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Op welke manieren gebruikt de kerkvader Augustinus het woord dorsvloer als beeld van de kerk? Over die vraag schreef ds. J.B. ten Hove (PKN, herv.) een vuistdik proefschrift. Een dissertatie over één... + lees meer


W. Methorst in GezinsGids op 06-11-2020

Ook interessant