• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Levieten in de kerk

Orgeltrappers, dorpelwachters, voorzangers en anderen sinds de reformatie

Auteur(s): ds. M. van Kooten
Pagina's: 156

Zoals in de tempel naast de priesters de Levieten werkzaam waren, is het ook in de kerk. Naast de ambtsdragers zijn  er ook anderen die een belangrijke taak hebben, zoals de organist, de koster, de collectant en de voorlezer. Dit boekje gaat over deze ‘Levieten’ alsmede hun helpers in vroeger dagen zoals orgeltrappers, voorzangers, klokkenluiders, hondenslagers, stokmannen en zelfs trommelslagers. Deugden en ondeugden van deze lieden treft u in dit boekje aan. U leest zowel over een organist die tijdens de kerkdienst de kroeg bezocht als diens collega die tijdens de prediking tot bekering kwam. Van een ‘boze’ koster die de zonde bedreef als de zonen van Eli tót een dorpelwachter die de marteldood onderging. In dit boekje wordt de lezer kriskras door het land geleid. Onthutsende voorvallen en ontroerende gebeurtenissen in allerlei kerkverbanden sedert de Reformatie worden beschreven. Lachwekkend en zielroerend. Tot lering en vermaak.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Ambtsdragers, kosters, organisten. Ze hebben een belangrijke taak in de kerk. Over hen –en over voorlezers, hondenslagers en andere dienaren– gaat ”Levieten in de kerk”, een boek vol anekdotes uit het... + lees meer


ds. K. Hoefnagel in Reformatorisch Dagblad op 27-06-2018

Ze waren er in Bijbelse tijden en ze zijn er nóg: Levieten. Ds. M. van Kooten heeft er een aardig boekje over opengedaan. Hij benoemt ze: organisten en dorpelwachters, orgeltrappers en voorzangers.... + lees meer


J. Mastenbroek in De Saambinder op 11-10-2018

Ook interessant