Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

ROTTERDAM. Op de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in Rotterdam is woensdag het boek ”Het onwankelbare verbond. Een dogmatische verkenning” gepresenteerd. Hieraan werkten zeven GG-predikanten mee.

Het betreft het eerste deel van de nieuwe Semper Reformanda-reeks van de Apeldoornse uitgeverij De Banier. In deze reeks –onder redactie van ds. G. Clements, ds. J. J. van Eckeveld en ds. P. Mulder– worden actuele theologische onderwerpen behandeld.

Uitgever Wim Kranendonk overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan ds. Van Eckeveld, voorzitter van het curatorium van de Theologische School en voorzitter van de redactiecommissie. Ds. Van Eckeveld noemde het belangrijk dat in de nieuwe serie „vanuit de traditie van Reformatie en Nadere Reformatie wordt ingegaan op vragen van deze tijd. Er is sinds het verschijnen van de dogmatiek van ds. G. H. Kersten veel gebeurd. Er komen allerlei nieuwe vragen op ons af. Mensen raken soms in verwarring. Het doel van deze serie is op basis van wat ds. Kersten, Nadere Reformatie en Reformatie ons nalieten, antwoorden op die vragen te geven.”

De eerste ideeën voor de studie ontstonden bij docenten van de Cursus Godsdienst Onderwijs uitgaande van de GG, gaf Kranendonk aan. „Ook de laatstgehouden generale synode onderstreepte het belang van de doordenking van actuele vragen. Die oproep is niet nieuw. Ds. A. Vergunst schreef in 1974 al dat actuele vragen dringend doordacht moeten worden in grondige theologische studies.”

Kranendonk overhandigde ds. Van Eckeveld ook het eerste exemplaar van een herdruk van ”De Gereformeerde Dogmatiek” van ds. G. H. Kersten. Deze uitgave is op spelling herzien en van extra tussenkopjes voorzien.

Deel 2 in de Semper Reformanda-reeks verschijnt naar verwachting najaar 2019 en gaat over de Heilige Schrift en het Schriftgezag.

E0865TheologischeSchoolGG.jpgE0903TheologischeSchoolGG.jpg0929TheologischeSchoolGG.jpg0898TheologischeSchoolGG.jpg0941TheologischeSchoolGG.jpg

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten