• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Oorspronkelijk

Overwegingen bij schepping en evolutie

Auteur(s): Prof. dr. M.J. Paul

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.

Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Nu het evolutiedenken in de haarvaten van de samenleving is doorgedrongen, dringt de vraag zich op hoe wij vandaag de dag het eerste geloofsartikel dienen te verstaan. Onlangs verscheen de studie... + lees meer


dr. W. van Vlastuin in Reformatorisch Dagblad op 30-08-2017

Twee jaar heeft Paul aan zijn boek gewerkt, en op het eerste gezicht zou dit zomaar eens het nieuwe standaardwerk kunnen worden op het gebied van de schepping. + lees meer


Gert-Jan van Heugten in waaromschepping op 04-09-2017

Er is in reformatorisch Nederland weer een debat losgebarsten over de evolutietheorie. Deze theorie wil verklaren hoe het leven zich op aarde heeft ontwikkeld. Belangrijk daarbij zijn een hele oude aa... + lees meer


Ds. W. Visscher in De Saambinder op 12-10-2017

Hoe was het oorspronkelijk in het paradijs? Hoe is het geworden na de zondeval? Schiep God het leven op aar-de door middel van een miljoenen jaren durend evolutieproces? Veel christenen houden zich in... + lees meer


Gert-Jan van Heugten in Weet Magazine op 06-02-2020

Ook interessant