Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Gevonden door de Opperherder

Gevonden door de Opperherder

De bijzondere levensgeschiedenis van ds. Thomas Godwin en twee andere predikanten

ds. B.A. Ramsbottom

Genre:Overig
ISBN:9789402904925
Druk:1e druk
Pagina's:216
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

In Gevonden door de Opperherder wordt beschreven hoe God drie mannen, een ongeletterde schoenlapper, een Poolse Jood en een Engelse herdersjongen, op wonderlijke wijze uitstoot tot werk in Zijn koninkrijk. De stichtelijke levensgeschiedenissen zijn uiterst geschikt om bijvoorbeeld (voor) te lezen op de zondagavond.

Recensies

Gevonden door de Opperherder

De Saambinder | 14 december 2017

Een voetnoot, daar lees je vaak zomaar aan voorbij. In het boek ”Gevonden door de Opperherder” (met de levensgeschiedenissen van drie Engelse voorgangers, Thomas Godwin, Alexander Taylor en Francis Covell), staat echter een voetnoot die aandachtige overdenking verdient. In het eerste levensverhaal, over Godwin, schrijft Godwin zelf: ‘In Purton werd ik voor het eerst geboren’ (blz. 14). Waarbij de voetnoot vermeldt: ‘Daarmee geeft hij indirect al aan dat er in zijn latere leven ook sprake was van een wedergeboorte’.

Het levensverhaal van Godwin (1803-1877), een van de vrienden van Philpot, verscheen in 1983 reeds in het Nederlands onder de titel: ”Een gezaligde zondaar door souvereine genade”. Nu is deze geschiedenis in een nieuwe vertaling verschenen.
”Gevonden door de Opperherder” is gebaseerd op het Engelse boek ”Six Remarkable Ministers” (1994), waarin ds. B.A. Ramsbottom, strict baptist-predikant in Luton, zes levensbeschrijvingen van baptistenvoorgangers uit de negentiende eeuw opnam. De Banier koos de drie bekendste uit voor een Nederlandstalige versie. Hopelijk komen de andere drie ook nog een keer, die van Edward Samuel, George Mockford en Robert Moxon.
Ds. Ramsbottom schrijft als toelichting dat het gaat om ‘aangrijpende verhalen over mannen die door God werden onderwezen om het Evangelie te verkondigen’. Geen van hen was onder de waarheid grootgebracht. Ze werden alle drie door de leiding van de Heilige Geest overtuigd calvinist. ‘Tegen een van hen werd al gezegd dat hij een calvinist was voor hij wist wat het woord betekende’.
Deze drie levensverhalen geven diepe herkenning in de weg die de Heere gaat met Zijn kinderen, hoe Hij naar hen omziet en genade in hun hart verheerlijkt. Waardoor Philipot eens van Godwin zei: ‘Ik weet bijna niemand, met wie ik in de geestelijke dingen zo goed kan samen reizen’.
Bij boeken over Strict Baptists moet altijd dezelfde kanttekening worden gemaakt: De baptistische visie op de doop delen wij niet. Ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, wijst daar ook op in een waardevol Voorwoord. Hij schrijft onder meer: ‘We roepen onze lezers op om de Institutie van Calvijn en onze Heidelbergse Catechismus grondig door te nemen met de verwijsplaatsen naar Gods Woord. Met alle achting voor het genadewerk in het hart van deze leraars en de leer van vrije genade die zij voorstonden, wijzen wij hun doopvisie af’.

Gevonden door de Opperherder

Bewaar het Pand | februari 2018

In dit boek worden de levens geschiedenissen weergegeven van drie Engelse voorgangers: Thomas Godwin (1803-1877), Alexander Taylor (1804-1887) en Francis CovelI (1808-1879). De levensbeschrijving van Godwin verscheen al eerder in het Nederlands onder de titel ‘Een gezaligde zondaar door souvereine genade’.

Ds. B.A. Ramsbottom schreef in 1994 ‘Six Remarkable Ministers’, In dit boek wordt de levensbeschrijving van zes baptistische predikanten uit de 19 eeuw beschreven. De drie bekendste treffen we aan in het nu verschenen boek. De werking van Gods Geest in hart en leven wordt getekend. Geen van hen was grootgebracht onder de waarheid. De Heere heeft hen willen gebruiken in Zijn dienst. We hebben achting voor het geestelijke leven van de beschreven predikers, maar hun baptistische visie op de doop wijzen we af, in overeenstemming met wat ds. J. Roos in zijn voorwoord schrijft.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten