Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Ook dat was Rotterdam

Ook dat was Rotterdam

Het leven van bevindelijk gereformeerden (1945-1970)

W. B. Kranendonk

Genre:Overig
ISBN:9789462785946
Druk:1e druk
Pagina's:247
Bekijk eerste pagina's
Ook dat was RotterdamSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 24,95

Rotterdam was na de Tweede Wereldoorlog een stad in verandering. Dat gold zeker ook het leven van orthodoxe protestanten. Velen van hen kijken nog altijd met warme gevoelens terug op de tijd dat op zondag de straten van de Maasstad zwart zagen van de kerkgangers. Bekend is dat er niet alleen vóór maar ook ná de oorlog sprake was van een bloeiend geestelijk leven. Hoe was het kerkelijk en dagelijks leven van bevindelijk gereformeerden in de havenstad? Dit lees- en kijkboek geeft een beeld van het orthodox-protestantse leven tussen 1945 en 1970.

Recensies

Ook dat was Rotterdam

Reformatorisch Dagblad | 24-02-2016

De melkboer was hervormd, de schoenmaker gereformeerd en de smid ook. De bakker, vlakbij, was rooms. De groenteman behoorde tot de gereformeerde gemeenten. Zo was Rotterdam. Van vrijzinnig tot orthodox, het ging in de jaren vijftig van de vorige eeuw op zondag allemaal naar de kerk, meestal tweemaal op een zondag, blijmoedig en zonder morren, en natuurlijk te voet. Stadbreed was er het besef dat God bestaat.

In de jaren zestig ging het met Rotterdam al een stuk beter. Maar, kerkelijk niet. In hoog tempo ging het richting de nieuwe tijd. Rotterdammers begingen op z’n minst twee boosheden: meer en meer verlieten ze God, de Springaders des levenden waters, en ze houwden zichzelf bakken uit, gebroken bakken die geen water konden houden (Jeremia 2:13). Rotterdam werd aan Parijs gelijk, of aan Ninevé, nog erger. De kerken zaten veel minder vol dan anders. Het ene na het andere kerkgebouw raakte overbodig, moest zijn deuren sluiten, werd tot supermarkt omgebouwd of domweg afgebroken. Een daarvan was de Koninginnekerk. Op oudejaarsavond 1972 werd daar de laatste dienst gehouden. De gemoederen waren zeer beroerd, de emoties groot. Ds. N. Kleermaker ging voor. Aan het slot van zijn preek zei hij: „De Koninginnekerk wordt afgebroken. Ons als gemeente, kerkbestuur en predikanten past geen protest maar schuldbelijdenis. Te midden van het puin hebben wij de belofte van God dat Hij doorgaat met het verzamelen, bewaren en voltooien van Zijn werk.” Ook dat is Rotterdam.

lees de volledige recensie van J. van 't Hul

Ook dat was Rotterdam

Reformatorische Omroep

Een keurig uitgevoerde uitgave met duidelijke tekst en veel fotomateriaal: Lees – en kijkuitgave! Iedereen die wat met Rotterdam heeft zal veel herkennen en naar sommige zaken terugverlangen. Het is een boek over het kerkelijk en dagelijks leven van orthodoxe protestanten in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Het gaat om een aantal impressies van een voorbije tijd. Reden te meer voor deze uitgave is dat ervan het kerkelijk leven in Rotterdam helaas weinig is overgebleven.

Indeling boek: HERSTEL (7 hfd.; o.a. Trouwen en direct naar de Oost); GODSDIENSTIG LEVEN ( 9 hfd.), o.a. Volle kerken; Een schooltje an de Boezemsingel; DAGELIJKS LEVEN ( 8 hfd. o.a. Niet trouwen in het wit; Knus en gezeillig); BUITEN DE DEUR ( 3 hfd. – Te doen onderwijzen; Onder de wapenen; Een dagje erop uit); ZORGEN ( 4 hfd. : Opgenomen; In de avond van het leven; Naar de koningin; De lakens voor de ramen); NAAR EEN ANDERE TIJD (2 hfd. : De wereld dringt binnen; Een reus geveld: de Koninginnekerk gesloopt: ‘Te midden van het puin hebben wij de belofte van God dat Hij doorgaat met het verzamelen, bewaren en voltooien van Zijn werk; (ds.Kleermaker,243),). Een boek om uren in te lezen en te kijken. Waar is de tijd gebleven! Van harte dank aan de schrijver en samensteller!

Ook dat was Rotterdam

Op de boekenplank | 11-03-2016

Van de hand van W. B. Kranendonk, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, verscheen een prachtig boek in foto's en verhalen, dat de titel kreeg: 'Ook dat was ROTTERDAM' met als ondertitel 'Het leven van bevindelijk gereformeerden (1945-1970)'.

Na de oorlog, met al haar verschrikkingen, mede tengevolge van het vreselijke bombardement dat in Rotterdam plaatsvond in de meidagen van 1940, kwam er een tijdperk van wederopbouw. Dat bracht de nodige veranderingen met zich mee. Ook voor het leven van orthodoxe protestanten, die er volop aanwezig waren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. De oudsten van hen die bewiust die tijd hebben meegemaakt, weten zich te herinneren hoe massaal vele kerkgangers de straten van de Maasstad bevolkten tijdens d ezondagen als ze opgingen naar de kerken. Ook na de oorlog bleef er sprake van een geestelijk leven in de grote stad aan de Maas. Hoe was het kerkelijke en het dagelijkse leven van de bevindelijk gereformeerden? Daarin heeft Kranendonk zich verdiept. Hij geeft in worod en beeld weer wat hij heeft teruggevonden en wat hem door derden werd aangereikt. Na de inleiding 'Er lag beslag', zijn we getuige van de door het bombardement van 14 mei getroffen Laurenskerk. We komen mensen tegen als wijlen ds. H. Ligtenberg, ds. J. P. Geels, ds. G. H. Kersten, ds. H. Visser Mzn., de nog erg jonge Maarten Tanis, die opgroeide in de Maasstad, ds. W. F. Laman, die de christelijke gereformeerde kerk vna Rotterdam-West diende. We zien een deel van de glorieuze intocht van Canadezen bij de bevrijding in mei 1945. We lezen het verhaal van Elfriede Malzian, de bruid van de latere ds. A. Elshout, die als Duitse vrouw aanvankelijk werd gewantrouwd. We komen Jan van Vliet, Koos Kik en Sara Salij tegen, hoofdodnerwijzer Tj. Molenaar. We lezen over het bonnensysteem, over de grote woningnood in de naoorlogse tijd, over velen die rondlopen met plannen om te gaan emigreren. Het godsdienstige leven komt aan de orde. Ds. A. Vergunst zette zijn stempel op de ger. Gem. van Rotterdam-Centrum. De Chr. Ger. kerk van Rotterdam-West bloeide in die tijd, dat ds. Laman en later ds. H. van Leeuwen en ds. H. C. van der Ent de kerk dienden. Er waren godvruchtige geslachten, ook daar. Genoemd worden de families Reinders, Kok. bewoners van het bejaardenhuis 'Sela', het grote gezin van schilder Karels en nog veel meer. Het is een zeer aantrekkelijk boek! Vlot geschreven, met toepasselijke foto's erbij. Rotterdammers die deze tijd hebben meegmaakt, zullen dingen herkennen en ervan genieten. Een prachtig kijk- en leesboek!

Ook dat was Rotterdam

De Saambinder | 05-01-2017

Als je als oud-Rotterdammer het boek ”Ook dat was Rotterdam” in handen krijgt, blijft het niet bij doorbladeren.

De inhoud roept meteen gevoelens van herkenning en weemoed op. Volgens het voorwoord van de auteur kan het boek het beste getypeerd worden als een aantal impressies van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Gekozen is voor een ruimhartig citeren van persoonlijke ervaringen en fragmenten uit kerkelijke bladen. Een extra verdrietige reden om herinneringen boven te halen is, dat er van het bloeiende kerkelijk leven van die tijd in Rotterdam helaas zo weinig is overgebleven. De hoofdstukken over het godsdienstig en dagelijks leven tellen samen honderd bladzijden van het bijna 250 bladzijden tellende, royaal geïllustreerde, boek. In de Inleiding komt het godsdienstige leven aan de orde onder het opschrift ”Er lag beslag”. Vroeger kenden jong en oud de betekenis van deze vaak gebruikte uitdrukking: De prediking van Gods Woord had indruk gemaakt. Stilzwijgend ging men naar huis. In het kort wordt het bloeiende - maar afnemende - kerkelijke leven getekend in de naoorlogse jaren van de verwoeste en herbouwde stad. Meerdere predikanten hebben vroeger een beroep naar de havenstad mogen aannemen met de woorden: ‘Ik heb veel volk in deze stad’ (Hand. 18:10). De verhalen over het bevindelijke leven van Gods kinderen zouden met veel voorbeelden kunnen worden uitgebreid. De foto’s bij de hoofdstukken over het dagelijks leven geven gezellige huiselijke tafereeltjes weer met vooral moeder als de spil van het gezin. Vaders -vooral van grote gezinnen- moesten in die jaren vaak overwerken. Het hoofdstuk ”Zang en spel” tekent de ontwikkeling van het orgelspel en de eerste zangverenigingen. Wat bracht dat de gemoederen in beweging! Het slothoofdstuk, ”Naar een andere tijd”, beschrijft in sobere bewoordingen dat de wereld meer en meer binnendringt. Een boek als ”Ook dat was Rotterdam”, met veel ervaringen van mensen die de beschreven geschiedenis zelf beleefd hebben, geeft natuurlijk altijd een enigszins gekleurd beeld. Het is beslist de moeite waard om kennis te nemen van dit aansprekende lees- en kijkboek.

Ook dat was Rotterdam

Bewaar het pand | 07-03-2017

De auteur is erin geslaagd een goed portret te tekenen van het kerkelijk en dagelijks leven van bevindelijk gereformeerden in Rotterdam in de periode 1945-1970.

Van het kerkelijk leven in Rotterdam is helaas weinig overgebleven. Er wordt ook aandacht gegeven aan de Chr. Geref. Kerken in Rotterdam. Foto's van onder meer prof. G. Wisse, ds. H. Visser, ds. H. van Leeuwen, ds. M.C. Tanis en ds. H.C. van der Ent kwamen we tegen. Wie belangstelling heeft voor het verleden van Rotterdam kan in dit boek goed terecht.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten