• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Beschouwelijk

”Beschouwelijk” is een boekje met artikelen over de mens, christelijk en kerkelijk leven. Het boekje is geschreven door ds. W. Silfhout. Het betreft een bundeling van artikelen die aan het begin van deze eeuw zijn geschreven voor de Gezinsgids.
Eerst lezen we enkele artikelen over de mens en het leven en sterven van mensen. Daarna volgen enkele artikelen over het christelijk leven. En tenslotte bevat dit boekje enkele artikelen over het kerkelijk leven. Alles bij elkaar maakt het boekje een zeer gevarieerde indruk. ‘Doel is dat lezers gaan nadenken over hun leven Coram Deo, voor Gods aangezicht, maar ook over het einde van het leven’. Een aantal dingen vallen in dit boekje op. De artikelen zijn, hoewel kort, veelal bezinnend van aard. In het artikel over toekomstverwachting wordt gewezen op Calvijn. Ons leven behoort te staan in het teken van de overdenking van het toekomende leven. Een zaak die vooral in onze tijd wel heel nadrukkelijk onderstreept mag worden. Boeiend is ook de bijdrage over het blinde oog en het dove oor. Het is een gedachte van Spurgeon waarmee hij tot uitdrukking wil brengen dat een predikant zich niet alles moet aantrekken wat hij ziet of hoort. Een belangrijk en zeer nuttig advies, hoewel een prediker ook moet oppassen voor hoogmoed en arrogantie. Helaas een verschijnsel dat ook nog weleens voorkomt. Soms merk je dat de bijdragen zijn geschreven rond het jaar 2000. De eerste bijdrage wijst op het feit dat sommige mensen ‘elke avond voor de televisie hangen’. Er wordt gewezen op het gevaar van de televisie. We weten inmiddels dat bijna elke jongere een klein televisietoestelletje in zijn zak heeft, de smartphone. Wat rond het jaar 2000 nog niet zo was, is anno 2017 (helaas!) volop praktijk. De vragen op dit punt nemen met de dag toe. Bovendien is de smartphone ook een casino, een pornografisch medium, een bioscoop, en nog vele andere dingen meer. Soms staan er ook dingen in dit boekje waarover je met de schrijver een gesprek zou willen aangaan. In het artikel over ”Geven van onze overvloed” wordt nogal radicaal afstand genomen van de ‘tien procents-norm’. Uiteraard begrijp ik wel dat dit een regel uit het Oude Testament is, maar om die nu zomaar aan de kant te schuiven lijkt me wat al te radicaal. Dit is een boekje dat veel gedachten aanreikt en het lezen zeker waard is.

Beschouwelijk

ds. W. Silfhout
vanaf 995