• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Burger van twee werelden

Voor me ligt dit stevige en fraai vormgegeven boek, waarvan het overgrote deel bestaat uit fotomateriaal. Niet zo verwonderlijk, als je weet dat beide auteurs, Henk en Samuel Otte, niet alleen broers maar ook vakfotograaf zijn. Zij zijn achterkleinzoons van ds. G.H. Kersten. Tweemaal maakte hun overgrootvader een reis naar Amerika: in 1936 met boot en trein en in 1939 met boot en auto. Van deze laatste reis blijven een groot aantal foto’s in zwartwit in het familiearchief bewaard en zijn in dit boek opgenomen. Doel van deze reizen is het versterken van de band met zustergemeenten van de Netherlands Reformed Congregations.
Aangespoord door genoemde familiefoto’s, volgen de auteurs in 2014 het spoor van de tocht van ds. Kersten in 1939. Dat hebben zij met vele foto’s vastgelegd. Verspreid door dit boek treft de lezer een aantal teksten aan, zowel in het Nederlands als in het Engels: 1. Het boek opent met een korte levensschets van ds. G.H. Kersten door J. Mastenbroek. Wie was ds. Kersten? Mastenbroek tekent hem als ‘een onvermoeid strijder voor de oude beproefde waarheid op alle terreinen des levens’. Heel zijn leven geeft hij leiding aan het in 1907 ontstane kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Wie de kerkelijke kaart van Nederland enigszins kent, vindt hier geen nieuwe dingen. 2. Wat verderop staat een beschrijving door ds. G.H. Kersten van zijn reis van 1939. Hij is erg onder de indruk van natuur en landschap, verhaalt van hartelijke ontmoetingen en geestelijke herkenning met kerkenraden en gemeenteleden. Hij adviseert kerkenraden dringend om, met het oog op de jongeren, niet vast te houden aan Nederlandse kerkdiensten, maar over te stappen op het gebruik van de Engelse taal. Ook vermeldt hij de vele kerkdiensten die hij leidt. 3. Een meditatie van ds. W.C. Lamain over Spreuken 3:6 met als titel ‘Emigreren’. 4. Aan het eind staat een mooi artikel van de hand van prof. dr. G. Harinck. Hij plaatst daarin het ontstaan en de ontwikkeling van de Netherlands Reformed Congregations in de Verenigde Staten en Canada in het bredere kader van de geschiedenis van de emigratie van gereformeerde Nederlanders naar Noord-Amerika in de afgelopen twee eeuwen. De mooie foto’s laten het uitgestrekte landschap, dorpen, kerken, scholen, woonhuizen, boerderijen en andere bedrijven zien, alsmede portretten van gezinnen, kerkenraadsleden en gemeenteleden, voorzien van onderschrift. Door het naast elkaar plaatsen van foto’s uit 1939 en 2014 zie je dat gemeenten soms sterk groeien en de maatschappelijke standaard er behoorlijk op vooruit gaat. Ongetwijfeld is dit maar een deel van het verhaal. Sommigen vergaat het immers minder voorspoedig of moeten zelfs terugkeren. Anderen krijgen de nieuwe wereld zo lief, dat zij de Heere en Zijn dienst vaarwel zeggen. Daarbij is het een ronduit verdrietige waarneming dat ‘tien keer gereformeerd’ gewoon meereist naar Noord-Amerika – kerkelijke verdeeldheid ontstond ook daar. De auteurs denken, volgens een interview in het RD, bij de titel ‘Burger van twee werelden’ niet aan ds. G.H. Kersten, maar wel aan de emigranten én aan henzelf. Dat laatste omdat zij ‘komend uit een reformatorische achtergrond, daar uit zijn gestapt en er tegelijk niet los van komen’. Voor wie is geïnteresseerd in dit stukje geschiedenis of wie familie heeft aan Burger van twee werelden een mooi, – vooral – ‘kijkboek’.

Burger van twee werelden

Henk en Samuel...+
vanaf 3500