• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Burger van twee werelden

Over de reizen die ds. Kersten in de jaren 30 van de vorige eeuw naar Amerika maakte om een bezoek te brengen aan een aantal Gereformeerde Gemeenten in dat land, heeft hijzelf een boekje geschreven. Voor iemand die in Nederland geboren en getogen was, maakte het grote land een geweldige indruk. Over de Niagara Watervallen schreef hij bijvoorbeeld: ‘Met donderend geraas valt het water, dat uit drie meren komt, over een ontzaggelijke breedte in een grote diepte neder. Onnoemelijke watermassa’s vallen hier dag en nacht, jaar in jaar uit. Hoe wonderlijk, Heere, zijn Uw werken.’
Twee achterkleinzoons van ds. Kersten, Henk en Samuel Otte, hebben diezelfde reis gemaakt. Alle plaatsen waarover hij schreef, hebben ze bezocht. Ze hebben er een fotoboek van gemaakt. In die tachtig jaar is er veel veranderd. De kleine, veelal houten kerkgebouwen zijn vervangen. De bedrijven, boerderijen die hij bezocht, zijn veranderd of verdwenen. Kinderen en kleinkinderen van mensen bij wie hij logeerde, zijn gefotografeerd. Hetzelfde geldt de kerkgebouwen kerkenraadsleden en kosters. De rode draad in het boek is: foto’s van toen en nu. J. Mastenbroek schreef een inleiding over ds. Kersten en prof. dr. G. Harinck verzorgde een historisch overzicht.

Burger van twee werelden

Henk en Samuel...+
vanaf 3500