• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een wegwijzing in de Heilige Schrift

William Tyndale (ca. 1494-1536) zag de dringende noodzaak van een vertaling van de Bijbel in de Engelse taal. Vanwege zijn vertaalwerk heeft hij als een opgejaagd dier moeten vluchten van stad naar stad op het Europese vasteland. Uiteindelijk is hij voor deze ’ketterij’ de marteldood gestorven te Vilvoorde (België).

Zijn vertaling van het Nieuwe Testament heeft hij voorzien van een voorwoord. Als motivatie hiervoor schrijft hij: ’Desalniettemin, als ik zie dat het God heeft behaagd aan ons Engelsen de Schrift in onze moedertaal te zenden, en als ik zie dat er overal valse onderwijzers en blinde leidslieden zijn, en om te voorkomen dat iemand van u bedrogen zou worden, achtte ik het zeer nodig deze ‘Wegwijzing in de Schrift’ voor u op te stellen’ (p. 27, 28). Dit voorwoord heeft hij uitgebreid en apart uitgegeven. De Nederlandse vertaling hiervan is nu opnieuw verschenen.

Na bijna 500 (!) jaar moet gezegd worden dat het een verrassend leerzaam boekje is dat op eenvoudige wijze beknopt wezenlijke zaken weergeeft. Als voorbeeld wat Tyndale schrijft over ’Wet en Evangelie’: ’De wet drijft de kwaal uit en brengt haar aan het daglicht. Zij is een scherpe zalf en een bijtend brandmiddel, dat het dode vlees aantast en verteert, waardoor de zweer tot aan haar wortel wordt uitgebeten en van alle vuiligheid ontdaan. Zij ontneemt de mens het vertrouwen dat hij in zichzelf heeft en in zijn eigen werken, verdiensten en inzettingen. Zij berooft hem van al zijn gerechtigheid en maakt hem arm. Zij doodt hem, drijft hem ter helle neder, brengt hem tot de uiterste wanhoop en bereidt de weg des Heeren, zoals geschreven staat van Johannes de Doper. (…) Vervolgens komt het Evangelie, een vriendelijker leermeester, die de wonden van het geweten  verbindt en beterschap brengt. Gods Geest komt daarin mee, maakt de banden van de satan los en verenigt ons met God en Zijn wil door een sterk geloof en vurige liefde’ (p. 54, 55).

Dit boekje is beslist geen verkeerde ’wegwijzer’; van harte dus aanbevolen. Het bevat een levensschets van Tyndale door prof. H.M. Cartwright (eerder verschenen in Terdege; 16 nov. 1994).

Een wegwijzing in de Heil...

William Tyndale
vanaf 895