• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Genade alleen

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) wist zich weliswaar verwant aan het Réveil, maar stond toch op zichzelf. Om zijn rechtzinnige beginselen was hij als Luthers proponent afgezet. De Hervormde Kerk, die pretendeerde zo tolerant te zijn, wenste hem niet toe te laten.

Tenslotte is hij na 1847 gedurende zijn verdere leven predikant geweest van een vrije gemeente in het Duitse Wuppertal-)Elberfeld. Toch had Kohlbrugge in ons land nog veel aanhangers. Met kracht preekte hij de reformatorische leer van de rechtvaardiging door het geloof en alleen Gods soevereine genade in Christus Jezus. Vandaar de treffende titel van dit waardevolle dagboek, ”Genade alleen”. Hij moest niets hebben van eigen gerechtigheid en allerlei menselijk streven naar heiligheid zoals dat in de negentiende eeuw niet alleen onder de liberalen, maar ook onder de rechtzinnigen veel voorkwam. En zou dat nu anders zijn?

Dr. Kohlbrugge is veel misverstaan. Juist daarom ben ik zo blij met de (her)uitgave van dit dagboek. Hier leert u deze bewogen pastor zelf kennen. Hij had een diep inzicht in de Heilige Schrift en in het zielenleven. Daarbij bezat hij ook de gave om mensen op een pastorale manier aan te spreken. Op een indringende manier preekte hij enerzijds de totale verlorenheid van de mens, radicaal en afsnijdend.

Maar anderzijds ook de rijke genade die er is in Christus Jezus, herderlijk uitdrijvend: ‘Zie het Lam Gods!’ Dat kunt u in dit fraai uitgegeven dagboek lezen. Van zijn hand zijn vele Schriftverklaringen en preken bewaard. Daaruit zijn deze dagboekstukjes zorgvuldig samengesteld door mevrouw J. Kranendonk-Gijssen, die met dit verantwoordelijke werk in de loop der jaren al veel ervaring heeft. De woorden van Kohlbrugge zijn heel toegankelijk en verrassend actueel. Ook voor jonge mensen! Wat kunnen we beter wensen dan dat jong en oud van deze overdenkingen de ‘smaak’ te pakken zouden krijgen. Hier worden we eerlijk behandeld.

Genade alleen

dr. H.F. Kohlbr...+
vanaf 1995