• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ook dat was Rotterdam

Als je als oud-Rotterdammer het boek ”Ook dat was Rotterdam” in handen krijgt, blijft het niet bij doorbladeren.
De inhoud roept meteen gevoelens van herkenning en weemoed op. Volgens het voorwoord van de auteur kan het boek het beste getypeerd worden als een aantal impressies van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Gekozen is voor een ruimhartig citeren van persoonlijke ervaringen en fragmenten uit kerkelijke bladen. Een extra verdrietige reden om herinneringen boven te halen is, dat er van het bloeiende kerkelijk leven van die tijd in Rotterdam helaas zo weinig is overgebleven. De hoofdstukken over het godsdienstig en dagelijks leven tellen samen honderd bladzijden van het bijna 250 bladzijden tellende, royaal geïllustreerde, boek. In de Inleiding komt het godsdienstige leven aan de orde onder het opschrift ”Er lag beslag”. Vroeger kenden jong en oud de betekenis van deze vaak gebruikte uitdrukking: De prediking van Gods Woord had indruk gemaakt. Stilzwijgend ging men naar huis. In het kort wordt het bloeiende - maar afnemende - kerkelijke leven getekend in de naoorlogse jaren van de verwoeste en herbouwde stad. Meerdere predikanten hebben vroeger een beroep naar de havenstad mogen aannemen met de woorden: ‘Ik heb veel volk in deze stad’ (Hand. 18:10). De verhalen over het bevindelijke leven van Gods kinderen zouden met veel voorbeelden kunnen worden uitgebreid. De foto’s bij de hoofdstukken over het dagelijks leven geven gezellige huiselijke tafereeltjes weer met vooral moeder als de spil van het gezin. Vaders -vooral van grote gezinnen- moesten in die jaren vaak overwerken. Het hoofdstuk ”Zang en spel” tekent de ontwikkeling van het orgelspel en de eerste zangverenigingen. Wat bracht dat de gemoederen in beweging! Het slothoofdstuk, ”Naar een andere tijd”, beschrijft in sobere bewoordingen dat de wereld meer en meer binnendringt. Een boek als ”Ook dat was Rotterdam”, met veel ervaringen van mensen die de beschreven geschiedenis zelf beleefd hebben, geeft natuurlijk altijd een enigszins gekleurd beeld. Het is beslist de moeite waard om kennis te nemen van dit aansprekende lees- en kijkboek.

Ook dat was Rotterdam

W. B. Kranendon...+
vanaf 2495