• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit

De uitgave ziet er verzorgd uit. Goede bladspiegel. Deze uitgave bevat 21 preken die Lloyd Jones gehouden heeft in Westminster Chapel in Londen. Geestelijke depressiviteit is geen nieuw verschijnsel.
De schrijver, predikant en arts, beschrijft de oorzaken en de genezing van geestelijke depressiviteit aan de hand van personen uit de Bijbel. Hij geeft ook voorbeelden uit pastorale gesprekken en uit het leven van bekende voorgangers, b.v. John Wesley. Het is een praktisch-pastoraal geschreven boek dat je vasthoudt en je aan het denken zet en tot de daad oproept. Goed voor persoonlijk gebruik in je stille tijd, voor bespreking in de kerkenraad ter voorbereiding van het huisbezoek, voor de belijdeniscatechese en voor Bijbelstudiegroepen e.a. Deze uitgave geeft je antwoorden op je (geestelijke) vragen die je hebt. Ik geef enkele citaten: ‘Ze zeggen : Christenen ? Wat gaat daar nou van uit! (13) ‘De reden waarom zoveel mensen tegenwoordig slechts oppervlakkige christenen zijn, is dat ze zich geen tij gunnen voor zelfonderzoek’(14). ‘Geestelijke depressies hebben vaak ook te maken met wat we kunnen beschrijven als reactie- een reactie na een bijzondere zegen’. Denk aan Elia (1 Kon.19) en Abraham (Gen.15 (23). ‘Het is dus niet teveel gezegd als wij het ongeloof de uiteindelijke en doorslaggevende oorzaak van geestelijke depressies noemen’)24).) ‘ Mijn ervaring is dat het probleem dat we bespreken.(-) zich veel meer voordoet bij mensen die godsdienstig zijn opgevoed, dan bij mensen bij wie dat niet het geval is’(29). ‘Het leven van God in de ziel van de mens(titel van een boek). Dat is het wat en mens tot christen maakt. Een christen is niet zomaar een goed, net deugdzaam mens, maar ‘het leven uit God’ heeft bezit van hem genomen’(356). Van harte aanbevolen!

Oorzaken en genezing van...

dr. D. Martyn L...+
vanaf 1499