• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Via vitae

Prof.dr. Willem Balke publiceerde het boek Via Vitae, 'de weg des levens', welke titel ontleend is aan Psalm 16. De uitgave is een bundel eerdere artikelen en lezingen en nieuw geschreven stukken. Ze gaan over hermeneutiek, vroege reformatorische bewegingen, Calvijn (onder meer over 'Calvijn en Noordmans over de oecumene'), Beza, de Heidelberger, de achttiende eeuw (Johann Georg Hamann en Luther), de negentiende eeuw (Willem de Clercq en Allard Pierson) en 'In de praktijk (over 'Het functioneren van de rechtvaardiging in de prediking' en 'Geloof en volksaard: de Frank, Fries en Saks in ons land').
Balke wil vooral doorgeven wat de reformatoren en andere theologen aan schatten uit Gods Woord hebben opgedolven. De getuigen uit het verleden hebben begrepen dat 'leven met God' betekent: gaan op de weg die Hij door zijn Woord bekendgemaakt heeft. Alles met elkaar heeft het boek van Balke, die inmiddels 86 jaar is, iets van een wetenschappelijk testament, dat niet minder een gelovige nalatenschap behelst.

Via Vitae

Prof. dr. W Bal...+
vanaf 2495