• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Vreugdevolle roeping

De inhoud van het vlot en bondig geschreven boekje ”Vreugdevolle roeping” beantwoordt helemaal aan de titel. In 32 hoofdstukjes beschrijft Marije Fris haar gegroeide liefde voor het zendingswerk, onder meer door het bezoeken van zendingsavonden, een excursie naar het operatieschip van Mercy Ships en contacten met oud-zendingswerkers.

Na haar opleiding tot verpleegkundige en haar huwelijk met Peter Fris is het haar voortdurend gebed om uit te mogen gaan in zendingsdienst. De Heere hoort en wijst hen de weg naar Ecuador. Het wordt een spannende tijd van opleiding, afscheid nemen en het voorbereiden van de vier kinderen op de aanstaande veranderingen. In de stad Quito volgt het gezin de taal- en cultuurstudie. Ze worden ondergedompeld in een totaal andere woon- en  leefomgeving. De confrontatie met schrijnende armoede bevestigt hen in de roeping van de Heere om in dit land wat te mogen betekenen voor de naaste.

De schrijfster heeft een mooie manier om de lezer telkens een vraag voor te leggen, zoals: hoe zou jij het vinden om in een omgeving te wonen zonder je eigen vertrouwde kerkelijke omgeving, familie, vrienden en alle luxe in Nederland? Denk er serieus eens over na of hier voor jou ook een taak kan liggen om het licht van het Evangelie te verspreiden. Het leven in een andere culturele context vraagt aanpassing, het opgeven van vooroordelen en van eigen gedragsregels. Marije zegt er zelf van: Ik ben door processen heengegaan die niet altijd gemakkelijk waren, maar ik heb waardevolle lessen geleerd die een verrijking van mijn leven zijn.

In dit boek komt veel aan de orde, maar hoofdstuk 12, ”Als vrouw dienend in de gemeente”, krijgt van mij een gouden randje. Het roept warme gevoelens van herinnering op aan het werk op Papua. Marije Fris is vrouw en moeder in haar eigen gezin en ondersteunt met veel enthousiasme voor kinder- en jeugdwerk het werk van haar man. De vrouwen uit de gemeente schakelt ze in om leiding te geven aan het vrouwen- en jongerenwerk. De zondagsschool is tot bloei gekomen. Voor de vrouwen worden workshops georganiseerd, waar ieder de eigen gaven mag inzetten. In Ecuador zijn geen goede sociale voorzieningen; de gemeente kan daarin veel betekenen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. In het zendingswerk probeer je het werk over te dragen, zodat je als blanke op den duur zelf overbodig wordt.

Er zou meer te schrijven zijn over dit boeiende boekje van een gedreven zendingsvrouw. Marije Fris heeft geleerd om uit te delen van wat ze zelf heeft gekregen. Het boekje leent zich goed om voor te lezen op een verenigingsavond. Dit is goede leeskost.