• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wijzer op weg naar het Pinksterfeest

We zijn heel blij met dit gezinsdagboek: Op weg naar het Pinksterfeest. Het geeft vanaf de eerste paasdag tot en met de tweede pinksterdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, en een psalm om te zingen en gespreksvragen, waarvan de antwoorden achterin het boek te vinden zijn als een hulpmiddel!
In deze serie zijn eerder verschenen: Op weg naar het kerstfeest en Op weg naar het pasfeest. Nu is verschenen : Op weg naar het pinksterfeest en we mogen nog tegemoet zien: Op weg naar het Loofhuttenfeest. We zijn heel blij met dit gezinsdagboek: Op weg naar het Pinksterfeest. Het geeft vanaf de eerste paasdag tot en met de tweede pinksterdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, en een psalm om te zingen en gespreksvragen, waarvan de antwoorden achterin het boek te vinden zijn als een hulpmiddel! Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven, rekening houdend met de verschillende leeftijden, voor de verwerking van de stof. D.m.v. de bijgevoegde (losse) vijftigdagenkalender zien de kinderen hoe ze elke dag dichter bij het pinksterfeest komen. Verder heeft elke week een kleurplaat voor jongere kinderen. De oudere kinderen stellen een feestkalender samen om het verband te zien tussen de feesten in het OT en de vervulling daarvan in het NT. Op die manier is het echt een gezinsdagboek! De schrijfster : ‘Ook in deze tijd staan ouders voor de taak aan hun kinderen over te brengen waar het bij een kerkelijk feest ten diepste om gaat’(9).’Alle Israëlieten werden opgeroepen de feestdagen te vieren en de grote daden Gods aan hun kinderen over te dragen’(11). Daarvoor is deze serie en deze uitgave: Op weg naar het pinksterfeest, uitnemend geschikt. Het vraagt wel de betrokkenheid en de inzet van de ouders/verzorgers, want de God van het verbond werkt middellijk (Rom.10:17). Het gaat om 50 dagen verdeeld over 7 weken: Dagen tellen; Feestdagen tellen; Vijftig dagen tellen (1 en 2) ; Steeds verder tellen; Veertig dagen tellen; Week 7:Niet te tellen. Introductie: Lezen! Zien! Denken! Doen! Zingen! Dag 1 t/m 7: De Heilige Geest verwacht – komt – werkt – schrijft – vecht (Galaten 5:16-26) – leidt (Romeinen 8:1-5, 12-17) - zendt (Handelingen 13:1-5, 42-49). Bij de Heilige Geest zendt staat bij Gesprek de volgende vraag: ‘Pinksterfeest is een zendingsfeest. Hoe merk je dat bij jullie in de kerk? Ken jij zendelingen? Wat kun je bidden voor hen? Zou jij zendeling willen zijn? Hoe kun je in je eigen land een zendeling zijn? (82). Van harte dit hulpmiddel dat met veel liefde en gebed geschreven is, aanbevolen! Niet alleen voor gebruik in het gezin, ook op school , zondagschool, evangelisatie! We zien uit naar het volgende deel.

Wijzer op weg naar het pi...

Andrea van Hart...+
vanaf 1495