• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Sporen van Comries rechtvaardigingsleer

De receptie van de rechtvaardigingsleer van Alexander Comrie (1706-1774) in de gereformeerde gezindte in Nederland tijdens de twintigste eeuw

Auteur(s): D. Baarssen
Pagina's: 420
Alexander Comrie (1706-1774) was een geliefd predikant in de gereformeerde traditie. De sporen van zijn theologie zijn tot de dag van vandaag zichtbaar. Deze studie brengt in kaart hoe Comries theologische inzichten in de twintigste eeuw werden ontvangen in de verschillende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Zowel Abraham Kuyper (1837-1920) als Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) beriepen zich bijvoorbeeld op Comries rechtvaardigingsleer, maar de uitwerking daarvan op hun theologie verschilde sterk. Comries theologie ontving naast waardering ook kritiek. Critici vroegen zich af of zijn theologische constructies wel Bijbels waren, alsook of het sterke accent op de eeuwigheid terecht was. Deze studie geeft inzicht in de manier waarop verschillende predikanten en theologen Comries theologie hebben toegeƫigend. D. Baarssen (1987) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Hersteld Hervormd Seminarie. Hij is beroepbaar binnen de Hersteld Hervormde Kerk en werkt als pastoraal medewerker en catecheet binnen de HHK. Hij schreef diverse theologie-historische bijdragen over Comries theologie en publiceerde verschillende (encyclopedie)artikelen over de Nadere Reformatie.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Op vrijdag 10 september 2021 promoveerde D. Baarssen, kandidaat in de Hersteld Hervormde Kerk, op een onderzoek naar de invloed van de rechtvaardigingsleer van Alexander Comrie op de gereformeerde gez... + lees meer


J.H. Madern in De Saambinder op 09-12-2021

Ook interessant