Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

In bange dagen; alleen als e-book leverbaar

In bange dagen; alleen als e-book leverbaar

Pastorale wenken in angst en twijfel

dr. P.C. Hoek

Genre:Theologie
ISBN:9789033603860
Bekijk eerste pagina's
In bange dagen; alleen als e-book leverbaarSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
aanbieding
E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

€ 4,99

Ieder mens is bekend met bange gedachten en gevoelens. Soms kan dat nog dieper gaan: we zijn angstig. Dit boek is bedoeld als een verkenning van deze ervaring. Het gaat daarbij niet alleen om bang-zijn of angstig in de algemeen menselijke zin. Het gaat met name om de geestelijke strijd die daarmee gegeven is of daardoor versterkt wordt.

De schrijver legt het oor te luisteren bij de Heilige Schrift. Een aantal Bijbelse gestalten worden aan de lezer voorgesteld. Daarnaast komt ook een aantal stemmen uit de geschiedenis van de kerk tot klinken. Thema’s die aan de orde komen zijn onder  andere: angst en wedergeboorte, angst en bekering, angst en de boze, angst en de Heilige Geest.

Het boek wordt afgesloten met een aantal ‘pastorale wenken’: wat is de Bijbelse remedie tegen bange en angstige gedachten en gevoelens? Met name komen daarbij de omgang met het Woord, het gebed en de gemeenschap der heiligen aan de orde.

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

Recensies

In bange dagen

Reformatorisch Omroep

Een rijk boek met bijbels-praktisch geestelijk onderwijs. Voor persoonlijk gebruik en voor gesprekken in de kerkenraden met het oog op huisbezoek, en pastorale gesprekken!

De auteur is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarium aan de VU Amsterdam. In deze uigave gaat om het pastorale wenken bij angst en twijfel door attent te maken op de bijbelse weg, uitweg. In hfd. 1 worden verschillende aspecten van angst en twijfel besproken. Die komen in het vervolg van het boek uitvoerig aan de orde; ‘In bange dagen….’In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan… Ook in die zin keert de Heere het kwade ten beste’(14); In hfd. 2 wordt het thema ‘angst en twijfel’ in relatie tot het geestelijke leven behandeld. ‘De mens die Heere God vaarwel zegt, slaat de schrik om het hart. En dat terwijl er in plaats van vrees voordien volkomen vrede leefde in zijn hart’(16); In hfd. 3 t/m 7 wordt in het leven van vijf bijbelse gestalten aangegeven hoe angst en vrees een bijzondere plaats hebben gehad, resp. in het leven van : Manasse – vrezen als vijand: ‘God laat een mens soms vrezen, om hem te laten vinden (Jona)’(27); God laat zich verbidden: ‘Çalvijn zegt dat God daarmee toont nooit doof te zijn voor de beden der gelovigen, al stelt Hij ze lange tijd uit (29); Heman – Vreze in verdrukking; de discipelen – vrezen in de storm: ‘Ze vrezen zo zeer, dat het de perken te buiten gaat. Ze zijn zo ‘vreesachtig’ dat het hun hartelijke vertrouwen op Christus in de weg staat’ (44); Johannes – Vrezen en vertroost; Jezus – vrezen en verlaten: ‘Wat een troostrijke gedachte dan. Dat Gods kind nooit van God verlaten zal zijn. Zelfs niet als het zich verlaten voelt’(57); In hfd.8 en 9 wordt thema Angst in relatie gebracht tot wedergeboorte en bekering. ‘Met a Brakel hebben we te bedenken dat de Heilige Geest met mensen langs verschillende wegen gaat. Waarbij altijd sprake is van verslagenheid over de zonde, vrees vanwege de verdiende straf, het vluchten voor de zonde en het vluchten tot Jezus’(67); ‘Daar waar wij twijfelen aan de Heere, is sprake van zonde. (-) Iemand die nooit twijfelt, heeft zich wel ernstig af te vragen of hij wel geloof heeft. Dat betekent niet dat we de twijfel mogen verheffen tot een kenmerk van het levende geloof’(73); In hfd.10 Met al de heiligen: stemmen uit de geschiedenis van de kerk- Calvijn, Voetius en á Brakel. ‘Calvijn houdt staande dat het geloof in wezen de zekere gerustheid in God geeft. Die zekerheid is wel een bestreden zekerheid’(81) ; Voetius ‘heeft zich veel bezig gehouden met ‘geestelijke verlating: een innerlijk kruis of geestelijke aanvechting waardoor de christen de vreugde n God mist’(83). In hfd. 11: Pastorale wenken. Voetius: ‘Hij zal daarin maat houden en uitkomst geven, want in de verlating verlaat Hij ons niet’(95). Een rijk boek met bijbels-praktisch geestelijk onderwijs. Voor persoonlijk gebruik en voor gesprekken in de kerkenraden met het oog op huisbezoek, en pastorale gesprekken! Van harte aanbevolen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten