Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Bonders in opmars

Bonders in opmars

Hervormd-gereformeerden 1890-1960

dr. Fred van Lieburg (red.) en dr. John Exalto (red.)

Genre:Theologie
ISBN:9789462782648
Druk:1e druk
Pagina's:400
Bekijk eerste pagina's
Bonders in opmarsSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 26,95

'We kunnen niet weg en we kunnen niet mee'. luidde de gevleugelde uitspraak van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Een deel van de hervormd-gereformeerden ging mee, een ander deel hergroepeerde zich tot de Hersteld Hervormde Kerk.

Het dilemma 'niet weg en niet mee' kenmerkte de hervormd-gereformeerde beweging vanaf haar ontstaan in de jaren 1890.

Bonders in opmars beschrijft dit dynamische meerstromenland met Kuyperiaanse, bevindelijke en verbondsmatige invloeden tussen 1890 en 1960.

Recensies

Bonders in opmars

Reformatorische Omroep

Bonders in opmars is geen integrale en chronologische geschiedenis van de hervormd-gereformeerden. De hervormd-gereformeerde beweging wordt in een bredere (cultuur-, religie- en theologiehistorische)context geplaatst. Er worden twaalf thema’s behandeld in 12 hoofdstukken. Bij de keuze van de thema’s worden ook en juist de interne pluriformiteit en de rafelranden van de beweging zichtbaar.

-Aan de orde komen o.a: de ontwikkelingen van de hervormd-gereformeerde beweging in Delft (ds.P.Zandt) en in Veenendaal (ds.A.Vroegindeweij). De hervormd-gereformeerden over de kerk (1900-1960) : ‘Dat de Bond wel namens de hervormd-gereformeerden optrad maar hen niet wist te verenigingen in één organisatie voedde de discussie over de positie van de Bond’(113). ‘Wat betreft het doel dat de bonders voor ogen stond, verstond men elkaar niet als het ging om het kerkelijk doel dat ze nastreefden (dat geldt ook voor de methode tot kerkherstel)’ (121). ‘De betekenis van de bond voor de hervormd-gereformeerden lijkt juist daarin gelegen dat hij hen een platform bood en de brede hervormd-gereformeerde achterban bij het kerkelijk vraagstuk betrok’(137). -De strijd om een bijzondere leerstoel van de GB (sinds 2001 zijn er twee) rond: H.Visscher, J.A.C van Leeuwen, J.Severijn e.a. levert weinig positiefs op (161). Hoe het ook zij is mede dankzij het werk van genoemde drie hoogleraren ‘dat de belijdenis der vaderen weer gehoord aan ’s lands hoogescholen’(192). -Verder aandacht voor het Studiefonds . - Een hoofdstuk over Izaäk Kievit en Leendert Kievit (vader en zoon Kievit). ‘Een groep theologen rondom de vaderlijke meester (IK), die elkaar vonden in een orthodoxe-bevindelijke prediking, maar die verder vooral hun eigen weg gingen. (-) Allen hadden natuurlijk de behoefte een vorm van continuïteit te construeren – LK niet het minst’(243). - Dr.Bram Kunz levert een bijdrage over hoe de hervormd-gereformeerden stonden in de eerste helft van de 20ste in de cultuur (285) Dr.H.Goedhart pleitte voor een kritische participatie in zij publicatie: Christendom en cultuur. Kunz: ‘Goedhart hield vol dat de zonde niet in het ding als zodanig zit, maar in de betrekking waarin mensen tot het ding staan’(305).(-) Cultuur genot door een mooi schilderij – esthetische ontroering.’Hiertegen kan voor een christen geen bezwaar maken’(Godhart)’(306).’Het handhaven van de antithese was wel een principe, maar de praktijk bleek weerbarstig te zijn. Ook hervormd-gereformeerden bleken kinderen van hun tijd’(311). - Mevr drs. Mirjam Hofman: De hervormd-gereformeerde omgang met het verleden in de periode 1906-1956. ’Hervormd gereformeerden bleven articuleren dat zij hun verbond het liefst zouden opheffen wanneer hun doel bereikt was. Herdenken i.p.v. jubileren werd voorgesteld als een constante in de geschiedenis van de Gereformeerde Bond, die altijd al samenhing met de erbarmelijke staat van de Hervormde Kerk en de tekortkomingen van hervormd-gereformeerden’(369). -Verder zijn er en aantal interessante bijlagen opgenomen. Met dank aan de redactie. Het is een leerzaam en goed leesbare uitgave over een aantal aspecten van de GB. Het ene onderwerp spreekt meer aan dan het andere. Het zoeken naar de samenhang vraagt wel inspanning. Als betrekkelijke buitenstaander heb ik er veel van geleerd.

Bonders in opmars

Reformatorisch Dagblad | 16-01-2016

Ze richtten voor allerlei terreinen eigen organisaties op en beoogden herkerstening van de samenleving. Als het over de gereformeerden van dr. A. Kuyper en ds. G. H. Kersten gaat, bestaat er weinig onduidelijkheid over wat hun streven was. Dat geldt minder voor gereformeerden die in de 19e en de 20e eeuw in de volkskerk bleven.

De meeste bijdragen in deze bundel prikkelen en zijn met deskundigheid geschreven. De onderzoeken lopen globaal tot 1960 en werpen nieuw licht op een aantal zaken. Na de Tweede Wereldoorlog veren de bonders mee op de beweging van de herzuiling, en nog later zien we de volkskerk verdwijnen en de refozuil verschijnen. Wat mij betreft komt er nog een bundel over de bonders en de hen omringende wereld.

lees de volledige recensie van drs. Ton van der Schans

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten