Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Hij is het en toch is Hij het niet

Hij is het en toch is Hij het niet

Zes preken

dr. H.F. Kohlbrugge

Genre:Theologie
ISBN:9789402905021
Druk:1e druk
Pagina's:108
Bekijk eerste pagina's
Hij is het en toch is Hij het nietSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 12,95

In het omvangrijke en indrukwekkende oeuvre van dr. H. F. Kohlbrugge (1801-1875) nemen enkele preken over de Tien Geboden een bijzondere plaats in. Kohlbrugge gaat in deze preken niet in op de ontdekkende functie van de Wet of op de Wet als regel voor een dankbaar leven, maar laat zien hoe de Heere Jezus Christus deze geboden heeft vervuld. Op deze wijze heeft Kohlbrugge het vijfde, zesde en zevende gebod behandeld. Aan de vertaling van deze preken gaat een preek vooraf over de Tien Geboden als ‘vurige wet’, en zij worden gevolgd door een diepzinnige meditatie over de ‘vier nachten’, naar aanleiding van de val en het herstel van David. Samen vormen deze vijf troostvolle preken een gulden kleinood uit het werk van Kohlbrugge. 

Vertaald en uitgegeven door dr. Bart Jan Spruyt

Recensies

Hij is het en toch is Hij het niet

Bewaar het Pand | 6 maart 2018

Kohlbrugge (1801-1875) laat in deze zes preken zien hoe de Heere Jezus Christus de geboden heeft vervuld. De titel van dit boekje is als volgt te verklaren: Als het ‘Zie, de Mens’ klinkt, zien wij niet alleen Christus maar ook onze oude mens in wiens plaats Christus is getreden. ‘Hij is het en toch is Hij het niet.’

Aan de preken over het vijfde, zesde en zevende gebod gaat een preek vooraf over de Tien Geboden als ‘vurige wet’. Aan het einde van het boekje is een preek opgenomen over de ‘vier nachten’ die handelt over het herstel van David. In de preek over het vijfde gebod lezen wij op blz. 60 en 61 “Wanneer wij echter zien hoe hier de hoogste Overheid, de Koning der koningen, door opstandelingen als oproerkraaier wordt aangeklaagd, dan moeten wij de hand in eigen boezem steken en ze al er van melaatsheid sneeuwwit uitkomen. Want wij zitten voortdurend vol opstand tegen God en we willen Hem niet de belasting, tienden en eer geven zoals we Hem verschuldigd zijn. Maar dit zijn de zonden die wij niet willen erkennen, terwijl in ieder mens toch de begeerte schuilgaat om te regeren, zijn wil door te zetten en koning te zijn.. ..Maar onze dierbare Heere en Heiland Jezus Christus heeft deze valse beschuldigingen tegen Zich in laten brengen opdat Hij deze zonden van ons zou verzoenen en de toom van God daarover zou lijden en dragen, en zo voor ons het pardon zou verwerven over deze misdaad en onze opstandige gedachten tegen God en Zijn regiment. Hier heeft Hij voor betaald en alles goed gemaakt. Hier staat Hij, een opstandige voor u en mij, opdat Hij voor ons genade bij God zou verwerven, verzoening bij God, bedekking van de schuld, de geest der genade om zulke zonden tegenover God te erkennen, en de Geest van de tucht opdat wij leren om op te houden met deze opstandige gedachten en ons getroost door God laten regeren.”

Hij is het en toch is Hij het niet

De Saambinder | 5 april 2018

Er is al veel geschreven over de auteur van de ‘eenvoudige Heidelberger’. Maar er is nog veel meer geschreven door dr. Herman Friedrich Kohlbrugge zelf. Hij is altijd onbegrepen geweest in de kerken en bij zijn vrienden. Maar toen de Heere hem nader licht gaf in het stuk der heiligmaking heeft hij toch o zo zuiver over de wet mogen spreken.

Dat blijkt wel duidelijk uit deze ‘parel’. Het zijn ‘zes preken over onze Heere Jezus Christus en de Wet van de Tien Geboden’ die uit het Duits zijn vertaald door dr. B.J. Spruyt. Het is verrassend hoe Kohlbrugge hierin spreekt over de wet. Elders behandelt hij de geboden als kenbron der ellende en richtsnoer der dankbaarheid. Dan is hij scherp en ontdekkend, en waarschuwt hij voor de neiging om in het algemeen over zonde en schuld te spreken, terwijl het gaat over de zonde in haar concreetheid en dat deze moet worden beleefd en beleden. ‘Daar hapert het tegenwoordig aan. Men heeft thans geen achting meer voor Gods wet’.
In deze preken over het vijfde, zesde en zevende gebod spreekt hij echter over hoe Christus voor ons de geboden heeft vervuld. De preken zijn Schriftuurlijk-bevindelijk, laten niets van de mens heel, maar wijzen op de enige grond der zaligheid die in Christus ligt. ‘Wanneer wij nu als een vervloekte voor God staan, is het nodig dat we een Borg voor onze schuld hebben, zo Iemand Die de vervloeking op Zichzelf heeft geladen en zeer gewillig is de armen en ellendigen, die graag willen wat God wil, met Zijn zegen te vervullen... Waar u zo spreekt, zult u zien dat deze Borg met gedachten, woorden en daden al het uwe op Zich heeft genomen en voor u de Wet heeft vervuld’. Er zou veel meer te citeren zijn uit dit prachtige boekje. Wie een liefhebber van Kohlbrugge is, heeft geen verdere aanbeveling nodig.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten