Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Desiderius Erasmus;

Desiderius Erasmus;

over opvoeding, Bijbel en samenleving

dr. A.L.H. Hage

Genre:Theologie
ISBN:9789402900064 (Paperback)
Pagina's:240
ISBN:9789402904659 (E-book)
Druk:1e druk
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 19,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 14,99

De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een
symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd
door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd
jaar geleden verschenen Griekse editie van het
Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de
standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd,
waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief
bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid
kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding
en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde
pedagogen in de zeventiende eeuw.

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid
en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook
aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de
protestants-christelijke traditie.

Dr. A.L.H. Hage is docent cultuur en maatschappij en studieleider
Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.

Recensies

Desiderius Erasmus

Bewaar het Pand | februari 2018

Dit boek bevat de uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536) georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament.

Het symposium belichtte Erasmus als Bijbels humanist, christen- pedagoog en als vernieuwer van de samenleving. Erasmus staat vooral bekend om zijn humanisme. Minder bekend zijn zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs en zijn invloed op gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw. Deze onderbelichte zijde van Erasmus krijgt in dit boek ruimschoots aandacht. Een uitspraak van Erasmus is dat onderwijs God de meest welgevallige taak is. De opvattingen van Erasmus over de opvoeding zijn van invloed geweest op de bekende nadere reformatoren Wittewrongel, Teellinck, Koelman en de Swaef. Voetius beschouwde Erasmus als een internationaal gezaghebbend auteur op het terrein van de oude talen, de literatuur en het onderwijs, de opvoeding en de omgangsvormen in de samenleving.

Desiderius Erasmus

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis | september 2017

De in Gouda gevestigde hogeschool De Driestar heeft zich in de afgelopen halve eeuw ontwikkeld tot het belangrijkste onderwijscentrum voor de achterban van de gereformeerde gemeenten in Nederland in hun vele gedaanten. Deze orthodox-gereformeerde signatuur leidt niet tot een volledige naarbinnengekeerdheid. De school zoekt steeds nadrukkelijker ook de interactie met de omringende samenleving en stimuleert daarbij ook de zelfreflectie. Een fraai voorbeeld daar van vormen een in mei 2016 gehouden symposium en deze bijbehorende publicatie over de betekenis van Desiderius Erasmus als christelijk pedagoog.

De ster van Erasmus straalde in deze kring zeker niet zo sterk als daarbuiten, omdat men moeite had met zijn optimistische mensbeeld en ‘roomse’ klankkleur. Toch blijkt zijn invloed ook in gereformeerde kring veel groter te zijn geweest dan altijd is aangenomen, zo wordt in deze bundel overtuigend aangetoond. Zelfs de zogeheten ‘oudvaders’, oude schrijvers van stichtelijke werken die tot op de dag van vandaag gelezen en herlezen worden door gelovigen, blijken onmiskenbaar beïnvloed te zijn geweest door de pedagogische denkbeelden van deze grote Goudse Rotterdammer. Redacteur Tom Hage, in het dagelijks leven werkzaam als docent cultuur en maatschappij op de Driestar, is erin geslaagd een keur aan vooraanstaande Erasmuskenners te strikken voor een bijdrage. Hans Trapman portretteert Erasmus als Bijbels humanist, August den Hollander schetst de invloed van Erasmus op Bijbelvertalingen, Ad Tervoort gaat in op Erasmus en de Latijnse School in Gouda en Cornelis de Niet onderzoekt de invloed van Erasmus op Voetius. Ook de meer op de pedagogie toegespitste artikelen kennen een grote variatie in tijden en thema’s. Hans van Crombrugge beschrijft de opvattingen van Erasmus over opvoeding, vorming en onderwijs. Verder legt Leendert Groenendijk legt Erasmus’ invloed op zeventiende-eeuwse gereformeerde moralisten bloot en bekijkt Johan Exalto hoe Nederlandse pedagogen oordeelden over Erasmus’ ideeën over opvoeding. Aan het slot worden de opvattingen over tolerantie bij Erasmus gespiegeld aan enkele meer eigentijdse auteurs en opvattingen in bijdragen van Stijn Latré (over Rawls en Taylor) en H.E.S. Woldring.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten