Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Op weg naar Golgotha

Op weg naar Golgotha

49 overdenkingen voor de lijdensweken

C.H. Spurgeon

Genre:Theologie
ISBN:9789402902471 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:102
ISBN:9789402903225 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Op weg naar GolgothaSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 9,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij zei dat ze Hem aan de Romeinen zouden overleveren, dat ze Hem zouden bespotten, geselen en kruisigen. Hij was er Zelf in gedachten vaak mee bezig. Hij wist het tot in detail.
O, ons hart moest wel wegsmelten van smart als we denken aan Zijn bespotting, aan de wreedheid die Hij moest ondergaan en aan Zijn dood! Maar ... onze gezegende Meester voegde er nog iets aan toe. Dat nam de bitterheid van de dodelijke teug uit de lijdenskelk weg: ‘Ten derden dage zal Hij weder opstaan.’ Zouden wij niet in gedachten vertoeven bij het bitter lijden van de Heere, als Hij dat Zelf zo nadrukkelijk heeft gedaan? (C.H. Spurgeon)

De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij ‘het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Recensies

Op weg naar Golgotha

Eilanden Nieuws | 21-02-2017

Op weg naar Golgotha, 49 overdenkingen voor de lijdensweken, samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen en uitgegeven bij de Banier onder ISBN nummer 9.789.402.902.471. De prijs € 9,95. Deze 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij ‘het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wereld wegneemt’.

Op de cover van dit boekje lees ik een citaat van Spurgeon: Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij zei dat ze Hem aan de Romeinen zouden overleveren, dat ze Hem zouden bespotten, geselen en kruisigen. Hij was er Zelf in gedachten vaak mee bezig. Hij wist het tot in detail. O, ons hart moest wel wegsmelten van smart als we denken aan Zijn bespotting, aan de wreedheid die Hij moest ondergaan en aan Zijn dood! Maar… onze gezegende Meester voegde er nog iets aan toe. Dat nam de bitterheid van de dodelijke teug uit de lijdenskelk weg: ‘Ten derde dage zal Hij weder opstaan.’ Zouden wij niet in gedachten vertoeven bij het bitter lijden van de Heere, als Hij dat Zelf zo nadrukkelijk heeft gedaan? Eerder verschenen in het licht van de lijdenstijd de volgende uitgaven: • Voor al mijn zonden van J.C. Ryle • Voor ons geslacht van Matthew Henry • Zijn leven afgelegd van Isaac Ambrosius • Gestorven voor mij van R.M. McCheyne • Liefgehad tot het einde van Dr. H. F. Kohlbrugge. Na elke meditatie staat een gedeelte uit de Schrift, dat gelezen kan worden. Enkele thema’s die Spurgeon aan de orde stelt: het kruis dagelijks opnemen, verschillende aankondigingen van het lijden, een voorbereiding voor Zijn begrafenis, blijf hier en waak met Mij, ben ik het, Heere? Ik ken de Mens niet, de Heere Zich omkerende zag Petrus aan, ik heb gezondigd, verradende onschuldig bloed, verlos Mij, o God… ’t is al voor mij geschied, in uiterste smart, het is volbracht, waarlijk Deze was Gods Zoon en het graf van de Koning bewaakt. Wanneer u dit boekje aanschaft en in de zeven lijdensweken leest, zult u bemerken, dat het goed is om Zijn lijden recht te betrachten, want in deze zee verzinken onze gedachten, o, Liefde, Die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Van harte aanbevolen

Op weg naar Golgotha

Bewaar het Pand | 19 juni 2018

Het boek bevat 49 overdenkingen over het lijden en sterven van Christus. Het is samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Het is een goede zaak niet alleen in de lijdensweken, maar ook buiten die tijd, stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. Op de blz. 86 en 87 lezen we een treffende meditatie over de moordenaar aan het kruis.

Na een verzondigd leven belijdt hij zijn schuld. Hij aanbidt Christus als Koning. Hij klimt hoger dan alle apostelen en de andere discipelen aan wie Christus zoveel arbeid ten koste heeft gelegd. ‘Let er eens op in welke omstandigheden de moordenaar verkeert als hij zich op Gods barmhartigheid verlaat. Zijn gewonde en gemartelde lichaam waaruit bijna alle bloed is weggevloeid, wacht op de laatste slag van de beul. En toch vertrouwt hij zich op dat moment geheel toe aan de genade van Christus. Waar komt dat vertrouwen op de vergeving van zijn zonden uit voort? Alleen daaruit, dat hij ziet dat de dood van Christus een offer is, dat krachtig genoeg is om de zonde van de gehele wereld te verzoenen! En wat is het antwoord van Christus? ‘Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ Hoewel Christus op dit moment de dood nog niet volkomen heeft overwonnen, zo stelt Hij in Zijn vernedering toch de kracht en de vrucht van Zijn sterven in het licht. Daarmee toont Hij dat Hij nooit Zijn Koninklijke macht is kwijt geweest. Ondanks het feit dat Christus door de slaande hand van God eruitzag als iemand die totaal verloren was, hield Hij niet op de Zaligmaker te zijn van de wereld. Hij bleef ook onder deze omstandigheden in het bezit van Zijn hemelse macht om Zijn werk te volbrengen.
Het gebeurt vaak dat Gods kinderen in zwaar lijden terecht komen. Laten wij erop bedacht zijn dat als ons dat lijden overkomt, de bitterheid van de smart ons niet berooft van het genieten van Gods goedheid. Want Zijn troost dient om al onze ellenden te matigen en te verzachten. Alle smarten die wij lijden vanaf het moment dat God ons in genade aanneemt, zijn dienstbaar aan onze zaligheid. Daarom zal ons geloof niet alleen het lijden overwinnen, maar het doet ons te midden van alle pijn ook kalm en lijdzaam berusten. Deze moordenaar mag horen: ‘Voorwaar zeg ik u: Heden, zult gij met Mij in het paradijs zijn.”

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten