Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Deel 2a in toegankelijke taal

Wilhelmus à Brakel

Genre:Theologie
ISBN:9789402902693
Druk:1e druk
Pagina's:496
Bekijk eerste pagina's
Redelijke Godsdienst, deel 2aSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 49,95

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst als dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit in 1700, en sinds die tijd zijn tientallen herdrukken gevolgd. Dat het boek zo geliefd was bij gewone kerkleden, komt wellicht vooral omdat Brakel bij vrijwel ieder onderwerp een toespitsing maakt naar het persoonlijk leven.

Om de Redelijke Godsdienst ook voor komende generaties leesbaar te houden, is het boek hertaald. Nadat À Brakel in deel 1 de zegeningen behandelde die de Heere in het genadeverbond schenkt, beschrijft hij in deel 2 hoe de gelovigen uit dat genadeverbond leven. Thema's die in deel 2a aan de orde komen zijn onder andere: de wet, de liefde tot God, de hoop op God en de zelfverloochening. De verschijning van deel 2b is voorzien voor het voorjaar van 2018.

De hertaling is van de hand van Jasper Stam.

Recensies

Redelijke Godsdienst

De Saambinder | 1 februari 2018

De hertaling van de bekende ”Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus à Brakel vordert gestaag. De hertaler, Jasper J. Stam MA uit Kampen, heeft nu deel IIA gereedgemaakt. Dit deel bevat de hoofdstukken 1 t/m 24 van het oude deel II. Stam heeft bij dit gigantische werk hulp van enkele personen: neerlandicus C. Bregman als meelezer, Caroline Snoek die de eindredactie voor haar rekening neemt; dr. Jan van de Kamp die kerkhistorische vragen beantwoordt en dr. G.A. van den Brink die dogmatische kwesties verduidelijkt. Voor dit deel kon Stam ook gebruik maken van de expertise van prof. dr. A. de Reuver.

De oorspronkelijke stijl van Brakel is goed bewaard gebleven en steeds hanteert Stam voetnoten, waarin verklarende aantekeningen zijn opgenomen of waarin het oorspronkelijke woord vermeld staat. Wilhelmus à Brakel (1635-1711) werd door zijn ambtsbroeder Abraham Hellenbroek ‘het grote licht der Friezen’ genoemd. Verder staat hij wel bekend als ‘Vader Brakel’, hoewel hij de zoon was van de ook niet onbekende Theodorus à Brakel. Het is eigenlijk een soort erenaam, waaruit verbondenheid en hoogachting blijkt. Hij was gezaghebbend, maar stond toch dicht bij de gewone man. Hij had iets vaderlijks. Vandaar. In dit dogmatische werk is troost voor de lezer te vinden. Dat zou je van een dogmatiek niet direct verwachten. Maar Brakel weet steeds weer de lezer met een pastoraal-bevindelijke toon te treffen. Dat is ook het geval in dit deel, dat voornamelijk handelt over het stuk van de heiligmaking. De levensheiliging wordt hier met name toegespitst op de geboden en op de deugden Gods. Als het gaat over de ‘oprechtheid’ zegt Brakel: ‘Bedenk voortdurend dat u leeft voor Gods aangezicht. Het besef van Zijn tegenwoordigheid en alwetendheid is een krachtig middel om uw oprechtheid te bevorderen. Niet voor niets zegt de Heere in een en dezelfde tekst: Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht (Gen. 17:1)’. We kunnen u het meesterwerk van Brakel bij de voortduur aanbevelen. Ook deze goed leesbare hertaling van ouderling Stam.

Redelijke Godsdienst

Bewaar het Pand | 6 maart 2018

Het verheugt ons dat nu ook deel IIa van de Redelijke Godsdienst opnieuw is verschenen in hertaalde vorm. De inhoud is zeker het lezen en overdenken waard. In deel IIa wordt geschreven over heiliging en heiligheid, over Gods wet in het algemeen en over de tien geboden afzonderlijk. Daarna worden behandeld: de verheerlijking van God, de liefde tot God, de liefde tot Jezus Christus, kinderlijke vrees voor God, gehoorzaamheid aan God, hoop op God, dapperheid en onverschrokkenheid, het belijden van Christus en Zijn waarheid, geestelijke tevredenheid, zelfverloochening, lijdzaamheid en oprechtheid.

Wat het vijfde gebod betreft geven we enkele regels door die we lezen op blz. 218. “2.Bedenk dat het gezag door God Zelf aan uw ouders en allen die over u gesteld zijn geschonken is. Beschouw ze als mensen die iets van Gods verhevenheid weerspiegelen. Laat u door dat besef bewegen om hen welgemoed en gewillig te eren, hun te gehoorzamen en ontzag voor hen te hebben. 3.Heb oog voor de liefde, de zorg en de moeite die deze mensen opbrengen met het oog op uw welzijn. Als u zich tegenover hen op de juiste wijze gedraagt, bezorgt u hun een groot genoegen; maar als u ongehoorzaam bent en hen veracht, doet u hun pijn en verdriet. Als er ook maar een gering vonkje van liefde in u aanwezig is, zult u daardoor opgewekt worden om hun te gehoorzamen.” We willen u ook enkele behartigenswaardige dingen doorgeven die Brakel schrijft over de lijdzaamheid. We lezen op blz. 473 “Neem tenslotte de volgende raadgevingen ter harte: Waak ervoor om uw hart te verharden onder het kruis. Blijf het altijd voelen! Stop met het verlangen naar en bewonderen van alles wat van deze vergankelijke wereld is. Bedenk dat u nog maar weinig tijd hebt om te leven en te lijden. Besef voortdurend dat de weg naar de hemel altijd dwars door het lijden loopt, en dat we die weg niet anders kunnen bewandelen dan in lijdzaamheid. Oefen u in het geloven van en hopen op Gods beloften, en vertrouw erop dat ze zeker vervuld zullen worden. Volhard in het lezen van Gods Woord, dat er onder andere is om ons te vertroosten in ons kruis en ons lijdzaamheid te leren (zie Rom. 15:4). Bidt voortdurend om lijdzaamheid (zie Rom. 15:5). Als u in lijdzaamheid uzelf oefent in alle genadegaven, ook in de minste, zult u al doende daarin toenemen. Ik eindig met de zegenwens van Paulus: ‘De Heere richte uw harten tot de liefde Gods en tot de lijdzaamheid van Christus’ (2 Thess. 3:5).”

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten