Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Tot dienst aan God

Tot dienst aan God

Teksten over opvoeding en onderwijs

dr. Maarten Luther

Genre:Theologie
ISBN:9789402901498 (Gebonden)
Druk:2e druk
Pagina's:253
ISBN:9789402902877 (E-book)
Druk:1e druk
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 12,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 9,99

De Bijbel spreekt over God als Vader en over de gelovigen als Zijn kinderen. Dit gegeven was voor Luther bepalend voor de manier waarop hij met zijn kinderen omging. De gezinsopvoeding vond hij heel belangrijk en de verantwoordelijkheid van ouders achtte hij bijzonder hoog. Luther zette zich ook op allerlei manieren in voor goede scholing en catechese, omdat hij ervan overtuigd was dat de evangelische leer alleen voortgang kon vinden als de mensen Gods Woord zouden begrijpen.

Dit Brevier bevat korte teksten van Luther over opvoeding en onderwijs. Ze kunnen ook vandaag opvoeders inspireren om met een hernieuwde blik naar kinderen en jongeren te kijken.

Recensies

Tot dienst aan God

Reformatorische Omroep | 02-12-2016

Een goed verzorgde uitgave, goed leesbaar en heel leerzaam voor degenen die op allerlei manieren bezig zijn met opvoeding en onderwijs.

In 2015 heeft Karla Boersma Maarten Luther: Brevier Woorden voor elke dag, samengesteld met dezelfde opzet als deze nieuwe uitgave. De nieuwe uitgave, zakformaat, geeft gelegenheid om elk beschikbaar moment te lezen en te mediteren (en te bespreken). Geschikt voor persoonlijk gebruik, voor gebruik in het gezin, voor gesprekken in schoolteam, en schoolbestuur e.a., in de kerkenraad, en in opvoedingsgroepen. ‘Luther, voor wie kinderen de grootste vreugde waren, heeft veel geschreven over opvoeding en onderwijs. Voor dit boek zijn 300 citaten verzameld en in het Nederlands vertaald (-). Luther heeft een positief beeld van het jonge kind. Tot een jaar of zeven zijn kinderen volgens hem open, eerlijk en natuurlijk’(7/8). ‘Luther heeft zich sterk gemaakt voor de reformatie van het onderwijs, dat er destijds volgens hem voor stond’(10). Luther was heel vaardig met de taal: veel woordspelingen en spreekwoorden fabels (12/13). Ik geef nog enkele citaten: ‘De vader- en moederstand heeft God boven alle standen die onder Hem zijn bijzondere eer gegeven’(63). Leren bidden: ’Als ik opsta, bid ik met de kinderen de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en een psalm erbij. Dat doe ik alleen omdat ik bij wil blijven en het niet wil laten beschimmelen’(150). ‘Dienst aan God is niets anders dan God met je hart dienen, zowel innerlijk als uiterlijk’(181). ‘ Christus mijn Herder(); hij bedekt me en beschermt mij met Zijn onschuld en geeft mij Zijn gerechtigheid’(227). ‘Als er geen liefde is, kun je onderwijzen wat je wilt, maar helpt het niets’(235). Van harte aanbevolen!

Tot dienst aan God

Bewaar het pand | 07-02-2017

In dit boekje zijn 300 citaten van Luther verzameld en in het Nederland vertaald. Karla Boersma, projectleider van het internationale platform Refo500 heeft de citaten verzameld en vertaald.

Nieuw voor de tijd waarin Luther leefde was de aandacht die Luther heeft voor het kind als kind. Kinderen zijn anders dan volwassenen en moeten daarom op een aparte manier benaderd worden, passend bij hun eigen mogelijkheden. Volgens Luther begint de opvoeding van het kind thuis in het gezin. Het leven thuis was een maatschappij in het klein. Luther spreekt over de huiselijke overheid. Vader en moeder moeten hun kinderen wijs regeren. Volgens Luther gaat het in het onderwijs om kennis van de Bijbel met het oog op een leven naar Gods wil en gebod. Uiteraard moeten kinderen lezen en schrijven leren, maar vooral leren wat er in de Bijbel staat. Enkele citaten willen we doorgeven. We lezen op blz. 21 over moederliefde het volgende: “De liefde van een moeder is veel sterker dan alle viezigheid en korsten van een kind. Zo is ook de liefde van God voor ons veel sterker dan onze vuilheid en onreinheid. Dus, hoewel wij zondaren zijn, verliezen wij het kindschap niet vanwege onze vuilheid en we vallen ook niet vanwege onze zonden uit Zijn genade.” Op blz. 25 lezen wij: “Kinderen zijn een kostbare en eeuwige schat en God heeft de ouders bevolen die te bewaren, zodat de duivel, de wereld en het vlees hem niet kunnen stelen en doden. Bij de dood en op de jongste dag zal hier ernstig rekenschap van worden gevraagd.” Tenslotte nog een citaat dat gaat over de grote waardering die Luther voor schoolmeesters had. We lezen op blz. 131: “Maar ik, als ik zou kunnen of moeten stoppen met het predikambt en andere zaken, dan zou ik geen ambt liever hebben dan schoolmeester of leraar van jongens te zijn. Want ik weet dat dit beroep naast het predikambt het nuttigste, belangrijkste en beste is.” Ook is de levensloop van Luther met jaartallen opgenomen. Het is een mooi boekje met citaten van Luther voor weinig geld.

Tot dienst aan God

De Saambinder | 13-04-2017

Een A6-formaat boekje met harde kaft is handzaam. Op de omslag van ”Tot dienst aan God” prijkt het portret van Luther met z’n zwarte baret. Mooie buitenkant. Maar met meer overtuiging prijs ik u de inhoud aan. De ondertitel luidt: ”Teksten over opvoeding en onderwijs”.

Het boekje, met driehonderd korte Luther-citaten, bevat grote lessen. De gouden draad is ‘geloof en liefde’. In het hoofdstuk ‘Vaders en moeders’ zegt de reformator, wiens naam dit jaar veelvuldig valt, over huisgodsdienst leerzame dingen: ‘We moeten de kinderen eraan wennen dat ze dagelijks de Tien Geboden, geloofsartikelen en het Onze Vader wel drie keer opzeggen. Anders moeten we hen geen eten of drinken geven’. Of over de Schrift: ‘Zou het niet vanzelfsprekend zijn dat iedere christen van negen of tien jaar de evangeliën kent, waarin alles staat...’. En ten aanzien van het leven: ’Ik wil je geen geld geven, lief kind, maar wel een rijke God’. Wat verder opvalt in de geschriften van Luther is het belang van het Woord. Of het nu gaat om opvoeding, onderwijs op school en universiteit, steeds het Woord! ‘Ik adviseer echter dat niemand zijn kind naar een plek stuurt waar de heilige Schrift niet centraal staat’. Of voor de rijpere jeugd: ‘Jongeren moeten oppassen voor ontucht en hun kuisheid bewaren. Ze moeten hun harten tegen onkuisheid sterken door het lezen en overdenken van de psalmen en van Gods Woord’. Ik tip ook het eenzijdige Godswerk aan, waarover we lezen. Eenzijdigheid maar beslist zonder lijdelijkheid! ‘Er is geen ander begin (om vroom en rechtvaardig te worden) dan dat jouw Koning tot je komt en in jou begint. Niet jij zoekt Hem, maar Hij zoekt jou...’ Wat kan Luther beeldend spreken. Wanneer het gaat om de kennis van de talen zegt hij: ‘De talen zijn de schede, waarin het mes van de Geest steekt’. Of: ‘Ze zijn het juwelenkistje, waarin we deze drank bewaren’.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten