Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Via Vitae

Via Vitae

Opstellen over kerk en theologie in het perspectief van de Reformatie

Prof. dr. W Balke

Genre:Theologie
ISBN:9789402907360
Druk:1e druk
Pagina's:440
Bekijk eerste pagina's
Via VitaeSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 24,95

In ‘Via Vitae’ (De weg des Levens) ontmoeten we verschillende geloofshelden die getuigd hebben van de door hen opgedolven schatten uit Gods Woord. Het merendeel van de artikelen in dit boek behandelt de rijkdommen die de reformatoren ons door hun grondige bestudering van de Heilige Schrift hebben nagelaten. In de negentiende en twintigste eeuw komen de figuren van o.a. Willem de Clercq, H.F. Kohlbrugge, Isaac da Costa en O. Noordmans naar voren. Al deze getuigen verstonden dat ‘leven met God’ volgen is op het ‘pad des levens’, de weg die Hij ons in Zijn Woord bekendmaakt.

Recensies

Via vitae

Confessioneel | 22 augustus 2019

Prof.dr. Willem Balke publiceerde het boek Via Vitae, 'de weg des levens', welke titel ontleend is aan Psalm 16. De uitgave is een bundel eerdere artikelen en lezingen en nieuw geschreven stukken. Ze gaan over hermeneutiek, vroege reformatorische bewegingen, Calvijn (onder meer over 'Calvijn en Noordmans over de oecumene'), Beza, de Heidelberger, de achttiende eeuw (Johann Georg Hamann en Luther), de negentiende eeuw (Willem de Clercq en Allard Pierson) en 'In de praktijk (over 'Het functioneren van de rechtvaardiging in de prediking' en 'Geloof en volksaard: de Frank, Fries en Saks in ons land').

Balke wil vooral doorgeven wat de reformatoren en andere theologen aan schatten uit Gods Woord hebben opgedolven. De getuigen uit het verleden hebben begrepen dat 'leven met God' betekent: gaan op de weg die Hij door zijn Woord bekendgemaakt heeft. Alles met elkaar heeft het boek van Balke, die inmiddels 86 jaar is, iets van een wetenschappelijk testament, dat niet minder een gelovige nalatenschap behelst.

Via vitae

Reformatorisch Dagblad | 10 oktober 2019

In ”Via Vitae” –De weg des levens, Psalm 16– heeft dr.W. Balke een aantal artikelen en lezingen bijeengebracht, met enkele nieuw geschreven stukken. Een scala aan namen uit de kerkgeschiedenis wordt voor het voetlicht gebracht. Dr. Balke kennend, verbazen we ons niet dat Calvijn daarbij een prominente plaats inneemt. Dat betekent intussen niet dat de aandacht voor vele anderen –zoals de voorlopers van de Reformatie, Luther, Beza, Kohlbrugge, de voormannen van het Réveil en Noordmans– vluchtig wordt. De gouden draad in alle namen en onderwerpen is de rijkdom die de Reformatie heeft gevonden in de Heilige Schrift. „De erfenis van de hervormers is nog nimmer uitgeput.”

Vanuit deze stellige overtuiging wordt een veelheid aan onderwerpen belicht. Om er enkele te noemen: de hermeneutiek, het ”cor ecclesiae” (het hart van de kerk, de verkiezing), geloof en wetenschap, de leer van de mens, de doop, de oecumene en, niet het minst, de rechtvaardiging. Om iets aan te geven van het verrassende en afwisselende: terwijl het hoofdstuk over De Clercq, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Réveil, gekenmerkt wordt door fijnzinnigheid, kan het deel over de leer van de Heilige Geest bij Calvijn erg leerzaam genoemd worden.Wie (verdiept) inzicht wil krijgen in de katholiciteit van de kerk, kan veel van zijn gading vinden in wat Calvijn naar voren brengt over de kerk als één lichaam. Indrukwekkend is de integrale tekst van het doopformulier dat Calvijn in Genève gebruikte. Dr. Balke laat ons niet in het onzekere als het gaat over zijn mening ten aanzien van allerlei stromingen. Geestdrijverij en overdreven aandacht voor rituelen, piëtisme en scholastiek, schermen met reformatorische sjibbolets en f lirten met Rome: ze kunnen geen van alle rekenen op de sympathie van de schrijver. Zo ontstaan duidelijke tekeningen. Toch kan dan wel hier en daar het evenwicht in de knel raken. In dit verband noem ik twee voorbeelden. Zo wordt van Kohlbrugge gezegd dat hij „heeft afgerekend met alle subjectieve ervaringen en ondervindingen.” Wat heet hier subjectief?Waren het leven en de preken van de man uit Elberfeld niet vol van ervaringen en ondervindingen, in de omgang met zijn God? In de tweede plaats noemt dr. Balke het „vooropstellen van de wedergeboorte vóór het geloof niet-reformatorisch en een zeventiende-eeuwse verschuiving.” Een forse uitspraak. Is er geen sprake van twee lijnen, die van artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis én die van de Dordtse Leerregels en hebben beide lijnen niet hun Bijbels recht? Ook Calvijn heeft dat onderkend, zo zien we vooral in zijn commentaren, onder meer bij Johannes 1:13. Intussen heeft dr. Balke ons met zijn waardevolle en diepgravende studies veel aangereikt. Inderdaad, de erfenis van de hervormers is nog nimmer uitgeput.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten