Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Wijzer op weg naar het pinksterfeest

Wijzer op weg naar het pinksterfeest

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Genre:Theologie
ISBN:9789033609930
Druk:1e druk
Pagina's:109
Bekijk eerste pagina's
Wijzer op weg naar het pinksterfeestSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het pinksterfeest toe te leven. Het geeft vanaf de eerste paasdag tot en met de tweede pinksterdag – de zogenoemde vijftigdagentijd - een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en gespreksvragen.

Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven voor verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde vijftigdagenkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het pinksterfeest komen. Door het samenstellen van een feestkalender leren oudere kinderen het verband te zien tussen de feesten van het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament. Verder heeft elke week een kleurplaat of knutselwerkje voor jongere kinderen. Zo betrekt dit dagboek alle gezinsleden bij de vijftigdagentijd en is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek.

Klik hier voor de kalender: Kalender_Pinksteren_site.jpg

In deze serie is eerder verschenen:

-       Op weg naar het kerstfeest

-       Op weg naar het paasfeest

In deze serie zal D.V. nog verschijnen:

-       Op weg naar het Loofhuttenfeest

Recensies

Wijzer op weg naar het Pinksterfeest

Reformatorisch Omroep

We zijn heel blij met dit gezinsdagboek: Op weg naar het Pinksterfeest. Het geeft vanaf de eerste paasdag tot en met de tweede pinksterdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, en een psalm om te zingen en gespreksvragen, waarvan de antwoorden achterin het boek te vinden zijn als een hulpmiddel!

In deze serie zijn eerder verschenen: Op weg naar het kerstfeest en Op weg naar het pasfeest. Nu is verschenen : Op weg naar het pinksterfeest en we mogen nog tegemoet zien: Op weg naar het Loofhuttenfeest. We zijn heel blij met dit gezinsdagboek: Op weg naar het Pinksterfeest. Het geeft vanaf de eerste paasdag tot en met de tweede pinksterdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, en een psalm om te zingen en gespreksvragen, waarvan de antwoorden achterin het boek te vinden zijn als een hulpmiddel! Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven, rekening houdend met de verschillende leeftijden, voor de verwerking van de stof. D.m.v. de bijgevoegde (losse) vijftigdagenkalender zien de kinderen hoe ze elke dag dichter bij het pinksterfeest komen. Verder heeft elke week een kleurplaat voor jongere kinderen. De oudere kinderen stellen een feestkalender samen om het verband te zien tussen de feesten in het OT en de vervulling daarvan in het NT. Op die manier is het echt een gezinsdagboek! De schrijfster : ‘Ook in deze tijd staan ouders voor de taak aan hun kinderen over te brengen waar het bij een kerkelijk feest ten diepste om gaat’(9).’Alle Israëlieten werden opgeroepen de feestdagen te vieren en de grote daden Gods aan hun kinderen over te dragen’(11). Daarvoor is deze serie en deze uitgave: Op weg naar het pinksterfeest, uitnemend geschikt. Het vraagt wel de betrokkenheid en de inzet van de ouders/verzorgers, want de God van het verbond werkt middellijk (Rom.10:17). Het gaat om 50 dagen verdeeld over 7 weken: Dagen tellen; Feestdagen tellen; Vijftig dagen tellen (1 en 2) ; Steeds verder tellen; Veertig dagen tellen; Week 7:Niet te tellen. Introductie: Lezen! Zien! Denken! Doen! Zingen! Dag 1 t/m 7: De Heilige Geest verwacht – komt – werkt – schrijft – vecht (Galaten 5:16-26) – leidt (Romeinen 8:1-5, 12-17) - zendt (Handelingen 13:1-5, 42-49). Bij de Heilige Geest zendt staat bij Gesprek de volgende vraag: ‘Pinksterfeest is een zendingsfeest. Hoe merk je dat bij jullie in de kerk? Ken jij zendelingen? Wat kun je bidden voor hen? Zou jij zendeling willen zijn? Hoe kun je in je eigen land een zendeling zijn? (82). Van harte dit hulpmiddel dat met veel liefde en gebed geschreven is, aanbevolen! Niet alleen voor gebruik in het gezin, ook op school , zondagschool, evangelisatie! We zien uit naar het volgende deel.

Wijzer op weg naar het pinksterfeest

Criterium | December 2016

Andrea van Hartingsveldt-Moree heeft onder de titel 'Wijzer, christelijke feestdagen in het gezin' een viertal boeken geschreven. • Wijzer: op weg naar het kerstfeest • Wijzer: op weg naar het paasfeest • Wijzer: op weg naar het pinksterfeest • Wijzer: op weg naar de wederkomst

De boeken zijn bedoeld als gezinsdagboek dat gebruikt kan worden in de weken voorafgaand aan bovengenoemde feestdagen. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, vervolgens is er per dag een Bijbelgedeelte om te lezen, een psalm om te zingen en een aantal gespreksvragen/suggesties om als gezin dieper op het thema in te gaan. Achterin de afzonderlijke boeken zijn de antwoorden op de gespreksvragen opgenomen. Verder bevat ieder deel ook een aftelkalender (los bijgevoegd) zodat kinderen heel bewust de dagen kunnen aftellen tot de feestdagen. Voor jongere kinderen is bij iedere week een kleurplaat opgenomen, oudere kinderen leren bijvoorbeeld een tijdbalk op te stellen. Het boek is daarmee heel geschikt voor het hele gezin. Terecht merkt de schrijfster in haar voorwoord op dat het de taak is van ouders om aan hun kinderen over te brengen waar het bij de kerkelijke feestdagen ten diepste om gaat. De opdracht van God aan de Israëlieten om de feestdagen te vieren en Gods daden aan hun kinderen over te dragen, geldt ook nu nog. De boeken kunnen ouders helpen om kinderen de rode draad van Gods handelen door de Bijbelse geschiedenissen heen te laten zien. Interessant om extra te benoemen is het vierde deel 'Op weg naar de wederkomst'. In de 7e maand vierden de Israëlieten 3 feesten: de dag van het Bazuingeklank - de Grote Verzoendag- en het Loofhuttenfeest. Door middel van deze feesten werden de Israëlieten eraan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. In dit deel worden de betekenis van deze Oudtestamentische feesten voor deze tijd ontdekt. Dit deel kan eigenlijk het hele jaar gelezen worden, maar gezien de inhoud van de feesten kan het ook goed in de tijd van dankdag gelezen worden. De 7e maand was voor de Israëlieten de maand Ethanim, in het najaar. De oogst is in de 6e maand binnengehaald. De eerste dag van deze 7e maand was voor de Israëlieten een rustdag, een dag om na te denken, terug te denken en vooruit te denken. De klank van de bazuin riep de Israëlieten op eraan te denken: 'Ik ben de HEERE uw God'! (Num. 10:10) Wanneer je als ouders - met alle gebrek - probeert gehoor te geven aan de oproep in het huwelijksformulier om onze kinderen 'in de waarachtige kennis en vreze Gods, Hem tot eer en tot hun zaligheid op te voeden', dan kunnen deze boeken hier een praktische en goede bijdrage aan leveren, in het besef dat alleen God de rijke boodschap van de verschillende heilsfeiten in het hart van ons en onze kinderen kan brengen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten