• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Dauw op de aarde

De schrijver is missioloog en theologisch docent (nu in Indonesie). Eerder was hij werkzaam in Afrika en Latijns-Amerika. In deze uitgave brengt Van Doleweerd de ontwikkelingen in zending en evangelisatie ‘onder de aandacht van theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden van de reformatorische kerken’ . ‘Het gezonden zijn van de kerk in deze wereld in rapport brengen met de actuele ontwikkelingen dichtbij en veraf.
In Deel 1 wordt zending geplaatst in Bijbels en theologisch perspectief. Daarna worden behandeld de thema’s: Deel 2. Kerk ( de gezonden kerk én oecumene en katholiciteit); Deel 3. De wereld ( openbaring en religie, religie en christelijk geloof en opdracht, cultuur); Deel 4. De opdracht ( vanuit de kerk, met de Bijbel, Missionaire gemeentevorming en dichtbij, Theologisch onderwijs, de dienst van de christelijke barmhartigheid, slotbeschouwing). Bij elk onderdeel zijn studievragen opgenomen. Ik geef enkele gedachten door: 4.3. Belemmeringen in de oecumene. Drie belemmeringen worden genoemd: de spanning tussen instituut en beweging; de rol van de traditie, de superioteitsgedachte van het Westen. ‘Als een gevestigde kerk een evangelisatiepost of een missionaire gemeente sticht, zie je dat de verbinding tussen de moederkerk enerzijds en de post of missionaire gemeente anderzijds vaak onderwerp van bespreking is. De cultuurkloof is veel gevallen groot. Christenen die gehecht zijn aan de tradities in hun eigen gemeente moeten leren om anderen ruimte te geven een nieuwe gemeente te stichten waarin christenen hun eigen traditie leren vormgeven’. 8.3 Pluriforme uitwerking. Tentenmakers zijn inde regel personen die zich persoonlijk geroepen weren om in een andere culturele en maatschappelijke context een beroep uit te oefenen dat naar zijn aard seculier is, maar vanuit een evangelisatorisch motief gewerkt wordt'. 13.Slotbeschouwing. Aandacht voor d zending van de kerk in de wereld verdient een grote plaats in de kerk. Aandacht voor de zending van de kerk in de wereld voorkomt kerkelijk egocentrisme. Aandacht voor de zending van de kerk in de wereld stimuleert de pelgrimage van de kerk. Het is een goed leesbaar leerboek met veel kennis en passie geschreven. Van harte aanbevolen ook voor de theologische opleidingen en de GPW-opleidingen.

Dauw op de aarde

dr. J.H. van Do...+
vanaf 995