• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De weg naar Golgotha

Zoals in de Vroege Kerk de weken voor Pasen een periode van bezinning waren, kunnen we met kinderen deze weken nadenken over Jezus’ lijden en sterven. De eenvoudige Bijbelstudies in dit boekje gaan over zeven weekthema’s. Daarbij staat Christus centraal als Offerlam, Zoon van God, Zoon des Mensen, Verworpene en Overwinnaar. Ook de ambten van Profeet, Priester en Koning komen aan bod.
Elke dag denken kinderen na over een onderwerp. Zoals bijvoorbeeld in de week dat Jezus als Offerlam centraal staat. Bij het onderwerp ‘De Grote Verzoendag’ leggen de schrijvers uit hoe het volk twee bokjes aan de hogepriester geeft. De ene wordt geslacht als offer voor de zonden. De hogepriester sprenkelt dit bloed op het altaar. De andere bok brengt men de woestijn in. ‘De dag dat Jezus sterft aan het kruis wordt ook wel Grote Verzoendag genoemd. Jezus draagt dan de zonden weg van iedereen die in Hem gelooft. Hij doet verzoening. Zo is er voor zondige mensen een weg terug naar de heilige God.’ Per dag staat een afbeelding symbool voor het onderwerp. Bijvoorbeeld een geldbuidel bij Zacheüs en een druiventros bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Deze plaatjes kunnen kinderen uitknippen en op een vel papier plakken. Zo ontstaat er een plaatjesweg waarbij Pasen elke dag een stap dichterbij komt. Voor opvoeders van kinderen van ongeveer 4-8 jaar oud vormt dit boekje een praktisch hulpmiddel tijdens de lijdenstijd. De schrijfsters schreven door hun ervaring als moeder, juf en theoloog een boekje dat inhoudelijk en praktisch goed aansluit bij de doelgroep. Van harte aanbevolen!