• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Hoe lieflijk is Uw Naam

Ook bij uitgeverij De Banier verschijnt een serie gezinsdagboeken, geschreven door Andrea van Hartingsveldt-Moree. Hoe heerlijk is Uw Naam is het eerste deel van de serie en behandelt de namen van God.
Dit gezinsboek is als dagboek (365 dagen) of als weekboek te gebruiken (52 weken). Het laat ouder en kind de openbaring van God door middel van Zijn namen ontdekken, want hoe verder de Bijbel vordert, hoe meer Gods namen openbaren Wie Hij is. Daarom begint het boekje bij Genesis en loopt het door tot en met Openbaring. Het geeft voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen (samen lezen) en vragen om over door te praten (samen praten). En verder voor elke week een Bijbeltekst om te leren (samen leren), een psalmvers om te zingen (samen zingen) en suggesties om het thema dicht bij kinderen te brengen (samen doen). Het tweede deel heeft dezelfde opzet, maar behandelt de namen van de Heere Jezus: Hoe lieflijk is Uw Naam.