Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Herstel voor een biddend hart

Herstel voor een biddend hart

Alexander Comrie

Genre:Theologie
ISBN:9789402906028 (Gebonden)
Druk:1e druk
Pagina's:296
ISBN:9789087180539 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Herstel voor een biddend hartSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 19,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 14,99

De bekende oudvader Alexander Comrie (1706-1774) heeft veel geschriften nagelaten. Ook zijn Verzameling van Leerredenen (1749-1750) werd heel bekend en bleef zeer geliefd. Deel I van deze ‘leerredenen’ is al eerder verschenen in hertaalde vorm onder de titel Troost voor een missend hart. Nu volgt deel 2 als Herstel voor een biddend hart. Met deze andere titel wordt tegelijkertijd het verschil tussen beide delen aangegeven. In deel 1 wordt de gelovige met een ingezonken geloofsleven beschreven, en hem wordt de weg gewezen om aan die gestalte te ontkomen. In deel 2 zet het herstel van deze gelovige in. Dat kan alleen in een weg van gebed. De preken ademen een pastorale wijsheid die weldadig aandoet. Ze zijn heel ontdekkend, maar ook bijzonder vertroostend. Ook in onze tijd zijn deze preken het daarom méér dan waard gelezen en herlezen te worden.

Recensies

Herstel voor een biddend hart

Eilandennieuws | 1 juni 2018

De bekende oudvader Alexander Comrie (1706- 1774) heeft veel geschriften nagelaten. Enige tijd geleden bespraken we in deze rubriek deel 1 van zijn ‘leerredenen’ in hertaalde vorm met als titel ‘Troost voor een missend hart’ Nu volgt deel 2 als Herstel voor een biddend hart. Wie nauwkeurig leest en vergelijkt, moet het verschil opvallen tussen deze beide delen. Wat treffen we in deel 1 aan? Hier wordt de gelovige met een ingezonken geloofsleven beschreven, maar tegelijk wordt hem de weg gewezen om aan deze droevige gestalte te ontkomen.

. Deel 2 laat het herstel van deze gelovige zien alleen in de weg van het gebed. Verder bevat deze publicatie een bijzonder leerzame inleiding van D. Baarssen MA. Hij zet namelijk een door Comrie geschreven inleiding in een kerkhistorisch kader. ‘Wat verder deze uitgave tot een standaardwerk maakt, zijn het tekstregister van alle door Comrie aangehaalde teksten en een namenregister van alle in beide delen aangehaalde auteurs. Wat kunt u van deze preken verwachten? Een pastorale wijsheid, die weldadig aandoet en daarom zijn ze ook in onze tijd het meer dan waard gelezen en herlezen te worden. Dhr. C. Bregman nam opnieuw de hertaling voor zijn rekening en wel op zijn eigen consciëntieuze wijze, maar wel zo dat deze preken op een goede wijze toegankelijk zijn voor jong en oud. Omdat hij in vorige hertalingen meer of minder uitvoerig uiteengezet wat zijn principes zijn, die hij bij zijn hertaling hanteert, hoeft hij daar nu niet op terug te komen. Zijn grondprincipe is om de oude tekst zo te hertalen, dat aan de inhoud van die tekst niet tekort wordt gedaan. Wat hij wel gedaan heeft, om het zo helder mogelijk te maken voor de lezers van nu is de toevoeging van kopjes en tussenkopjes. Zo wordt de structuur van het geheel bevorderd. De eerste preek is al een keer eerder hertaald, maar deze hertaling heeft Bregman wel geraadpleegd, maar deze was gebaseerd op een negen tiende-eeuwse editie en niet op de oorspronkelijke uitgave uit 1750. Hij is in zijn geheel herschreven. De andere preken uit deel 2 zijn nooit eerder uitgegeven; ook niet in een serie als die van het SmijtegeIt-fonds (Reveilserie). Bijzonder waardevol is de inleiding van D. Baarssen MA; maar ook bij moeilijke passages kon de hertaler een beroep op hem doen. Bregman eindigt de introductie met de volgende woorden: ‘De preken zijn heel ontdekkend, maar ook bijzonder vertroostend. Daarom is het goed dat de lezer met het gebodene tot zichzelf inkeert en zich tot God wendt, Wiens Naam is HEERE, de God van het verbond, Die ook te maken wil hebben met het late nageslacht. De eerste preek heeft als thema: de ingezonken ziel opgericht en hersteld oor Gods genadige ondersteuning, over Psalm 102:18 en 19 in de volgende preek geeft een herstelde gelovige onderwijs aan hen die hem verdacht houden, uit Hooglied 1:5. De derde preek een herstelde gelovige, die onderwijs geeft om onervaren christenen te waarschuwen dat zij zich niet tot hun nadeel beroepen op zijn vroegere ingezonkenheid, een preek opnieuw uit Hooglied, nu vers 6. In de vierde en laatste preek openbaart de God van het verbond Zich in Zijn almacht aan de herstelde gelovige om hem zo aan te sporen dat hij in alle vrijmoedigheid voor Gods Aangezicht wandelt, Genesis 17 : 1b. Een citaat uit de laatste preek geeft u alvast een aansporing om dit boek aan te schaffen, want het is echt goud wat Comrie meegeeft (blz. 268). ‘Hier is troost voor Abraham en alle gelovigen tegen de vrees dat zij hun geloof zullen kwijtraken. Een gelovige heeft nog maar weinig genade en leeft midden in de felste verzoekingen. De moeilijkheden waarmee hij moet worstelen, zijn vele; de weg is nauw die tot het leven leidt. Daarom is hij voortdurend bevreesd dat hij niet zal volhouden om tot de dood toe trouw te blijven. Maar, kleingelovigen, waarom bent u zo bang? Heeft God ooit een kind van Zijn verbond verworpen? Zijn gaven en volmaakte giften zijn toch onberouwelijk? (zie Rom. 11:29). Godsverbond met u is gefundeerd in het bloed van Christus - Hij immers droeg de straf als Borg! Wie kan dat verbond omverwerpen? Gods verbond is vast tot in eeuwigheid, het is een onveranderlijk verbond. En ook God wordt niet veranderd; daarom zullen de kinderen van Jakob niet verteerd worden.

2 boeken in de serie "Verzamelde leerredenen"

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten