• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

 

Bijbel
met uitleg

De onveranderde Bijbeltekst in de Statenvertaling
uitgelegd en toegelicht, uitgegeven door De Banier.

Uniek project

Meer dan honderd mensen, waaronder meer dan vijftig predikanten en theologen, uit de gereformeerde gezindte werken hebben met grote betrokkenheid en inzet aan het unieke project Bijbel met uitleg, gewerkt. Deze Bijbel bevat de GBS-editie van de Statenvertaling.

 

Op iedere bladzijde wordt de Bijbeltekst op een eenvoudige en beknopte manier voor jongeren uitgelegd. De uitgave is voorzien van tal van illustraties, foto’s, landkaartjes en tijdschema's.

BMUonline

Bijbel met uitleg nu ook digitaal beschikbaar. Neem voor 15 euro per jaar een abonnement.

 

www.bmuonline.nl

De inhoud

 

De Bijbel beter begrijpen

Uit diverse onderzoeken in de gereformeerde gezindte blijkt dat veel jongeren niet of nauwelijks begrijpen wat ze in de Bijbel lezen. Het taalgebruik van de Statenvertaling ervaren ze vaak als moeilijk.  
Het gevolg is dat ze de Bijbel dicht laten of modernere Bijbelvertalingen gebruiken.  

De Bijbel in de Statenvertaling is bij velen van ons vertrouwd en geliefd.  

Tegelijk moeten we erkennen dat veel woorden in de Statenvertaling in onze tijd niet meer zomaar begrepen worden.  
Wie denkt bij het woord ‘bagge’ uit Spreuken 11:22 gelijk aan een ring? Zo kunnen we nog vele voorbeelden noemen. 

Werkwijze Bijbel met uitleg

De uitgave van de Bijbel met uitleg was een project waar­ bij kwaliteit en zorgvuldigheid voorop stonden. Daarom maakte de tekst verschillende fasen van bewerking door, waarbij diverse commissies waren betrokken. Onderstaand een overzicht.

 

Stuurgroep

De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende kerken uit de gereformeerde gezindte en van uitgeverij De Banier. Zij heeft de beleidslijnen vastgesteld en draagt eindverantwoordelijkheid. De projectleiding functioneerde onder haar verantwoordelijkheid.

 

Theologische medewerkers

Voor de uitleg van elk Bijbelboek is een theoloog, predikant of godsdienstdocent behorend tot een van de reformatorische kerken aangezocht. De toelichting die deze medewerkers maakten, vormde de basis voor de uiteindelijke tekst.

 

Redactie

De redactie, bestaande uit theologen, bewerkte de aangeboden tekst. De concepttekst werd vergeleken met de Kanttekeningen bij de Statenvertaling en de uitleg van oude en eigentijdse betrouwbare gereformeerde theologen. Daarbij werd gestreefd naar eenduidigheid in de opzet van de uitleg en naar toegankelijk taalgebruik. Ook ging de redactie na welke schema's en kaders functioneel waren. In latere fasen beoordeelde de redactie alle wijzigingsvoorstellen en aanvullingen die door de navolgende commissies werden aangeboden.

 

Taalcommissie

De taalcommissie, bestaande uit neerlandici, beoordeelde de geredigeerde tekst op gebruik van goed Nederlands.

Niveaucommissie

De niveaucommissie bestond uit godsdienstdocenten en jeugdwerkleiders. Zij beoordeelden of de tekst voldoende begrijpelijk is voor de gemiddelde jongere.

 

Synoniemencommissie

De synoniemencommissie bestond uit neerlandici, die tot taak hadden moeilijke en/of verouderde woorden uit te leggen. Het resultaat van hun werk werd gecontroleerd op consistentie door een senior-eindredacteur.

 

Illustratiecommissie

De illustratiecommissie had tot taak passende illustraties bij de geboden uitleg te selecteren. Daarbij maakte ze gebruik van een groot aantal archieven en van materiaal van andere uitgeverijen. Een deel van de illustraties kwam uit privécollecties. De landkaarten die in deze uitgave zijn op­ genomen, werden speciaal voor dit project gemaakt.

 

Eindredactie

Deze commissie van theologen beoordeelde de definitieve tekst op theologische en taalkundige kwaliteit en op het punt van consistentie in de uitleg. Na de eindredactie werd de tekst nog tweemaal taalkundig gecontroleerd door correctoren.

 

Meelezers

De groep meelezers toetste de geboden uitleg aan het gereformeerd belijden en aan de Kanttekeningen. Daarnaast had zij tot taak om te beoordelen of de uitleg op herkenbare wijze was verwoord.

Bijbel in Statenvertaling met uitleg gereed

De Bijbel met uitleg is gereed. Na maanden van intensieve arbeid door meer dan 100 medewerkers is de Bijbel met uitleg in eerste druk verschenen. De eerste druk van 40.000 exemplaren is uitverkocht en er worden op dit moment 20.000 exemplaren bijgedrukt die vanaf augustus leverbaar zijn. Afgelopen weken moesten we zelfs enkele klanten teleurstellen omdat we door onze voorraad heen waren. Tal van predikanten en theologen uit de breedte van de gereformeerde gezindte hebben de Bijbelteksten in de Statenvertaling van een toelichting voorzien. De Bijbel bevat de Staten­vertaling in de editie van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Naast de Bijbeltekst staat op elke pagina in een aparte kolom de uitleg van oudere woorden of moeilijke begrippen in de vorm van een synoniem. Onder aan de pagina worden de Bijbelteksten kort uitgelegd. Lees hier het volledige interview met Ds. J. Joppe op Digibron uit het Reformatorisch Dagblad van 21 oktober 2014 en het interview met ds. J. Joppe en G. Roos op Digibron uit het Reformatorisch Dagblad van 28 mei 2015.

Feiten

De Bijbel bevat tal van full color illustraties van bijvoorbeeld een archeologische vondst, oude gebruiksvoorwerpen of de huidige situatie van een stad of gebied.

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een korte inleiding. De inleiding biedt een korte, zakelijke samenvatting van de inhoud van het hoofdstuk.

De uitgave bevat meer dan honderd landkaarten. De ene keer verschaft de kaart inzicht in de politieke situatie van de tijd waarin het Bijbelboek is geschreven. Een andere keer geeft hij aan waar plaatsen of gebergten liggen.