• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

× wis filters

 bekijk producten (67)

Subcategorie

Pagina's

Serie

Verschijningsvorm

 bekijk producten (67)

filters tonen 67 resultaten • pagina 1 / 2

Klaar voor de strijd

ds. D.W. Tuinier
Zoals Paulus zich in Efeze 6 richtte tot de jonge onervaren Timotheüs, zo richt ds. Tuinier zich in dit boek tot jonge mensen die net belijdenis van het geloof hebben afgelegd. 'Welkom in de strijd!' wordt bij die gelegenheid vaak gezegd. Ds. Tuinier...
Paperback 1250

Uitleg van het Evangelie van Markus

J.C. Ryle
In 1857 publiceerde J.C. Ryle zijn commentaar op Markus. Het was een van zijn eerste geschriften. Hij was toen predikant te Helmingham. Later zou hij, mede dankzij zijn heldere en Bijbelse geschriften, aangesteld worden tot anglicaans aartsbisschop v...
Gebonden 3299

Leren op de school van Christus

Ralph Venning
De Bijbel spreekt over zuigelingen, jongelingen en vaders in Christus. Wat zijn de kenmerken van deze mensen? En hoe kunnen ze in geestelijke zin groeien? Er zijn immers lammeren en schapen (Johannes 21:15-17), sterken en zwakken (Romeinen 15:1), gev...
Gebonden 2495

De liefde en haar vruchten

Jonathan Edwards
De apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 13 in hoge en verheven woorden over de liefde. In De liefde en haar vruchten legt de Amerikaanse theoloog en opwekkingsprediker Jonathan Edwards (1703-1758) in zestien preken uit wat de rijke en diepe betekenis...
Gebonden 2995

Dobberen op de genade

Dr. J. van Eck
De uitverkiezing staat hoog genoteerd op het lijstje versmade theologische thema’s. Het leerstuk gaf niet alleen aanleiding tot kerkelijke strijd, het hinderde ook velen in het geloven. De meeste mensen zijn blij dat je er in de 21e eeuw weinig meer...
Gebonden 1999

Uitleg van het Evangelie van Johannes

J.C. Ryle
In 1866 verscheen Ryles uitleg van het Evangelie van Johannes. Evenals zijn uitleg van Lukas, was het een omvangrijk werk. Ryle voegde aan zijn ‘uitleggende gedachten’ wat diepgaandere ‘verklarende noten’ toe. Deze dienden 1. om licht te werpen op mo...
Gebonden 7995

Een leven op het altaar

Ellen Vaughn
Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendelinge in Ecuador, toen leden van een indianenstam haar echtgenoot Jim Elliot en vier collega-zendelingen doodden met een speer. Met haar peuterdochter vertrok Elisabeth een paar jaar later naar diezelfde stam, wo...
Paperback 2499

De hoed en de rand

Dr. M. Klaassen, Sara-Maria Smit
Over hoofdbedekking leven veel vragen. Wat bedoelt Paulus precies in 1 Korinthe 11? En wat betekent dat voor ons vandaag? Daarom schreven ds. Klaassen en Sara-Maria Smit dit toegangelijke boekje. Hierbij gaan ze niet alleen in op de betekenis van 1 K...
Paperback 1099

Geschapen tot Zijn eer

Piet Slootweg
Dierenleed raakt mensen. Maar waarom lijden dieren eigenlijk? In christelijke kring wordt in reactie daarop vaak verwezen naar de zondeval. ‘Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden.’ Maar hoe zit het dan met de dieren? Zij hebben niet gezondig...
Paperback 995

In Zijn bruiloftszaal

H.F. Kohlbrugge
In deze bundel zijn preken opgenomen die dr. H.F. Kohlbrugge hield rond de avondmaalsviering. Het gaat om negen voorbereidingspreken – waarvan één als schets – en zes preken voor de avondmaalszondag. Daarnaast wordt ingegaan op de avondmaalspraktijk...
Gebonden 2499

Bloeien door genade

Joel R. Beeke & Brian G. Hedges
De Engelse puriteinen hadden een diep inzicht in de menselijke geest, in de Heilige Schrift, en in de werkingen van de Heilige Geest, en een grote ernst in de heiliging van het dagelijks leven. Dr. Joel R. Beeke en Brian G. Hedges brengen die inzicht...
Paperback 2499

Op het strand van Ostia

Minucius Felix
Marcus Minucius Felix was een christelijke jurist uit de tweede of derde eeuw. In een omgeving die het christelijk geloof niet gunstig gezind was – keizer Constantijn kwam pas in de vierde eeuw aan de macht – was Felix een van de apologeten die het g...
Gebonden 1495

We bouwen een huis

Lianne Biemond
In dit boek wordt de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer door Lianne Biemond naverteld in verzen. Rijm en metrum dragen eraan bij dat kinderen bij het verhaal betrokken worden en het kunnen onthouden. Corrie van der Spek maakt kleurrijke illus...
Gebonden 9100

Geloof en liefde

John Preston
Dit boek van dr. John Preston gaat over het functioneren van het geloof en de liefde in het leven van de gelovigen. Het geloof bestaat voornamelijk uit twee aspecten. Het eerste is het gaan beseffen hoe en waarom Christus voor ons volstrekt onmisbaar...
Gebonden 2995

Psalmen 111-150

Dr. Jochem Douma
Het vierde en laatste deel in de reeks over de Psalmen. Dr. Douma behandelt hierin de Psalmen 111-150. De opzet is gelijk aan die van de eerdere delen.
Gebonden 1495

Recht op leven

Arthur Alderliesten
Rond het levensbegin zijn er allerlei medische en wetenschappelijke ontwikkelingen die ethische vragen oproepen. De voornaamste daarvan cirkelen rond de status en beschermwaardigheid van menselijk embryonaal leven in verhouding tot nieuwe biomedische...
Paperback 1499

Vertekend beeld

Elisabeth Elliot
Vertekend beeld verscheen voor het eerst in 1966 en is de enige roman van Elisabeth Elliot. Margareth, een 25 jaar oude zendelinge, reist vol idealen naar het Andes gebergte in Ecuador om onder de indianen te werken. Ze ziet aanvankelijk weinig vruc...
Paperback 2399

Pascal als apologetisch prediker

W. Aalders
Blaise Pascal (1623-1662) was een briljant wis- en natuurkundige, die tot een ernstig en doorleefd christelijk geloof kwam. De spanning tussen rede en geloof liep zo dwars door het pesoonlijke leven van deze grote verdediger van het christendom. In t...
Gebonden 2999

Hooglied

Dr. Henk Post
Hooglied is een serie gedichten over een verliefd stel, hun liefde voor elkaar, hun verlangen naar elkaar en hun bewondering van elkaar. Dat bezingen ze. Het jonge stel is op weg naar hun huwelijk, ze leven ernaar toe, zonder dat het al tot een bruil...
Paperback 2499

God is liefde

J.W. Alexander
Deze inhoudsvolle preken zijn uitgesproken bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Ds. Alexander was gewoon bij zulke gelegenheden over onderwerpen te spreken die verband hielden met Christus en het werk van Zijn verlossing. De onbegrijpelijk grot...
Paperback 1999

Toegewijd

Valerie Shepard-Elliot
Velen kennen het bijzondere verhaal van de gewelddadige dood van zendeling Jim Elliot in 1956. Ook de moed van zijn weduwe Elisabeth is bekend. Zij ging een paar jaar later wonen bij de stam die haar man vermoord had, en werd later als schrijfster en...
Paperback 2499

De kerk, het hart van de wereldgeschiedenis

W. Aalders
Dr. W. Aalders liet een indrukwekkend oeuvre na dat ook voor onze tijd een boodschap heeft. In samenwerking met de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge zal zijn verzameld werk worden uitgegeven. In De Kerk het hart van de wereldgeschiedenis (19...
Gebonden 2999

Verwonderd omzien

John Flavel
De voorzienigheid van God is een troostvol leerstuk. Vaak is ze voor de mensen duister en onbegrijpelijk. Maar John Flavel roept zijn lezers op om terug te kijken op hun leven en Gods hand te zien in hun geboorte, opvoeding, bekering, bewaring, uitre...
Gebonden 2499

Jonathan Edwards

Iain Murray
Jonathan Edwards (1703-1758) was een van de grootste predikanten, filosofen en theologen die Amerika heeft voortgebracht. Edwards was geworteld in de theologie van de puriteinen en speelde een voorname rol in de Eerste Grote Opwekking in 1733-1735. H...
Gebonden 3999

Hebreeën

Dr. Dirk Visser
De Westerse christenheid verkeert in een geloofscrisis, constateert dr. Dirk Visser: achteruitgang in geloof en kerkgang, en afval van God. Een vergelijkbare crisis deed zich voor in de gemeente van de Hebreeën. Het Bijbelboek Hebreeën kan ons daarom...
Paperback 2499

De zoon die terugkwam

Lianne Biemond
Het verhaal van de verloren zoon wordt door Lianne Biemond op aansprekende wijze verteld in verzen. Rijm en metrum dragen bij om het kind bij het verhaal te betrekken. Corrie van der Spek maakte kleurrijke illustraties waarop mooie details te zien z...
Gebonden 9100

Homo in de biblebelt

Christine Stam, Ineke de Jong
Homo’s en de biblebelt. Een combinatie die ongemakkelijk aanvoelt. Worden homo’s in de zware kerken niet onderdrukt en in de kast gehouden? Kunnen homo’s daar wel zichzelf zijn? In Homo in de biblebelt worden dertien homo’s geïnterviewd die uit de ka...
Paperback 1999

De Geest wijst de weg

Ds. Marius Noorloos
De kerken verliezen steeds meer leden, mede als gevolg van niet goed omgaan met verschillen en geschillen. Ook in de samenleving bestaan veel problemen vanwege te weinig saamhorigheid en samenwerking. Daarom heeft ds. Marius Noorloos, die zijn sporen...
Paperback 1499

Uitleg van het Evangelie van Mattheüs

J.C. Ryle
De verklaring van het Evangelie van Mattheüs was de eerste publicatie van J.C. Ryle. Er zouden nog commentaren op de andere Evangeliën volgen. Mede vanwege zijn heldere en Bijbelse geschriften kreeg Ryle de bekendheid en het gezag waardoor hij later...
Gebonden 2999

Het geluk van de rechtvaardigen

Kaspar Alardin
In 1692 verscheen De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige, een bundel preken van de geliefde prediker Kaspar Alardin. Deze had er op zijn ziek- en sterfbed nog aan gewerkt. De preken hebben een bevindelijke inslag. Hoewel hij coccejaan was,...
Gebonden 2499

Zicht op de Bijbelse boodschap

dr. P. de Vries
De Bijbel is een omvangrijk boek, eigenlijk is het een veelheid aan boeken. Maar door al die boeken heen klinkt een eenstemmige boodschap over vele onderwerpen. In dit boek bespreekt dr. De Vries vier thema’s: 1. De boodschap van verzoening in het Ou...
Paperback 2499

De Bergrede

Dr. Henk Post
In dit nieuwe werk biedt Henk Post een meditatieve uitleg van de Bergrede. De Bergrede is onderwijs voor wie in Jezus Christus gelooft. Wat heb je aan je geloof in je dagelijks leven? Hoe kun je in Hem geloven? Het antwoord op dit soort vragen geeft...
Paperback 2199

Het Evangelie centraal

D.A. Carson
Jezus’ kruis en opstanding zijn de kern waar de hele Bijbel om draait. Dit boek beschrijft niet alleen wat er is gebeurd, maar vooral wat de betekenis van kruis en opstanding is. Jezus’ kruis en opstanding zouden ongelofelijk zijn wanneer God ze niet...
Paperback 2199

Woorden van wijsheid

Monica Murre en Wim Visser (red.)
Dit bijbelse dagboek biedt voor elke dag van het jaar een overdenking bij een bijbelgedeelte uit de zogenaamde wijsheidsboeken: Job, Spreuken, en Prediker. Het unieke aan dit dagboek is dat er niet alleen voor jongeren geschreven wordt, maar in het b...
Paperback 1999

Een sterke held

ds. D.W. Tuinier
De richter Gideon spreekt tot de verbeelding. Met zijn gideonsbende van 300 man versloeg hij het grote leger van de Midianieten. De engel die aan Gideon verschijnt, noemt hem een ‘sterke held’. Zo voelde Gideon zich bepaald niet. Zijn kracht lag dan...
Paperback 999

Samen één

ds. D.W. Tuinier
In dit boek behandelt ds. Tuinier een aantal bijbelgedeelten die voorkomen in het huwelijksformulier. Aan de eerdere uitgave zijn hoofdstukken over huisgodsdienst en over seksualiteit toegevoegd.
Paperback 1250

Kom Heere Jezus!

M.D. Geuze
De eerste christenen leefden met een verwachting van de spoedige wederkomst van Christus. Petrus vermaant ons dat die komst onverwachts zal plaatsvinden en dringt aan altijd waakzaam te zijn. In Kom Heere Jezus! bespreekt ds. Geuze 52 teksten die gaa...
Paperback 1599

Het merg van het Evangelie

Edward Fisher
Naast de omvangrijke uitgave met de aantekeningen van Thomas Boston blijft er ook vraag naar het werk van Fisher alleen. Deze uitgave bevat de tekst van Fisher zoals die bekend geworden is in Nederland.
Paperback 2499

Het ware geloof

Aurelius Augustinus
Wat heb je aan religie? Krijg je daardoor inzicht in de zin van het leven en in de waarheid? Of leidt religie tot ideologie en verwarring op alle niveaus? Zulke moderne levensvragen werden ook al gesteld door de oude kerkvaders. Augustinus (354-430)...
Gebonden 1790

Spreuken

Dr. Henk Post
Een bijzonder bijbelboek is Spreuken. Het staat vol met korte, wijze observaties, die een waarschuwing, vermaning of verbod opleveren. Je moet er moeite voor doen om wat je leest te begrijpen. Daar komt nog bij dat in het boek Spreuken weinig verband...
Paperback 2499

Job

Dr. Henk Post
God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb j...
Paperback 2299

Bidden als Paulus

D.A. Carson
Voor het gebed zijn geen programma’s en schema’s nodig. God wil dat zijn kinderen Hem beter leren kennen. De apostel Paulus vond de nabijheid van God in het gebed. Door zijn voorbeeld te volgen kunnen andere christenen dat ook. Dit boek roept de lez...
Paperback 2499

Te doen en te helpen onderwijzen

Albert Jan den Butter
Catechisatie geven is in veel gemeenten de taak van ambtsdragers die daar niet voor opgeleid zijn. Er komen allerlei vragen op hen af zoals: Hoe geef je catechisatie? Welke vaardigheden moet ik me eigen maken? Hoe bereik ik jongeren? Dit beknopte en...
Paperback 1590

Zinvol geloven

Cor Bos
Als het lijden een gelovige treft, hoe kan hij er dan mee omgaan? En hoe gaat hij daarin met God en zijn medemens om? Deze vragen worden verbonden met Bonhoeffers lijdenservaring. Daarbij staat eerst Gods rol, vervolgens onze rol en dan de relatie t...
Paperback 2499

Geloof en leef!

Horatius Bonar
Horatius Bonar schreef de Kelso Tracts voor zijn eigen gemeente, maar ze werden wijd en zijd verspreid. Zijn directe en eenvoudige stijl sprak en spreekt velen aan. Hij wilde de onbekeerden waarschuwen, het Evangelie eenvoudig voorstellen en de gelov...
Gebonden 2199

Volkomen zaligheid

Horatius Bonar
Horatius Bonar schreef de Kelso Tracts voor zijn eigen gemeente, maar ze werden wijd en zijd verspreid. Zijn directe en eenvoudige stijl sprak en spreekt velen aan. Hij wilde de onbekeerden waarschuwen, het Evangelie eenvoudig voorstellen en de gelov...
Gebonden 1999

Psalmen 42-75

Dr. Jochem Douma
Een tweede deel in deze nieuwe reeks. Dr. Douma behandelt hierin de Psalmen 42-75. Een deel waarin veel bijzonder geliefde Psalmen aan de orde komen, zoals 42, 45, 51 en 72. De opzet is gelijk aan die van het eerste deel.
Gebonden 1495

Psalmen 76-110

Dr. Jochem Douma
Deel drie in de reeks over de Psalmen. Dr. Douma behandelt hierin de Psalmen 76-110. De opzet is gelijk aan die van de eerdere delen. Deel vier wordt verwacht in 2017.
Gebonden 1495

Getrokken tot Christus

Giles Firmin
Wat is een waar geloof? Hoe diep moet de kennis van onze ellende gaan? Heeft een gelovige ook direct zekerheid? Het zijn vragen die vele bevindelijk-gereformeerden bezig houden. De puritein Giles Firmin gaat op bijbelse en pastorale wijze op deze en...
Gebonden 2990

Strijden zonder wapens

Liesbeth van Binsbergen, Els Florijn e.a.
Strijden zonder wapens is een bundel verhalen over personen uit de breedte van de kerkgeschiedenis. Vaak gaat het om een korte maar beslissende episode in hun leven. De verhalende verwerking brengt mensen van lang geleden dicht bij de lezer. Strijden...
Gebonden 1999