• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Blijmoedig belijden

Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal

Auteur(s): Dr. H. Bavinck
Pagina's: 104
In 'Blijmoedig belijden' behandelt de beroemde theoloog Herman Bavinck (1854-1921) op een treffende en toegankelijke manier twaalf thema’s rond het afleggen van belijdenis. Aan de orde komen belangrijke zaken als verbond, doop, belijdenis en avondmaal. Op grond van Gods Woord betoogt Bavinck dat op ons allen de plicht rust om belijdenis af te leggen. Deze belijdenis hoort een zaak van het hart te zijn. Op diepe, bevindelijke wijze vertolkt de auteur wat er in het hart van zo’n belijder omgaat. Dit ‘gouden kleinood van Herman Bavinck’ is nu geheel hertaald en daarmee goed leesbaar geworden. Het is geschikt voor iedereen die kennis wil maken met het denken van Herman Bavinck. Prof. dr. H. van den Belt en prof. dr. W. van Vlastuin schreven een gezamenlijk voorwoord bij deze hertaling, die is verzorgd door ds. T.A. Bakker.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

”Blijmoedig belijden” is een heruitgave van een boek van dr. H. Bavinck dat ooit verscheen onder de titel ”De offerande des lofs”. Het boekje ging over de openbare belijdenis des geloofs en werd uitge... + lees meer


Ds. W. Visscher in De Saambinder op 28-12-2023

‘Welk geschenk is groter dan dat van God Zelf? Wat kan Hij meer geven dan Zichzelf?’ Dr. H. Bavinck geeft oog voor Gods grote genade, die tot uiting komt in Zijn verbondstrouw en de gave van Zijn Zoon... + lees meer


Ds. A.S. Middelkoop in Zicht op de kerk op 21-03-2024

Ook interessant