Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Rouwen om een kind

Rouwen om een kind

Linda Klein en dr. Joop Stolk

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402906615 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:192
ISBN:9789402905601 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Rouwen om een kindSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 15,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 11,99

Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin. Een gemis dat  levenslang meegedragen wordt.

Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind? Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op het werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoe geven ouders, bij al hun persoonlijke verdriet, toch voldoende aandacht aan de andere kinderen?

Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in de eerste plaats geschreven voor christen-ouders die een kind moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers, gemeenteleden en leerkrachten.

Recensies

Rouwen om een kind

Eilandennieuws | 1 augustus 2018

Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte in het gezin. Een gemis dat levenslang meegedragen wordt. Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind? Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op het werk, op school, in hun familie of vriendenkring? Hoe geven ouders, bij al hun persoonlijk verdriet, toch voldoende aandacht aan de andere kinderen? Rouwen kinderen op dezelfde wijze als volwassenen?

Deze en andere vragen staan centraal in het boek ‘Rouwen om een kind’. Het is in de eerste plaats geschreven voor christenouders die een kind moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden, ambtsdragers, gemeenteleden en leerkrachten. Omstanders die bereid zijn om te luisteren naar ouders en kinderen die een zoontje of dochtertje, een broertje of zusje hebben verloren en die het gezin graag tot steun willen zijn.
De ervaringen van christenouders en hun kinderen. Deze uitgave van ‘Rouwen om een kind’ is inmiddels de vierde druk. De vorige drukken zijn bewerkt en enkele hoofdstukken zijn geheel nieuw. In deze vierde druk hebben de schrijvers vijf extra ouderparen gesproken die over hun ervaringen vertelden. Het waren openhartige gesprekken, omdat er al spoedig een band van vertrouwen groeide. Ter bescherming van de privacy van de ouders zijn alle namen veranderd, soms meer dan één keer. Ook zijn fragmenten uit verschillende gesprekken uitgewisseld en met elkaar gecombineerd. Het eerste hoofdstuk begint met enkele cijfers betreffende het aantal kinderen dat per jaar overlijdt en de oorzaken van hun overlijden. De volgende drie hoofdstukken geven de ervaringen weer van ouders en kinderen die hun zoontje of dochtertje, broertje of zusje hebben verloren, met vaak schokkende gebeurtenissen, die een ommekeer betekenden in het gezinsleven: het sterven en de begrafenis van een kind. Het vijfde hoofdstuk gaat uitvoerig in op de verwarrende gevoelens van ouders na het overlijden van hun kind. Hoofdstuk 6 besteedt aan deze gevoelens aandacht vanuit Psalm 130: ‘Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!’ Daarna volgt hoofdstuk 7: de zorg van ouders voor elkaar in een periode van zware rouw. Het achtste hoofdstuk richt zich op de kinderen in de gezinnen. In hoofdstuk negen gaat het om een persoonlijke benadering van de kinderen, want in deze situaties is er geen maatwerk. Wat kunnen omstanders (familie, vrienden, ambtsdragers, enzovoort) betekenen voor een gezin? Hoe moeten de gezinsleden na het overlijden verder, ook vader en moeder: hoofdstuk 11. In hoofdstuk 12 staan die veranderingen. Hoofdstuk 13 geeft een terugblik van de ouders van Annemieke, de vader van Mirjam, de moeder van Roelof. De pagina’s 183 - 185 geven een uitgebreide litteratuurlijst aan. Op blz. 186 vinden we instanties met adressen, waar hulp te krijgen is. Dat zijn: Eleos, www.eleos.nl, 030-6008540, Schuilplaats: www.stichtingschuilplaats.nl, 0318-547870 en de Vluchtheuvel, www.stichtingdevluchtheuvel.nl, 0113-213098.
Dat deze problematiek breed leeft, is te zien dat dit al een vierde herziene druk is. Telkens worden ervaringen gedeeld, aangevuld of bijgesteld. Rouwen is al zo’n emotioneel gebeuren, daarom is het goed om dit op een gepaste discrete wijze met elkaar te delen. Als men het betrekkelijke van het leven inziet, is relativeren het gevolg. Dingen die voorheen zo belangrijk leken, hebben opeens hun glans verloren. Dat betekent dat concreet veranderingen zijn waar te nemen. Een vader die gewend was in het verkeer stevig door te rijden, is veel voorzichtiger geworden, minder gericht op zo snel mogelijk thuis komen. Een moeder, die werk en huishouden altijd tot in de puntjes geregeld wilde hebben, besteedt nu meer tijd aan de kinderen. Discussie, gesprekken en kletspraatjes worden met nieuwe ogen bezien. De echte belangrijke dingen, daar wil men zich wel druk om maken. Dat wil niet zeggen dat minder belangrijke dingen verwaarloosd worden. Nieuwe kleding, een opknapbeurt van een van de kamers, een verjaardag, enzovoort. Die dingen behoren gewoon bij het leven. Maar ze worden wel gerelativeerd. Er is meer oog voor de wezenlijke dingen waar het in het leven op aankomt. Het is een teer en soms moeilijk bespreekbaar onderwerp, maar met behulp van dit boek is de rouw en het verdriet niet weg, maar geeft u wel mogelijkheden om dit met Gods hulp bovenal, maar ook met de raad en ervaringen van anderen deze dingen een plaats te geven. Warm aanbevolen!

Rouwen om een kind

De Wekker | 2 mei 2019

Een kind verliezen wordt in onze samenleving ervaren als een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan overkomen. En dat is begrijpelijk als je in onderzoeken leest wat het verlies van een kind teweegbrengt: (soms jarenlange) lichamelijke en psychische klachten, verlies van vriendschappen en relatieproblemen, met veel echtscheidingen als gevolg.

Ouderlijke pijn om het verlies van een kind lijkt maar langzaam te slijten. Het was daarom meer dan welkom dat Linda Klein in 1999 het boek 'Rouwen om een kind' schreef. Een boek waarin ze vanuit christelijk perspectief een handreiking biedt aan ouders, familie, vrienden en ambtsdragers. lk las het zelf in de periode dat ons gezin treurde om het heengaan van onze jongste dochter. lk had er werkelijk veel aan. Door de herkenning, door de invoelende manier van schrijven en door de handreikingen die je — soms tussen de regels door — krijgt. Nu is dan de vierde, gewijzigde druk van dit boek verschenen. De opzet is wat veranderd, maar de strekking is nog steeds hetzelfde: een handreiking bieden voor het gezin dat rouwt en voor mensen om hen heen. De basis van het boek wordt gevormd door openhartige gesprekken die de schrijvers — twintig jaar geleden en recent — hadden met rouwende ouders. Zij gaven — soms op een heel kwetsbare manier — een inkijkje in hun leven, hun verdriet, hun strijd en (gelukkig ook!) hun overgave aan de Heere. Van harte aanbevolen voor rouwende ouders, hun vrienden en familie, maar zeker ook voor hen die zulke ouders pastoraal bezoeken.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten