• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Rouwen om een kind

Een kind verliezen wordt in onze samenleving ervaren als een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan overkomen. En dat is begrijpelijk als je in onderzoeken leest wat het verlies van een kind teweegbrengt: (soms jarenlange) lichamelijke en psychische klachten, verlies van vriendschappen en relatieproblemen, met veel echtscheidingen als gevolg.
Ouderlijke pijn om het verlies van een kind lijkt maar langzaam te slijten. Het was daarom meer dan welkom dat Linda Klein in 1999 het boek 'Rouwen om een kind' schreef. Een boek waarin ze vanuit christelijk perspectief een handreiking biedt aan ouders, familie, vrienden en ambtsdragers. lk las het zelf in de periode dat ons gezin treurde om het heengaan van onze jongste dochter. lk had er werkelijk veel aan. Door de herkenning, door de invoelende manier van schrijven en door de handreikingen die je — soms tussen de regels door — krijgt. Nu is dan de vierde, gewijzigde druk van dit boek verschenen. De opzet is wat veranderd, maar de strekking is nog steeds hetzelfde: een handreiking bieden voor het gezin dat rouwt en voor mensen om hen heen. De basis van het boek wordt gevormd door openhartige gesprekken die de schrijvers — twintig jaar geleden en recent — hadden met rouwende ouders. Zij gaven — soms op een heel kwetsbare manier — een inkijkje in hun leven, hun verdriet, hun strijd en (gelukkig ook!) hun overgave aan de Heere. Van harte aanbevolen voor rouwende ouders, hun vrienden en familie, maar zeker ook voor hen die zulke ouders pastoraal bezoeken.

Rouwen om een kind

Linda Klein, dr...+
vanaf 1199