• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Christinnereis

Met kanttekeningen

Auteur(s): John Bunyan
Serie: Puriteinse klassieken
Pagina's: 312

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst. Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan de oorspronkelijke uitgave. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur steeds teruggrijpt op de Bijbe.. + lees verder l. In voetnoten licht de vertaler historische en biografische bijzonderheden toe, geeft hij theologische verduidelijkingen en wijst hij op Bijbelse toespelingen. Zijn inleiding maakt duidelijk waarom Bunyan De Christinnereis schreef als vervolg op De Christenreis. Zo wilde hij De Christenreis in dit vervolg verduidelijken, mogelijke misverstanden wegnemen en aanvullingen geven. Hierdoor komen in De Christinnereis bijvoorbeeld het christelijk gezinsleven, de kerk en de ambten scherper in beeld.
Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.


 

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Puriteinse klassieken

Recensies

Opnieuw verscheen er een vertaling van de hand van prof. dr. A. Baars van een zogenoemd klassiek puriteins werk. Het is zeer te waarderen dat de emeritus-hoogleraar zijn tijd hieraan wil besteden. + lees meer


A.C.H. van Vuuren in De Saambinder op 27-02-2020

Soortgelijke titels